Radboudumc

print
Chronische Pijnklachten

Als pijn langdurig aanwezig is (meer dan zes maanden) spreken we van chronische pijn. De signaalfunctie van pijn (weefselbeschadiging) is dan veelal verloren gegaan.

Oorzaak van pijn

Soms kan de oorzaak van pijn niet gevonden worden, maar kan door onderzoek de pijnprikkel of pijngeleiding gevonden worden. Hierop volgt dan vaak een behandeling. Dit betekent vaak niet dat de pijn dan verdwijnt maar eerder sterk verminderd is.
Soms vinden we de oorzaak van de pijn wel, maar kan geen goede behandeling volgen. Het komt ook voor, dat we de oorzaak of de prikkel van de pijn niet kunnen vinden.

Behandelmogelijkheden

Als een eenvoudige behandeling, bijvoorbeeld door (zenuw)blokkade, medicijnen of fysiotherapie, onvoldoende of geen verbetering geeft, bestaan in enkele gevallen nog verdere gespecialiseerde mogelijkheden. 

Patientenorganisatie

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben chronische pijn. Het gaat daarbij om alle vormen van pijn die langer duren dan zes maanden, of langer dan de te verwachten tijd na beschadiging. Chronische pijn kan ook perioden afwezig zijn of bij vlagen in intensiteit verschillen. 

In het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in het overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden. In het samenwerkingsverband zijn twaalf patiëntenorganisaties samen sterk tegen chronische pijn.