Radboudumc

print
Lymeziekte

De bacterie Borrelia burgdorferi veroorzaakt de ziekte van Lyme. Een teek brengt deze bacterie over. Bij een klein percentage van de tekenbeten ontstaat de ziekte van Lyme. Kenmerkend voor deze ziekte is een rode plek die geleidelijk aan groter wordt (het erythema migrans). Niet iedere vorm van Lyme begint echter met een erythema migrans.

Verschijnselen

Bij acute, vroege Lymeziekte is meestal sprake van een rode huidafwijking. Ook kan een rode zwelling optreden ter plaatse van de oorlel of de tepelhof, het Borrelia lymfocytoom. Met een antibioticakuur in tabletvorm geneest de ziekte bij de meeste patiënten.
Als de infectie in een vroeg stadium onopgemerkt is gebleven, of niet met een antibioticum is behandeld, kunnen er late verschijnselen optreden van de Lymeziekte. Soms ontstaan ook late verschijnselen als er wel een goede antibiotische behandeling is geweest in het beginstadium. De symptomen van latere stadia van Lymeziekte kunnen heel verschillend zijn. Soms ontstaat een milde ontsteking van de hersenvliezen of ruggenmergzenuwen.
Kenmerken van latere stadia van Lymeziekte zijn:

 • dubbelzien, 
 • aangezichtsverlamming, 
 • pijn in armen of benen, 
 • krachtsverlies, 
 • doof, tintelend gevoel,
 • gezwollen en pijnlijk gewricht, 
 • acrodermatitis chronica atrophicans: een huidaandoening die jaren kan aanhouden (de huid is plaatselijk rood tot paars en uiteindelijk papierdun).

Persisterende Lymeziekte

Het is niet eenvoudig een antwoord te geven op de vraag of chronische klachten (zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, pijn in de gewrichten, spieren en pezen) toe te schrijven zijn aan een niet herkende of onvoldoende behandelde Lymeziekte. Alle genoemde verschijnselen kunnen ook voorkomen bij andere ziekten. In veel gevallen van Lymeziekte is een antibioticumkuur voldoende en kunt u ervan uit gaan dat de infectie opgeruimd is na het voltooien van de kuur. Wel kan een lange herstelfase nodig zijn voordat de klachten zijn verdwenen. Een verklaring daarvoor is wellicht dat de ontstekingsreactie nog lang kan aanhouden, ook al is de bacterie gedood. Soms is een standaardbehandeling onvoldoende en kan nog aanvullende behandeling met antibiotica nodig zijn. Dan spreken we van persisterende Lymeziekte.

Expertisecentrum

Het Radboudumc heeft speciale expertise op het gebied van Lymeziekte. Ons centrum bestaat uit internist-infectiologen, kinderinfectiologen en arts-microbiologen met kennis op het gebied van Lymeziekte.

 

Verwijzing naar het Radboudumc

Aan de hand van de medische informatie in uw verwijsbrief wordt beoordeeld of verwijzing naar ons expertisecentrum voor u meerwaarde heeft. Regelmatig kunnen wij uw eigen huisarts of specialist telefonisch ondersteunen bij de verdere begeleiding en behandeling. In sommige gevallen wordt u uitgenodigd voor een polibezoek in het Radboudumc. Het gaat vaak om een eenmalige afspraak waarna uw eigen arts de behandeling weer overneemt.

Als blijkt dat behandeling in ons centrum geen meerwaarde heeft en de behandeling op verantwoorde wijze door uw eigen huisarts of specialist kan worden uitgevoerd, dan ontvangen u en uw huisarts hierover schriftelijk bericht.

Voor vragen over uw ziekte, behandeling en verwijzing is uw huisarts uw aanspreekpunt. Voor overleg kan de huisarts of medisch specialist overleggen met de Lymespecialist via onze poli of secretariaat van de afdeling Interne Geneeskunde.

Helaas kunnen wij niet reageren op persoonlijke emails en adviesvragen van patiënten die niet bij ons onder behandeling zijn en van wie wij geen medisch dossier hebben. Hiervoor kunt u terecht bij de patiëntenvereniging NVLP

Spoedverwijzing - patiënten met acute Lymeziekte
Patiënten met een acute (onbehandelde) erythema migrans, Lyme-artritis, neuroborreliose of ACA kunnen na verwijzing op werkdagen met spoed gezien worden op de Lyme-polikliniek. Dit geldt ook voor patiënten met acute onbehandelde Lymeziekte die verwezen worden in het kader van het LymeProspect onderzoek.  Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.lymeonderzoek.nl.   

