Radboudumc

print
Hartchirurgie resultaten

Op deze pagina’s vindt u de resultaten van hartchirurgie.

  • Afdelingsbrede resultaten: U ziet hoe het Radboudumc presteert als het gaat om patiënttevredenheid, wachttijden, ligduur en het risico op overlijden tijdens de ziekenhuisopname.
  • Resultaten per operatie: Ook vindt u de resultaten van een aantal specifieke operaties, zoals een bypassoperatie of een aortaklepvervanging (zie kader rechts op deze pagina).

Het Radboudumc gebruikt deze resultaten om zichtbaar te maken welke kwaliteit het levert, maar ook om de zorg verder te verbeteren.

Patiëntervaring

Hartchirurgie CQ informatie
Percentage patiënten dat tevreden is met de informatie (goed tot zeer goed)

Hartchirurgie CQ verrblijf
Percentage patiënten dat tevreden is met het verblijf (goed tot zeer goed)

Meer over de patiëntervaring

Wachttijden

Hartchirurgie wachttijd

Wachttijd voor een hartoperatie in het Radboudumc

Meer over de wachttijden

Ligduur

Hartchirurgie ligduurGemiddelde ligduur voor patiënten in het hartchirurgisch centrum van het Radboudumc.

Meer over ligduur

Risico op overlijden na ziekenhuisopname

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat overlijdt na een operatie aan het hart. De blauwe lijn laat de werkelijke sterftecijfers in het Radboudumc zien. De rode lijn geeft de zogenoemde voorspelde sterfte weer, het sterfterisico dat op basis van de complexiteit van de aandoening wordt voorspeld.
Hartchirurgie kans op overlijden

Percentage patiënten dat overlijdt na een operatie aan het hart Meer over het risico op overlijden

Geef uw mening


Verzenden

Resultaten per operatie