Radboudumc

print
Scopie van de mond- en keelholte

Bij een scopie van de mond- en keelholte kijkt een arts met een scoop (kijkapparaat) in uw mond- en keelholte. Dat kan via uw keel of via uw neus.

Waarom een scopie van de mond- en keelholte?

Soms is het niet duidelijk waarom een patiënt klachten heeft in mond of keel. De arts kan dan een scopie doen, om de mond- en keelholte goed te bekijken. Zo kan de arts een duidelijker beeld krijgen van de oorzaak van uw klachten. Hij ziet dan bijvoorbeeld iets afwijkends. Soms wordt er een biopt (weefsel) genomen om dit verder te onderzoeken onder de microscoop.

Wat houdt het onderzoek in?

Tijdens een scopie kijkt uw arts met een scoop (kijkapparaat) in uw mond- en keelholte. Dit kan op twee manieren: via de neus of via de keel. Welke manier de arts samen met u kiest, hangt onder andere af van de grootte en locatie van het afwijkende weefsel.

Scopie via de keel, onder narcose (algehele verdoving)
De scopie van de mond- en keelholte via de keel gebeurt met een starre buis. Dit onderzoek kan pijnlijk en benauwend zijn. Daarom doen we dit onder narcose (algehele verdoving). Soms, bijvoorbeeld bij een onbekende primaire tumor, verwijdert de arts ook tegelijk de keelamandel.

Voor de scopie onder narcose wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Hoofd-hals-chirurgie. Dit kan in dagbehandeling; dan mag u dezelfde dag nog naar huis. Maar er kan ook besloten worden dat u een dag tevoren wordt opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege de narcose moet u op de dag van de scopie nuchter zijn vanaf 00.00 uur middernacht. Vanaf dan mag u dus niets eten en alleen wat water drinken.

Scopie via de neus, onder lokale verdoving
De scopie van de mond-en keelholte via de neus gebeurt met een flexibele slang. Het Radboudumc is uniek in Nederland met dit onderzoek op deze manier. Groot voordeel van deze techniek is dat u niet onder narcose (algehele verdoving) hoeft.

Voor de scopie via de neus wordt u niet opgenomen in het ziekenhuis. We doen het onderzoek poliklinisch. U mag ook gewoon dezelfde dag nog naar huis.

Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u na de scopie last heeft van pijn in uw keel. Dit wordt minder door kleine slokjes water te drinken. U kunt na het onderzoek gewoon weer eten en drinken. Wanneer u zich goed voelt en uw behandelend arts toestemming geeft, mag u dezelfde avond of de volgende ochtend weer naar huis.

Uitslag

Tijdens of na de scopie van de mond- en keelholte zal de arts u niets vertellen over de uitslag. Het onderzoek wordt eerst besproken met overige specialisten. De uitslag krijgt u binnen een week van uw behandelend arts.