Wetenschappelijk onderzoek

Het Radboudumc doet veel onderzoek naar Lymeziekte, zowel naar acute als chronische Lymeziekte. Wij doen met name wetenschappelijk onderzoek naar de reactie van het immuunsysteem op Lymeziekte, naar de late gevolgen van Lymeziekte, en de optimale behandeling daarvan.

PLEASE
De zogenaamde PLEASE-studie (Persistent Lyme Empiric Antibiotic Study Europe) naar langere behandeling van patiënten met chronische Lyme-gerelateerde klachten is in 2014 beëindigd.
De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend omdat de onderzoeksgegevens nog geanalyseerd worden. Patiënten die deelgenomen hebben aan deze studie ontvangen hierover in de zomer van 2015 bericht.

LymeProspect
In april 2015 is de LymeProspect studie gestart in het Radboudumc, in samenwerking met het RIVM, AMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. In dit onderzoek vervolgen we patiënten met acute Lymeziekte vanaf de eerste behandeling, om na te gaan waarom bij sommige mensen late of chronische klachten ontstaan.

Patiënten met een erythema migrans (rode kring of vlek na een tekenbeet) of andere (nog onbehandelde) vorm van acute Lymeziekte kunnen door hun huisarts in onderzoeksverband verwezen worden naar de Lyme-polikliniek van het Radboudumc. Deze patiënten kunnen na verwijzing op werkdagen doorgaans binnen 24 uur terecht. Patiënten met een erythema migrans die voor de studie niet naar het Radboudumc kunnen of willen komen, kunnen eventueel ook online deelnemen via de website www.tekenradar.nl.

Naast patiënten met acute vorm van Lymeziekte, zal er ook een groep patiënten met langdurige klachten die al behandeld worden, meedoen aan LymeProspect. Zij worden door hun behandelend arts in het Radboudumc gevraagd deel te nemen.
Nieuwe patiënten met chronische lymeziekte kunnen zich momenteel niet aanmelden of verwezen worden voor de LymeProspect studie.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op
www.lymeonderzoek.nl en www.tekenradar.nl.

 • Bij een erythema migrans (de rode huidafwijking van lymeziekte) is bloedonderzoek naar antistoffen tegen de bacterie Borrelia burgdorferi niet nodig.

  Als u geen erythema migrans heeft, geeft het aantonen van antistoffen in het bloed lang niet altijd antwoord op de vraag of u  Lymeziekte heeft. Soms zijn antistoffen aantoonbaar bij mensen die jaren geleden een inmiddels genezen infectie hebben doorgemaakt, en soms zijn geen antistoffen aantoonbaar in het bloed terwijl mensen wel de ziekte van Lyme hebben. In het Radboudumc is veel kennis op het gebied van diagnostiek. Uitslagen van serologie en andere testen die in andere laboratoria zijn verkregen, vragen we altijd op en bekijken we.

 • De behandeling van de Lymeziekte is afhankelijk van de diagnose. Vaak volstaat een kortere of langere kuur met tabletten. Soms is behandeling via een infuus noodzakelijk. Vaak kan die behandeling grotendeels thuis plaatsvinden via gespecialiseerde thuiszorg.

 • Volwassenen kunnen na verwijzing terecht op de Lymepolikliniek , een onderdeel van de sectie Infectieziekten van de afdeling Interne Geneeskunde. Er zijn 3 internist-infectiologen, enkele internist-infectiologen in opleiding en een verpleegkundig specialist met bijzondere expertise en kennis op het gebied van Lymeziekte.

  Kinderen kunnen terecht op de Polikliniek Infectieziekten van de afdeling Kindergeneeskunde.

Onderzoek

Het Radboudumc doet wetenschappelijk onderzoek naar Lymeziekte. Ook wil het Radboudumc graag nieuwe testen ontwikkelen. Er is op dit moment nog geen nieuwe test beschikbaar. Deze wordt ook niet voor 2016 verwacht.

Vragen

We snappen dat patiënten met Lyme contact met ons zoeken. Helaas kunnen wij niet op vragen ingaan van patiënten die niet bij ons onder behandeling zijn. Bent u geen patiënt bij ons, stel uw vragen dan aan de huisarts of aan de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten.