Radboudumc

print
Bijnierincidentaloom

Een incidentaloom is een afwijking die we per toeval ontdekken bij een onderzoek. Bij een incidentaloom van de bijnier vinden we een afwijkende bijnier, meestal bij een CT-scan of MRI-scan van de buik. Bij 1 op de 25 CT-scans van de buik zien we een vergrote bijnier. Een vergroting van de bijnier is bijna altijd goedaardig. Wel krijgt u altijd een verwijzing naar een endocrinoloog voor verder onderzoek.

Te veel bijnierhormonen

Uw bijnier produceert een aantal belangrijke hormonen. Als uw bijnier vergroot is, kan hij te veel van een bepaald hormoon produceren. Bij één op de zeven incidentalomen van de bijnier is er sprake van een te hoge hormoonproductie. Als uw bijnier te veel hormoon produceert, kunt u de volgende aandoeningen hebben: 

Als we bij u een bijnierincidentaloom vaststellen, laat de arts bloed- en urineonderzoek doen om bovenstaande aandoeningen op te sporen of uit te sluiten. Bij dit onderzoek hoort meestal ook een dexamethasonsuppressietest.

Behandeling

Als de afwijking van uw bijnier groot is, zal de arts u een bijnieroperatie adviseren. Hierbij verwijderen we de bijnier. Ook als uw bijnier te veel hormonen aanmaakt door de afwijking, raden we meestal een operatie aan. Alleen bij een kleine afwijking waarbij uw bijnier niet te veel hormonen aanmaakt, een is operatie niet nodig. Wel maken we dan na een tijd weer een CT-scan om te onderzoeken of de afwijking groeit.