Radboudumc

print
Ziekenhuisbrede resultaten

Kwaliteit van zorg meten

Ziekenhuisbreed meten we een aantal zorgaspecten waarmee we gericht de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. We meten:

Direct naar

Kwaliteitsvenster (NVZ/NFU)

Om u als patiënt nog meer inzicht te geven in onze resultaten, heeft het Radboudumc zich aangesloten bij het Kwaliteitsvenster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het Kwaliteitsvenster laat op tien onderwerpen zien wat onze kwaliteit van zorg is. U kunt in één oogopslag zien hoe het Radboudumc scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijke gemiddelde of de norm. Ook andere ziekenhuizen hebben zich aangesloten bij dit Kwaliteitsvenster. Meer informatie

kwaliteitsvenster