Radboudumc

print
Steenanalyse

Steenanalyse is de analyse van nierstenen om de oorzaak ervan te kunnen opsporen. Deze analyse is vooral nodig omdat nierstenen vaak terugkomen. Door onderzoek te doen naar de oorzaken, wordt duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden oom herhaling van een vorming van nierstenen te voorkomen.