Radboudumc

print
Myelodysplastisch syndroom (MDS)

Als u myelodysplastische syndroom (MDS) hebt, zitten er afwijkende stamcellen in uw beenmerg. De naam myelodysplastisch syndroom is opgebouwd uit:

 • myelo: de aandoening heeft betrekking op het beenmerg;
 • dys: abnormaal;
 • plasie: vorming/aanmaak.

Tekort aan bloedplaatjes of rode of witte bloedcellen

Normaalgesproken rijpt een stamcel tot een myeloïde stamcel of een lymfoïde stamcel. De myeloïde stamcellen rijpen vervolgens uit tot rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leucocyten) of bloedplaatjes (trombocyten). Als u MDS hebt, is deze uitrijping verstoord en is er vaak sprake van een versterkte celdood (apoptose) in uw beenmerg. Daardoor hebt u een tekort aan: 

 • rode bloedcellen (anemie);
 • witte bloedcellen (leucopenie);
 • bloedplaatjes (thrombopenie);
 • een combinatie van bovenstaande.

Symptomen

Als u een tekort hebt aan witte bloedcellen, kunt u infecties oplopen. Bij een ernstig tekort aan bloedplaatjes, kunt u last hebben van bloedingen. Symptomen van te weinig rode bloedcellen zijn onder meer vermoeidheid, kortademigheid, zwakte en bleekheid.

 • Om de diagnose MDS te stellen, kunnen we de volgende onderzoeken doen:

  • anamnese (onderzoeksgesprek);
  • lichamelijk onderzoek;
  • bloedonderzoek;
  • beenmergonderzoek door middel van een punctie.

 • De behandeling van MDS is afhankelijk van verschillende factoren, zoals

  • het type MDS;
  • uw leeftijd;
  • bijkomende ziektes;
  • het beloop van de MDS.
  We richten ons met de behandeling vooral op het beheersen van de symptomen.

 •  

Doe mee aan onderzoek

Voor het ontwikkelen van een betere behandeling van Lymfeklierkanker is veel kennis nodig. Door uw gegevens beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek, draagt u bij aan betere behandelingen voor patiënten die in de toekomst dezelfde ziekte krijgen.
Lees meer