Radboudumc

print
Psychische problemen bij ouderen

Bij het ouder worden verandert er het één en ander. Ouderen kunnen te maken krijgen met verlieservaringen zoals het overlijden van de partner, ernstige ziektes of het wegvallen van sociale contacten. Het verwerken van informatie, ofwel het cognitief functioneren, verandert ook. Er kan sprake zijn van (beginnende) geheugenklachten. In de levensfase van ouderen kunnen zingevingsvragen opspelen. Ook is er een grotere kans op lichamelijke ziekten. Deze kunnen een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische problemen en/of van invloed zijn op de behandeling.

Uit balans

Door al deze factoren kunnen ouderen sneller uit balans raken. Dat kan leiden tot angst- of depressieve stoornissen, verwardheid, geheugenproblemen. Deze psychische klachten kunnen lichamelijke problemen veroorzaken. Anderzijds leiden lichamelijke problemen ook vaak tot psychische problemen. Ouderen praten vaak minder dan jongeren over psychische klachten, vragen minder snel om hulp en hebben de neiging om klachten als lichamelijk te beschouwen. Kortom: meestal is er sprake van meerdere factoren die tegelijkertijd spelen en elkaar beïnvloeden. Dit vraagt om de specifieke kennis en ervaring die wij bieden op de poli ouderen (ziekenhuis) psychiatrie.

Direct naar