Radboudumc

print
Suikerbelastingtest

Bij een suikerbelastingtest (OGTT) meten we het suikergehalte in uw bloed. Hiervoor komt u volgens afspraak naar de poli Verloskunde en Gynaecologie. De avond voor het onderzoek mag u vanaf 22.00 uur niets meer eten of drinken, behalve een slokje water. U kunt zelf een ontbijt meenemen om na het onderzoek op te eten.

Suikergehalte meten via bloedprik

We meten uw suikergehalte via het bloed. Via een vingerprik nemen we wat bloed af voor de eerste meting. U hebt dan nog niet gegeten of gedronken. Vervolgens krijgt u een suikerdrankje dat 75 gram glucose bevat. Twee uur na inname van het drankje nemen we weer wat bloed af via een vingerprik. Hierna mag u ontbijten.

Bloeddruk meten

Tijdens de twee uur tussen de suikergehaltemetingen, meten we een half uur lang automatisch elke vijf minuten uw bloeddruk. Hierdoor weten we uw gemiddelde bloeddruk.

Suikerverlagend dieet 

Als de suikerbelastingtest afwijkend is, krijgt u een dieet/voedingsadvies mee. Dit advies is erop gericht om de snelle suikers uit uw normale dieet te halen. Een week na het dieet onderzoekt u thuis twee maal uw suikergehalte gedurende de dag (glucose dagcurve). Daarvoor bepaalt u via een vingerprik zelf uw bloedsuikerwaarde. U doet dit vóór uw ontbijt, en een uur na iedere maaltijd (ontbijt, lunch en diner). U krijgt hiervoor een glucoseapparaatje te leen van de Radboudapotheek.

Suikerverlagende medicijnen

Leidt het dieet binnen een tot twee weken niet tot verbetering van uw suikerwaarden? Dan wordt u doorverwezen naar een internist die u glucoseverlagende medicatie (bijvoorbeeld insuline) voorschrijft. 

Direct naar