Radboudumc

print
Opname

Bezoek

Op de meeste afdelingen zijn bezoekers welkom tussen 15.00 en 20.00 uur. Een dergelijk doorlopend bezoekuur biedt voor- en nadelen.

Voordelen
De voordelen zijn dat bezoekers meer gespreid kunnen komen. Ze kunnen dan een gunstig tijdstip kiezen in verband met werk of schooltijden van kinderen.

Nadelen
Nadelen zijn dat tijdens de bezoektijden onderzoek en behandeling gewoon doorgaan. Aan het bezoek wordt soms gevraagd om ergens te wachten. Als het lang duurt, kan dit in de hal van het ziekenhuis of in het restaurant. Ook kan de privacy in het gedrang komen door bezoekers van kamergenoten. Dit kan leiden tot lange bezoektijden, grote drukte en (te) weinig rust voor erg zieke patiënten. Over en weer moeten mensen rekening met elkaar houden.

Contactpersoon

Op sommige afdelingen vraagt de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek iemand uit de naaste omgeving aan te wijzen als contactpersoon. Deze persoon wordt gevraagd het bezoek te ‘regelen’: wie komt wanneer en voor hoe lang. Als het even kan, is deze persoon op de hoogte van tijdstippen van onderzoek of behandeling en etenstijden.

Lopen
Als u kunt lopen hoeft u niet perse op bed te liggen als u bezoek heeft. U kunt naar het dagverblijf gaan of naar de hal van het ziekenhuis.

Andere tijden

Wanneer bezoektijden problemen opleveren, bijvoorbeeld bij zeer ernstig zieke patiënten of voor bezoek dat van ver moet komen, zijn andere tijden mogelijk. Overleg dit met de verpleegkundige. Hetzelfde geldt als u eens rustig met iemand wilt praten op de afdeling. Als het enigszins kan, komt de verpleegkundige aan uw wensen tegemoet.

Eten en drinken

Op de afdeling wordt op vaste tijden eten en drinken geserveerd. Als u  daarnaast iets wilt gebruiken, eventueel samen met uw bezoek, kunt gebruikmaken van het restaurant of de koffieshops. 

Op de afdeling
In het menuvoorstel kunt u een selectie maken uit diverse ingrediënten, of kiezen voor het menu van de dag. De voedingsassistent neemt daags tevoren de bestelling op en serveert de maaltijden. Het tijdstip van opdienen verschilt per afdeling. De voedingsassistent informeert u hierover. Ook kunt u bij de voedingsassistent terecht voor andere vragen over voeding of dieet.

Vanaf 1 oktober 2015 uitrol nieuw voedingsconcept FoodforCare
In de periode 1 oktober 2015 tot april 2016 gaat het hele Radboudumc over op een nieuw voedingsconcept: FoodforCare. Uw voedingsassistent vertelt u hier meer over. Bij FoodforCare biedt uw voedingsassistent u zes keer per dag meerdere gerechten aan. U bepaalt samen welk gerecht het meest geschikt voor u is en waar u het meeste zin in heeft. Smaak, geur, kleur, belangrijke voedingswaarden –zoals eiwitten en energie- en portiegrootte zijn afgestemd op wat u nodig heeft of juist nu extra kunt gebruiken. Het assortiment van FoodforCare bestaat uit een breed aanbod dagverse gerechten: shakes, smoothies, salades, soepshots, snacks en een kleine warme maaltijd in een pannetje. Lees het nieuwsbericht over FoodforCare.

Buiten de afdeling
Wilt u buiten de afdeling iets gebruiken, eventueel met uw bezoek? Dan kunt u gebruikmaken van het restaurant of één van de koffieshops in het Radboudumc:

  • restaurant (route 607)
  • koffieshop in de hal bij de hoofdingang (begane grond, route 508)
  • koffieshop in de gang voor het Amalia kinderziekenhuis (begane grond, route 787)
  • koffieshop in de hal bij ingang Oost (begane grond, route 898).

Identificatiebandje

Op het identificatiebandje dat u op de meeste afdelingen moet dragen, staat onder meer uw naam. Het is misschien wat ongemakkelijk of onwennig, maar nodig om onder alle omstandigheden te weten wie u bent, zoals op de operatietafel en bij toediening van medicijnen.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt is het verstandig deze mee te brengen naar het ziekenhuis. In overleg met de behandelend arts wordt nagegaan in hoeverre gebruik hiervan nog nodig is. Bij ontslag krijgt u de meegebrachte medicamenten weer terug. De arts adviseert u over verder gebruik. U kunt altijd vragen stellen over voorgeschreven medicijnen: bijvoorbeeld hoe ze werken, welke bijverschijnselen kunnen optreden.

Ontspanning

Op alle afdelingen is een recreatieruimte aanwezig. Dit is een ontmoetingsruimte waar patiënten met elkaar kunnen praten, de krant kunnen lezen, of televisie kunnen kijken.

Als u de afdeling wilt verlaten is het prettig als u dit even laat weten aan de verpleegkundige of afdelingssecretaresse. Dit in verband met eventuele onderzoeken.

Televisie bij het bed
Tv-toestellen zijn standaard bij ieder bed aanwezig. Hierop kunt u gratis de uitzendingen van Radboud Kinder-tv bekijken. Wilt u ook andere zenders bekijken, dan kunt u een televisietoestel huren via de firma Patientline. Deze firma verzorgt de verhuur van televisie, radio en deels de telefoon in opdracht van het Radboudumc.

