Radboudumc

print
Staaroperatie: resultaten

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met ziekten van het oog en de omliggende organen. De afdeling is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van staar. Bij een staaroperatie vervangt de oogarts de troebele ooglens door een kunstlens.

In 2013 zijn er in het Radboudumc ongeveer 1200 staaroperaties uitgevoerd, waarvan er 591 complex waren. Een operatie is complex wanneer patiënten die deze operatie ondergaan, al een andere oogheelkundige afwijking hebben  (45%) of kampen  met andere lichamelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of hart- en vaatziekten. Andere oogheelkundige afwijkingen en aandoeningen hebben mogelijk negatieve invloed op het slagen van de staaroperatie.

Algemene waardering staaroperaties

Patiënten waarderen de zorg rondom een staaroperatie met een 8,8. 75% van de patiënten zou het Radboudumc aanbevelen aan familie en vrienden, 23% geeft aan dit waarschijnlijk te doen. Lees hier meer patiëntervaringen over staaroperaties.

Verbetering gezichtsvermogen

Een belangrijke uitkomst voor het succes van een staaroperatie is een verbetering van het gezichtsvermogen (de visus) met meer dan vijftig procent. In het Radboudumc wordt dit resultaat bij negentig procent van de patiënten behaald. Dit percentage komt overeen met de cijfers uit internationale literatuur. 

Vetbetering gezichtsvermogen

Scheur in lenszakje

Een andere belangrijke uitkomst voor onze kwaliteit van staaroperaties is het aantal keer dat het lenszakje (achterste kapselruptuur) scheurt. Dat is het zakje waar de ooglens in zit en waar de nieuwe kunstlens in geplaatst moet worden. Bij een scheur in het lenszakje kan glasvochtverlies optreden in de voorste oogkamer.  Ook kan de kans op netvliesloslating of vochtophoping toenemen. Dit alles kan mogelijk invloed hebben op het gezichtsvermogen. Over het algemeen zijn de complicaties van een gescheurd lenszakje goed te behandelen.

Uit oogheelkundig literatuur is al bekend dat in academische centra internationaal bij 0,5% tot 4% van de gevallen een gescheurd lenszakje voorkomt. Het gemiddelde ligt bij ons op: 2%. We vallen dus binnen dit internationale gemiddelde.

Staaroperatie lenszakje gescheurd