Radboudumc

print
ECT-behandeling resultaten

Electroconvulsietherapie (ECT) is een behandeling voor mensen met een ernstige depressie. Meestal gebruiken we dit wanneer andere behandelingen of medicijnen niet goed werken. De behandeling richt zich op het herstellen van het evenwicht in de hersenen. Bij depressies is het evenwicht van bepaalde chemische stoffen in de hersenen namelijk verstoord. Via een korte stroomstoot is het mogelijk om deze verstoring te herstellen.

Effect van de behandeling

Een groot aantal patiënten geeft aan dat een ECT-behandeling effect heeft gehad. In de periode 2011 – 2015 voelde 75% van de patiënten zich na de behandeling beter dan daarvoor. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze beter slapen, meer ondernemen en minder depressieve gedachten hebben. We hebben dit gemeten bij 130 ECT-behandelingen bij patiënten met een matige of ernstige depressie.

Over de meting

We hebben de uitkomsten van de ECT-behandeling gemeten met een vragenlijst (Hamilton Rating Scale for Depression). Door de antwoorden van patiënten kunnen we de ernst van de depressie bepalen. Daarvoor beantwoorden patiënten vragen over hun depressieve klachten, zoals slaapritme, stemming, suïcidale gedachten en  het ondernemen van activiteiten. In een behandelreeks interviewen we de patiënt hier iedere week over. Voor deze resultaten hebben we de antwoorden aan het begin van de behandeling vergeleken met de antwoorden aan het einde van de behandeling. Dit hebben we gedaan bij 130 ECT-behandelingen in de periode 2011 – 2015.