Radboudumc

print
Corticosteroid geïnduceerde AVN

Corticosteroïd geïnduceerde avasculaire necrose (AVN) betekent dat door langdurig gebruik van een ontstekingsremmer, zoals bijvoorbeeld Prednison, een verminderde doorbloeding van de heupkop is ontstaan.

Gevolgen

Hoe deze verminderde doorbloeding van de heupkop precies ontstaat, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat de avasculaire necrose er voor zorgt dat de heupkop minder voedingsstoffen krijgt. Het gevolg hiervan is dat de botcellen in de heupkop langzaam afsterven. In veel gevallen ontstaan er dan eerst kleine cystes (ruimtes gevuld met vocht) in de heupkop. Op den duur kunnen er zelfs kleine breukjes en inzakkingsbreuken ontstaan in de heupkop.

Oorzaken

Een coticosteroïd geïnduceerde AVN wordt vaak door een combinatie van meerdere factoren veroorzaakt. De volgende factoren geven een hoger risico op het ontstaan van deze aandoening:

  • Langdurig gebruik van ontstekingsremmers;
  • Een slechte kwaliteit van de botstructuur;
  • Een oudere leeftijd;
  • Vrouwelijk geslacht heeft een groter risico.

Behandeling

In de meeste gevallen kan een avasculaire necrose worden behandeld door het gebruik van de ontstekingremmer te stoppen, of over te gaan op een ander type ontstekingsremmer. Als de avasculaire necrose op tijd wordt opgemerkt, is het bot vaak nog in staat om uit zichzelf te herstellen.

Operatie

In veel gevallen dient er operatief ingegrepen te worden. In dat geval wordt door middel van de bot impactie techniek de holtes die ontstaan zijn in de heupkop opgevuld met donor of eigen bot. Als de situatie hierdoor toch niet verbetert, zal bij sommige patiënten worden overgegaan tot het plaatsen van een heupprothese.

Informatiefolders