Radboudumc

print
Aantal behandelingen

Onze deskundigheid: aantal behandelingen en expertise

In het algemeen is het zo dat hoe meer ervaring een ziekenhuis heeft met een ziektebeeld of ingreep, hoe beter de resultaten. Daarom hebben beroepsverenigingen minimale normen vastgesteld voor het aantal ingrepen waaraan een ziekenhuis moet voldoen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe vaak in het Radboudumc een specifieke ingreep is uitgevoerd in 2013 en wat de bijbehorende norm is. Voor alle onderstaande ingrepen is de norm gehaald.

Oncologische aandoeningen  Aantal   Norm                 
Aantal operaties bij borstkankerpatiënten 166       50 operaties
Aantal resecties bij colorectaal kankerpatiënten  99   50 resecties
Aantal anatomische longresecties  112   50 resecties 
Aantal patiënten bij wie cystectomie bij blaascarcinoom is uitgevoerd 73  10 patiënten
Aantal patiënten bij wie alvleesklierresectie is uitgevoerd 36  20 patiënten
Aantal slokdarmresecties  23   20 resecties 
Aantal operaties bij endeldarmkanker 29 20 operaties
     
Hart-vaataandoeningen  Aantal   Norm 
Aantal pacemaker-plaatsingen  341         120 pacemakers 
Aantal patiënten bij wie een AAA-operatie is uitgevoerd (exclusief spoed) 
(AAA= aneurisma van de grote buikslagader)
57  20 patiënten

Toelichting op de tabel

Bij het vaststellen van de aantallen hebben we de definities gehanteerd van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een resectie is een operatie waarbij een deel van het betreffende orgaan wordt verwijderd.

De volumenormen voor de oncologische aandoeningen en voor AAA-operaties zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en/of door IGZ (van de hoogste norm is uitgegaan). De norm voor pacemakers is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. U kunt de aantallen ook vinden in de DHD-databank Kwaliteit van Stichting DHD (Dutch Hospital Data). Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).  

Expertise 

Niet alleen hoge aantallen zeggen iets over de expertise van een ziekenhuis, soms kan juist hele specifieke expertise u garanderen dat u bij ons aan het goede adres bent. Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. In ons ziekenhuis is speciale expertise aanwezig voor de behandeling van patiënten met complexe ziektebeelden. Soms gaat het om ziektebeelden die heel weinig voorkomen en waarvoor u alleen in een universitair medisch centrum terecht kunt. Verschillende van onze specialisten werken daarvoor nauw samen in een multidisciplinair team. Met hun gezamenlijke kennis komen zij tot een behandelvoorstel. De hoofdbehandelaar bespreekt het behandelvoorstel met u. 

Direct naar