Radboudumc

print
Gebroken heup

Een gebroken heup komt regelmatig voor bij oudere mensen als ze vallen in en rondom het huis. De oorzaak kan verschillend zijn: struikelen over een stoepje, uitglijden over een mat of duizeligheidklachten die leiden tot een val. Als we u opnemen met een gebroken heup kijken we ook naar de oorzaak van uw val.

Verschillende breuken

De heup kan op verschillende manieren breken. De meest voorkomende heupfracturen zijn:

 • Dijbeenhalsbreuk (collum-fractuur). Deze ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen.
  Dijbeenhalsbreuk
 • Breuken door de verdikkingen van de heupkop  (pertrochantere fracturen).
  Breuk door verdikkingen van de heupkop
 • Breuken onder de verdikkingen (subtrochantere fracturen). Deze komen minder vaak voor.
  Breuken onder de verdikkingen

Klachten en diagnose

Na een val hebt u meestal veel pijn. Vaak kunt u niet meer lopen of staan op het aangedane been. Ook ligt dit been meestal naar buiten gedraaid en lijkt het korter. Bij binnenkomst in het ziekenhuis maken we röntgenfoto’s van uw beide heupen. Op de foto zien we waar het bot gebroken is en hoever de verschillende stukken uit elkaar staan.

Besluit tot operatie

Als blijkt dat uw heup gebroken is, overleggen we met u en uw familie over een operatie. Het is belangrijk om een gebroken heup zo spoedig mogelijk te behandelen. U herstelt het beste en hebt de minste kans op complicaties als u zo spoedig mogelijk weer uit bed kunt, al is het maar zitten op een stoel. Daarom kiezen we bijna altijd voor een operatie waarbij we de botten aan elkaar zetten of een kunstheup (prothese) plaatsen. U kunt dan weer snel uit bed.

Bent u ouder dan 65 jaar? Dan beoordeelt de geriater uw algemene gezondheidstoestand. Een geriater is een gespecialiseerd arts in de zorg rondom de oudere patiënt. De geriater beoordeelt of we u direct kunnen opereren of dat eerst uw algemene gezondheidstoestand verbeterd moet worden voordat u de operatie goed kunt doorstaan. Ook overlegt de geriater met de narcotiseur. De narcotiseur is een arts die gespecialiseerd  is in anesthesie, pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom de operatie. Hij/zij informeert u over de mogelijkheden van verdoving tijdens de operatie.

De operatie

Om bij uw heupgewricht te komen, maakt de orthopeed een snee aan de zijkant van uw bovenbeen. Er zijn verschillende manieren om te opereren, afhankelijk van de soort breuk.

 • De kop-halsprothese: we vervangen de heupkop door een prothese.
  Kop-halsprothese
 • Platen en schroeven: uw eigen heupkop blijft behouden, we repareren uw heup met schroeven en pinnen. Dit moet snel gebeuren om de doorbloeding van de heupkop niet in gevaar te brengen.

   Fixatie met schroeven

   Fixatie met DHS (dynamisch heupschroef) Fixatie met Gammanail 
  Fixatie met schroeven
  Fixatie met DHS
  (dynamisch heupschroef)
  Fixatie met Gammanail

Complicaties

Zoals bij elke operatie kunnen ook bij een gebroken heupoperatie complicaties optreden. Bijvoorbeeld wondinfectie, infectie van de prothese, trombose, nabloeding, beenlengteverschil, ontwrichten en uitbreken van de prothese en het niet genezen van de breuk. Om trombose (stolsel in een bloedvat) te voorkomen, krijgt u tot zes weken na de operatie bloedverdunnende injecties.

Revalidatie na de operatie

Als het mogelijk is, gaat u de dag na de operatie actief revalideren. Ook bespreken we zo spoedig mogelijk wanneer u ontslagen kunt worden uit het ziekenhuis. Soms kunt u niet direct terug naar huis en kunt u beter in een verpleeghuis revalideren. Ons behandelteam verzorgt de aanvraag bij het verpleeghuis dat we samen met u en uw familie uitkiezen.

 • Revalidatie na kop-halsprothese
  U mag uw heup direct belasten. De fysiotherapeut leert u zo spoedig mogelijk weer lopen met een loophulpmiddel. Wel heeft het gewrichtskapsel na de operatie nog minstens enkele maanden nodig om te genezen. Direct na de operatie is het nog niet stevig genoeg en kan de gewrichtskop uit de kom schieten (luxatie) bij bepaalde bewegingen. We instrueren u hierover.  
 • Revalidatie na inbrengen platen en schroeven
  U mag uw heup gewoon bewegen. We raden alleen af om uw been gestrekt op te tillen in verband met de grote kracht die hierbij op uw heupgewricht komt. Onder begeleiding van een fysiotherapeut leert u lopen met een hulpmiddel (looprek, elleboogskrukken of rollator). De arts bepaalt na de operatie hoeveel u uw geopereerde been mag belasten: 0%, 10%, 50% of 100%.

De eerste zes tot acht weken na de operatie moet u met een hulpmiddel blijven lopen. Als u thuis al met een hulpmiddel liep, kunt u deze het beste meebrengen.

Informatiefolder

Informatiefolders