Radboudumc

print
Ervaringen van patiënten

Patiënten beoordelen Radboudumc opnieuw met een 8.5

Dit jaar is de waardering van patiënten over de zorg en voorzieningen in het Radboudumc nog verder gestegen. Dit blijkt uit de CQ-index (Consumer Quality Index: CQ-index) van 2016. Deze index geeft aan wat patiënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn. Het gemiddelde cijfer voor klinische zorg (opname in een zorginstelling) steeg van 8.36 naar 8.46. De poliklinische zorg kreeg opnieuw een 8.44. Beide beoordelingen liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. Van de acht universitair medische centra’s (umc’s) gaven patiënten het Radboudumc het hoogste cijfer.

“We zijn trots dat we opnieuw een goede en ook weer betere beoordeling krijgen van onze patiënten op belangrijke speerpunten zoals ‘eigen inbreng’ en ‘gevoel van veiligheid’” zegt Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur met Patiëntenzorg in haar portefeuille. “Maar net zo belangrijk is dat de resultaten ook aanknopingspunten bieden om onze zorg nog verder te verbeteren.”

De CQ-index meet ervaringen van patiënten in de zorg met als doel de kwaliteit van zorg te meten én te verbeteren. Elk jaar geven duizenden patiënten en cliënten hun mening via uitgebreide vragenlijsten. Er bestaat een vragenlijst voor patiënten die een opname hebben gehad en een vragenlijst voor patiënten die de polikliniek bezochten. Patiënten beoordelen veel verschillende thema’s, onder meer informatievoorziening, ontvangst, gevoel van veiligheid, pijnbeleid en bejegening door de zorgverleners. Ook de zeven andere umc’s in Nederland meten patiëntervaringen via de CQ-index.

Zo is onderlinge vergelijking mogelijk. Dit kan ziekenhuisbreed, maar ook per medisch specialisme. Op deze manier wordt duidelijk wat goed gaat én waar nog werk aan de winkel is. Alle afdelingen krijgen hun eigen resultaten teruggekoppeld en kunnen zo aan de slag met hun verbeterpunten.

Ziekenhuisbrede vergelijking met andere UMC’s

Klinische zorg
Het Radboudumc scoort op alle negen thema’s boven het gemiddelde van de umc’s. De thema’s die het hoogste scoren zijn: gevoel van veiligheid, uitleg bij behandeling en pijnbeleid. Verbeteringen zijn nog mogelijk op de onderdelen ‘inhoud opnamegesprek’ en ‘communicatie rond medicatie’.

Poliklinische zorg
Op zes van de zeven thema’s scoren de poliklinieken van het Radboudumc boven het landelijk gemiddelde. Het thema ‘informatie over medicatie’ had een gemiddelde score. Wat betreft de poliklinische zorg zijn er weinig verschillen tussen de umc’s.

Achttien Best Practices

Een specialisme dat in de CQ-index op een onderdeel in zijn geheel hoger scoort dan het gemiddelde van alle andere umc’s, ontvangt de eretitel Best Practice. In totaal kregen de acht umc’s in Nederland 27 Best Practices. Het Radboudumc ontving 18 van deze 27 Best Practices: 12 op afdelingsniveau en 6 op ziekenhuisbreed niveau.

Klinische Best Practices
Binnen de klinische zorg kreeg het Radboudumc op 16 onderdelen het predicaat Best Practice: 5 ziekenhuisbrede Best Practices en 11 op afdelingsniveau (zie Tabel 1 voor de specifieke dimensies).

Poliklinische Best Practices
Voor de poliklinische zorg is er één ziekenhuisbrede Best Practice voor de dimensie ‘Communicatie door de zorgverlener’ en één voor het specialisme Reumatologie voor ‘Communicatie door de arts’.

Tabel 1 Klinische Best Practices

 Klinische Best Practices Radboudumc     Dimensie
 Ziekenhuisbreed    Eigen inbreng
Uitleg behandeling
Pijnbeleid
Gevoel van veiligheid
Informatie bij ontslag
 Afdelingsniveau Cardiothoracale chirurgie   Inhoud opnamegesprek
Eigen inbreng
Gevoel van veiligheid
  Longgeneeskunde Eigen inbreng
Pijnbeleid
Gevoel van veiligheid
  Orthopedie Eigen inbreng
Gevoel van veiligheid 
  Heelkunde Eigen inbreng
  Urologie Eigen inbreng
  Neurochirurgie Gevoel van veiligheid

Aanbeveling aan anderen

Ruim 50% van alle ondervraagde Radboudumc patiënten gaf aan het ziekenhuis zeker te zullen aanbevelen bij anderen. Bij opgenomen patiënten is dit jaar het percentage gestegen naar 58%. Als belangrijkste redenen noemden patiënten: ontvangst op de afdeling, gevoel van veiligheid en samenwerking. Voor de poliklinische zorg is het percentage van 51.6% opnieuw hoger dan bij de overige umc’s.

De CQ-index geeft zodoende belangrijk inzicht in hoe patiënten de kwaliteit van zorg ervaren. Hierdoor is jaarlijkse evaluatie en verbetering mogelijk. "Patiënten geven in de CQ-scores terecht een groot compliment aan alle Radboudumc medewerkers en vrijwilligers voor de ontvangen en ervaren zorg en ondersteuning." aldus Mw. Jopie Verhoeven, voorzitter Patiëntenadviesraad Radboudumc, als reactie op de verkregen rapportcijfers van dit jaar.

Graag bedanken wij alle patiënten die de moeite hebben genomen hun ervaringen met het Radboudumc te delen.

Resultaten van het onderzoek

Over de waardering van de zorg tijdens de ziekenhuisopname
Over de waardering van de zorg op de polikliniek

Direct naar

Ervaringen per ziekte of specialisme

We meten ook ervaringen van patiënten die een specifieke behandeling hebben gehad of een bepaalde aandoening hebben.