Radboudumc

print
Psychose

Een psychose is een toestand van ernstige verwardheid. Iemand die een psychose doormaakt,  ervaart gevoelens, indrukken en waarnemingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Iemand met een psychose kan zich bedreigd of bespied voelen en/of stemmen horen. Het contact met de realiteit is verstoord. Soms is iemand zo verward dat geordend denken en praten nauwelijks meer mogelijk is.

In de meeste gevallen ontstaat een psychose niet plotseling, maar is er sprake van een aanlooptijd waarin het gedrag verandert. Een psychose kan gevaarlijk zijn door onverantwoordelijk gedrag, agressie en zelfverwaarlozing.