Radboudumc

print
Postoperatieve Pijn

Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie. De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging. Het kenmerk is een relatie tussen schadelijke prikkel en pijn. De pijn neemt af als de genezing vordert. De locatie is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans op volledig herstel. Pijn is één van de meest voorkomende problemen na een operatie. Het vereist adequate hulp aan de patiënt om complicaties te voorkomen van teveel pijn en dus een langer verblijf in het ziekenhuis. Goede pijnbestrijding begint al op de verkoeverkamer en gaat door op de verpleegafdelingen.  

Acute Pijn Service

Om patiënten van een goede pijnbehandeling na een operatie te voorzien, hebben we een aantal zaken geregeld in het Radboudumc. Allereerst geven we goede informatie en instructie aan patiënten. Een goede pijnbehandeling alleen kan als de patiënt weet wat hij van de arts en verpleegkundige kan verwachten en wat zij van hem verwachten. Belangrijk is namelijk dat u op tijd aangeeft hoeveel pijn u hebt. Hiervoor bestaat een voorlichtingsfilm voor patiënten.

Tijdens de afspraak met de anesthesioloog op de preoperatieve poli, krijgt u ook informatie. U kunt daar vragen stellen over pijnbehandeling voor, tijdens en na de operatie. Als de operatie afgerond is, vindt er op de verkoeverkamer een uitgebreide pijnbehandeling plaats. De patiënt met acceptabele pijn gaat terug naar de verpleegafdeling. De verpleegafdeling krijgt instructies hoe zij de pijn acceptabel kunnen houden, samen met de patiënt via het advies van de anesthesioloog. De volgende dag komt een speciaal team langs: de Acute Pijn Service. Zij evalueren de pijnbehandeling op de afdeling en sturen deze eventueel bij door te adviseren aan de behandelend arts. De behandelend arts kan altijd contact opnemen met deze service of de dienstdoende anesthesioloog.