Radboudumc

print
Posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS)

Het Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom (POTS) is een aandoening die gekenmerkt wordt door een buitensporige stijging van de hartfrequentie bij het gaan staan. Binnen tien minuten na het gaan staan treedt een stijging op van de hartfrequentie van meer dan dertig slagen per minuut en/of is de hartfrequentie in staande houding meer dan 120 slagen per minuut. De oorzaak is waarschijnlijk een abnormale activiteit van het autonome  zenuwstelsel. Deze aandoening treft vooral mensen op jonge leeftijd en komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Klachten

POTS gaat gepaard met allerlei klachten die sterk kunnen variëren van aard en ernst. De klachten treden meestal op of verergeren in rechtopstaande houding. Ze variëren van duizeligheid, neiging tot flauwvallen en moeheid tot hartkloppingen.

  • De diagnose POTS wordt gesteld op grond van de klachten in combinatie met een abnormale reactie van de hartfrequentie in staande houding. Dit kunnen we vaststellen door de patiënt gewoon te laten gaan staan na een periode van rust in liggende houding of met behulp van een kanteltafeltest  (Een kanteltafeltest is bedoeld om te onderzoeken hoe uw lichaam de bloeddruk regelt onder verschillende en afwijkende omstandigheden).

  • De behandeling bestaat uit veel drinken, veel zout innemen en indien het lichaam het toelaat, regelmatige lichamelijke inspanning. Zonder lichamelijke beweging verergeren de problemen. Verschillende medicijnen zijn aanbevolen, zoals Fludrocortisonacetaat en een lage dosis bètablokker, maar de werkzaamheid staat niet vast. We bepalen de behandeling individueel.

Direct naar