Radboudumc

print
Revalidatie resultaten

De afdeling Revalidatie richt zich op het behandelen van de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes of een ongeval. Het doel is het dagelijks handelen en maatschappelijk functioneren te verbeteren en patiënten te leren om te gaan met blijvende gevolgen als herstel niet meer mogelijk is.

Patiëntervaringen

We meten continu of onze patiënten tevreden zijn met het advies dat wij geven. De beoordelingen van de patiënten gebruiken we om onze werkwijze te verbeteren. We willen deze beoordelingen van patiënten graag met u delen, zodat u nog beter geïnformeerd een keuze kunt maken voor één van onze poli's.

Mobiliteitspoli

Neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld een herseninfarct, Multipele Sclerose, ziekte van Parkinson en spierziekten, gaan vaak gepaard met verlies van balans en loopvaardigheid. De mobiliteitspoli van de afdeling Revalidatie heeft als doel om u te helpen bij de keuze voor een behandeling om uw balans en loopvaardigheid te verbeteren.

In de periode juli tot oktober 2014 hebben 17  van de 39 patiënten onze mobiliteitspoli beoordeeld:

  • Patiënten geven gemiddeld een 7,8 op de vraag of het advies van de mobiliteitspoli zinvolle informatie heeft opgeleverd ten aanzien van balans of loopvaardigheid.
  • Patiënten is gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat zij de poli voor advies zouden aanbevelen bij lotgenoten. Het gemiddelde cijfer is hiervoor een 8,4.
  • De behandeling van klachten of functioneren ten aanzien van balans of loopvaardigheid wordt beoordeeld met een 8,1.
  • Patiënten is gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat zij de poli voor behandeling zouden aanbevelen bij lotgenoten. Het gemiddelde cijfer is hiervoor een 9,4. 

Plexuspoli

De afdeling Revalidatie heeft, in nauwe samenwerking met de afdeling Neurologie, een multidisciplinair spreekuur opgezet: de plexuspoli. In één ochtend worden patiënten achtereenvolgens onderzocht door vier verschillende specialisten: de neuroloog, revalidatiearts, fysio- en ergotherapeut. 

In de periode juli tot oktober 2014 hebben 26 patiënten van de 39 patiënten onze plexuspoli beoordeeld:

  • Patiënten geven gemiddeld een 8,3 op de vraag of  het advies van de plexuspoli zinvolle informatie heeft opgeleverd.
  • Patiënten is gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat zij de poli zouden aanbevelen bij lotgenoten. Het gemiddelde cijfer is hiervoor een 8,8.

NMA-A poli

De NMA-A  poli is een multidisciplinaire polikliniek voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen en spierziekten voor analyse en advies door revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of diëtist. In de periode juli tot oktober 2014 hebben 9 van de 19 patiënten onze poli beoordeeld:

  • Patiënten geven gemiddeld een 8,1 op de vraag of het advies van de NMA-A poli zinvolle informatie heeft opgeleverd ten aanzien van dagelijks functioneren.
  • Patiënten is gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat zij de poli zouden aanbevelen bij lotgenoten. Het gemiddelde cijfer is hiervoor: 8,9.

Loopvaardigheid met beenprothese na revalidatie

In 2013 hebben 36 patiënten poliklinische revalidatie ontvangen na een beenamputatie. Doel van de revalidatie is de loopvaardigheid met een beenprothese te verhogen. 

De loopvaardigheid meten we bij patiënten met de  SIGAM-WAP score (SIGAM-WAP staat voor Special Interest Group Amputation Werkgroep Amputatie en Prothesiologie). De score loopt van A t/m F. Hoe hoger de score hoe beter de loopvaardigheid, waarbij F de hoogst haalbare score is.

Wat de maximaal haalbare loopvaardigheid is hangt af van het succes van de revalidatietraject en van andere factoren zoals de type prothese, het amputatieniveau, de motivatie om bepaalde dingen weer te kunnen doen en bijvoorbeeld de leeftijd waarop patiënten de prothese krijgen.  

In onderstaande tabel is te zien welke loopvaardigheid is bereikt bij patiënten die poliklinische revalidatie hebben gevolgd. Het grootste deel van de patiënten behaald score C (17%), D (22%) of F (56%). Onder de tabel is per score weergegeven wat de loopvaardigheidsscores betekenen.

Mobiliteit beenprothese na revalidatie

A Gebruikt prothese niet. 
B Gebruikt prothese om te verplaatsen/ bij de verzorging. 
C Lopen op vlakke ondergronden korter dan 50 meter met of zonder loophulpmiddelen zoals een kruk of een stok.
D Lopen op vlakke ondergronden in goede weersomstandigheden, meer dan 50 m met of zonder loophulpmiddelen zoals een kruk of een stok.
E Loopt meer dan 50 m. Zonder loophulpmiddel, of alleen voor zekerheid in oneffen of glad terrein.
F Normaal of bijna normaal lopen.

 

Kwaliteitsvenster voor Revalidatie (NVZ/NFU)

Om u als patiënt nog meer inzicht te geven in onze resultaten, heeft het Radboudumc zich aangesloten bij het Kwaliteitsvenster voor Revalidatie van Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het Kwaliteitsvenster voor Revalidatie laat op acht onderwerpen zien wat onze kwaliteit van zorg is. U kunt in één oogopslag zien hoe het Radboudumc scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijke gemiddelde of de norm. Ook andere ziekenhuizen met een revalidatieafdeling en zelfstandige revalidatiecentra hebben zich aangesloten bij dit Kwaliteitsvenster.
kwaliteitsvenster revalidatie