Radboudumc

print
Spraakaudiometrie

Met spraakaudiometrie onderzoeken we in welke mate u aangeboden spraak kunt verstaan. U krijgt eenvoudige, eenlettergrepige Nederlandse woorden op verschillende sterktes te horen. De onderzoeker vraagt u om deze zo goed als mogelijk te herhalen.

Duur: ca. 15 minuten