Radboudumc

print
Pijn bij kanker

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces.

Palliatief Consult Team

Het Palliatief Consult Team besteedt veel aandacht aan het verlichten van symptomen in het algemeen, en van pijn in het bijzonder. Veel pijnklachten kunnen met medicatie goed onder controle te brengen en te houden zijn. Naast een simpele paracetamol (de basis van elke manier van pijnbehandeling) wordt ook veel gebruik gemaakt van morfine en daarop gelijkende stoffen. De medicatie wordt waar mogelijk in tabletten gegeven, maar kan ook worden toegediend via een pleister op de huid. Wanneer slikken niet meer mogelijk is, kan morfine ook onder de huid gegeven worden met behulp van een pompje.

Zenuwblokkade

Soms is het noodzakelijk om de pijn te behandelen met een zenuwblokkade. In die gevallen, en in gevallen dat de behandeling van de pijn complex is, zorgt het Palliatief Consult Team voor een goede afstemming van de behandeling met het Pijnteam.