Informatie over het huren van tv vindt u in de folder van Patientline die aanwezig is op iedere patiëntenkamer. U kunt uw aansluiting telefonisch en kosteloos regelen vanaf elke patiëntentelefoon: T 8 88 88. Dagelijks bezoekt een hostess van Patiëntline de afdelingen om alle nieuw aangesloten patiënten te informeren.

Internet
In het hele ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van het draadloze netwerk (wifi) via uw eigen laptop, tablet of telefoon. Daarnaast is op veel afdelingen internet via een scherm aan uw bed mogelijk (hier zijn wel kosten aan verbonden).

Tijdens het weekend naar huis
Als uw behandelend arts het goed vindt, kunt u in het weekend naar huis. Wanneer u thuis vragen heeft, kunt u altijd bellen naar de afdeling.

Opnamedag

Op de dag van opname kunt u zich op de afgesproken tijd melden bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. De portier of receptionist kan u zo nodig de weg wijzen.

Balie
Op de verpleegafdeling kunt u zich bij de balie melden. Daar worden door het secretariaat eerst de noodzakelijke administratieve gegevens genoteerd, zoals naam, adres, geboortedatum, huisarts en zorgverzekeraar.

Wegwijs
Vervolgens maakt een verpleegkundige u wegwijs op de afdeling en u krijgt uitleg over de dagelijkse gang van zaken. Meestal worden meer patiënten tegelijkertijd opgenomen. Hierdoor kan het zijn dat u even moet wachten voor u aan de beurt bent.

Folder

De meeste verpleegafdelingen beschikken over een afdelingsfolder waarin bijzonderheden zijn vermeld over de afdeling zoals etenstijden, bezoek en rusttijd. Deze folder krijgt u bij uw polikliniekbezoek uitgereikt of wordt thuisgestuurd.

Opnamedatum

Een aantal patiënten komt onverwacht en onvoorbereid in het ziekenhuis. Voor de meeste mensen echter wordt de opname tevoren gepland. U krijgt tijdig bericht over de opnamedatum, de plaats waar u zich moet melden, en het tijdstip waarop.

Soms kan de afgesproken opnamedatum niet doorgaan, bijvoorbeeld bij veel spoedopnames. In dat geval krijgt u zo snel mogelijk bericht en wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Planning van de opname

Een aantal patiënten komt onverwacht en onvoorbereid in het ziekenhuis. Voor de meeste mensen echter wordt de opname tevoren gepland. U krijgt dan tijdig bericht over de opnamedatum, de plaats waar u zich moet melden en het tijdstip waarop. Als u op de geplande datum niet kunt komen, laat dit dan zo snel mogelijk weten.

Als er veel spoedopnames zijn, kan het voorkomen dat geplande opnames niet door kunnen gaan. In dat geval krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht en wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Post

De verpleegkundigen brengen de post op de kamer. Voor een vlotte postbestelling is een goede adressering belangrijk. Laat daarom de post als volgt adresseren:

Radboudumc
Naam
Afdeling plus kamernummer
Huispostnummer van de afdeling
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Voor te verzenden post kunt u gebruik maken van de brievenbussen in de centrale hal en buiten bij de hoofdingang. U kunt gefrankeerde brieven ook afgeven aan een verpleegkundige. De postkamer van het ziekenhuis zorgt dan voor verdere verzending.

Telefoneren

Op vrijwel alle afdelingen kan telefoon bij uw bed worden aangesloten. Op dit moment maken we gebruik van twee telefoonsystemen. In het grootste deel van het ziekenhuis krijgt u telefoon via de afdeling Telefoonbeheer. De afdelingssecretaresse of verpleegkundige kan voor u de telefoon bij het bed aanvragen. Meer informatie, onder andere over de kosten, vindt u in de folder ‘Patiëntentelefoon’.

In het gebouw Vrouw en Kind (Q-gebouw) verzorgt “PatiëntLine Customer Care Center”, een externe aanbieder, de telefoonaansluiting. U kunt telefoon aanvragen via de “call” toets op de telefoon. Meer informatie, onder andere over de kosten, vindt u in de flyer van Patiënt Line bij uw bed. Of u kunt intern terecht via het gratis telefoonnummer 88 88 8. Extern is PatiëntLine bereikbaar via telefoonnummer 0900-8820.

Mobiele telefoons

In het ziekenhuis is een beperkt verbod op het gebruik van mobiele telefoons. Op plaatsen waar niet gebeld mag worden, staat dit duidelijk aangegeven. Op afdelingen waar veel apparatuur aanwezig is, bijvoorbeeld de intensive care, moet de mobiele telefoon bovendien worden uitgezet. Dit om storing van apparatuur te voorkomen.

Daar waar wel mobiel gebeld mag worden, verzoeken wij u dit in beperkte mate, met een zacht stem- en bel-volume te doen, en 1,5 meter afstand van de medische apparatuur te houden vanwege stralingsgevoeligheid.

Zorg na ziekenhuisopname

Soms hebt u na uw polikliniekbezoek of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk aan bepaalde voorzieningen of professionele (medische) hulp waar u gebruik van wil maken of aan een verblijf in een verpleeghuis. Het Transferpunt Zorg van het ziekenhuis helpt u met het organiseren van deze nazorg.

 

Informatiefolders