Radboudumc

print
Onze resultaten

Het Radboudumc wil zo transparant mogelijk maken welke kwaliteit patiënten van ons kunnen verwachten. Want patiënten moeten kunnen vertrouwen op de beste kwaliteit van zorg. Bovendien geloven we dat goed geïnformeerde patiënten beter in staat zijn te participeren in hun eigen zorg. Daarom delen we graag wat we beschikbaar hebben aan cijfers en onderzoeken.

Bekijk de ziekenhuisbrede resultaten, patiëntervaringen of doorzoek resultaten per ziektebeeld/specialisme.

Alle resultaten

 
We werken eraan om nog meer resultaten te publiceren op onze website. 

Kwaliteit beoordelen

Kwaliteitsvenster (NVZ/NFU)

Om u als patiënt nog meer inzicht te geven in onze resultaten, heeft het Radboudumc zich aangesloten bij het Kwaliteitsvenster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het Kwaliteitsvenster laat op tien onderwerpen zien wat onze kwaliteit van zorg is. U kunt in één oogopslag zien hoe het Radboudumc scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijke gemiddelde of de norm. Ook andere ziekenhuizen hebben zich aangesloten bij dit Kwaliteitsvenster. Meer informatie

kwaliteitsvenster