Radboudumc

print
Spoedeisende Hulp resultaten

Bij acute gezondheidsproblemen gaat u naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Op deze pagina vindt u onze resultaten en patiëntervaringen.

Patiëntervaringen SEH

Patiënten waarderen de zorg op de Spoedeisende Hulp met een 8,4. 67% van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden. 28% geeft aan dit waarschijnlijk te doen. Lees hier meer patiëntervaringen over de Spoedeisende Hulp.

Continu verbeteren

Wij streven ernaar om continu de zorg te blijven verbeteren. Wij registreren de gemiste diagnoses en complicaties zodat we daarvan kunnen leren.

Juiste diagnose stellen 

Om de beste zorg te verlenen, wordt de zorgverlening van de dag ervoor elke ochtend nogmaals in breed verband geëvalueerd. Dat wil zeggen met meerdere specialismen, namelijk de Spoedeisende Hulparts, Radioloog, Internist en een specialist van Heelkunde of Orthopedie. Tijdens deze evaluatie kan blijken dat een patiënt bijvoorbeeld toch iets gebroken heeft of een diagnose toch anders gesteld moet worden.
 
Over het algemeen zijn de gevolgen hiervan zo klein dat het geen gevolgen heeft voor de reeds gekozen behandeling. In een enkel geval is het nodig de patiënt terug te vragen, bijvoorbeeld voor een gipsbehandeling bij een breuk. In dat geval neemt de arts daarover contact op met de betreffende patiënt.

In 2013 werd bij 0,12% van de patiënten de diagnose binnen 24 uur bijgesteld. In 2014 was dit bij 0,16% van de patiënten het geval.

Complicaties

Alle complicaties uitsluiten is helaas onmogelijk. De risico’s kunnen wel verminderd worden door elk incident en complicatie te registreren, te analyseren en verbeterinitiatieven op te starten. De afdeling Spoedeisende Hulp doet dit voor alle incidenten en complicaties om herhaling te voorkomen.

In 2013 heeft zich bij 0,16% van de patiënten een complicatie voorgedaan. In 2014 is dit nog lager: 0,06 % van de patiënten. Er zijn geen vergelijkingscijfers met andere Spoedeisende Hulp afdelingen in Nederland.

Pijnbehandeling

Ons doel is pijn zoveel mogelijk te bestrijden. Op de afdeling Spoedeisende Hulp is een werkgroep actief die pijnmeting onder de aandacht brengt van onze zorgverleners. Bij binnenkomst wordt pijn gemeten. Dit maakt het mogelijk om pijnstilling op maat toe te dienen.  Ook meten wij indien nodig de pijn na pijnstilling en bij vertrek op de SEH. De pijn wordt gemeten door de patiënt te vragen: “Hoeveel pijn heeft u op dit moment op een schaal van 0-10, waarbij ‘0’ betekent dat u geen pijn heeft en ’10’ de ergst denkbare pijn?”

Vanaf juli 2014 houden we bij hoe vaak we pijnmetingen doen bij patiënten. In het derde kwartaal van 2014 is bij 71% van de patiënten één of meerdere pijnmetingen gedaan. Niet in alle gevallen is het mogelijk een pijnmeting te doen, bijvoorbeeld wanneer een patiënt niet aanspreekbaar is. Wij streven ernaar om in 2015 bij minimaal 80% van de patiënten één of meerdere pijnmetingen te doen.