Radboudumc

print
Pulmonale Hypertensie

Een verhoogde bloeddruk in de longslagader noemen we pulmonale hypertensie. Pulmonale hypertensie is een gevolg van een grote groep ziektes. Deze verschillende oorzaken (ziektes) verdelen we in 5 groepen. Het is belangrijk te weten wat de exacte oorzaak is van pulmonale hypertensie, want dat bepaalt welke behandeling het beste is.

Bij enkele vormen van pulmonale hypertensie is behandeling met specifieke geneesmiddelen mogelijk, naast de algemene behandeling van de onderliggende ziekte. Behandeling van pulmonale hypertensie is belangrijk, omdat de verhoogde bloeddruk een belasting vormt voor het hart. Uiteindelijk kan hartfalen ontstaan.

Kenniscentrum Pulmonale Hypertensie

Het Radboudumc heeft een Kenniscentrum voor Pulmonale Hypertensie. Hier werken samen: twee longartsen, twee reumatologen en twee cardiologen. Zij vormen een multidisciplinair team. Het team onderzoekt patiënten met (verdenking op) pulmonale hypertensie, bepaalt de precieze oorzaak en de beste behandeling als er sprake blijkt te zijn van deze ziekte.

Patiënten worden vaak verwezen naar het Kenniscentrum door een medisch specialist, bijvoorbeeld een cardioloog, longarts of reumatoloog.

Pulmonale arteriële hypertensie

Pulmonale arteriële hypertensie is een van de vormen van pulmonale hypertensie, die we met specifieke medicamenten kunnen behandelen. Patiënten met pulmonale arteriële hypertensie vormen de grootste groep patiënten die we in het Kenniscentrum begeleiden. Het is een zeldzame aandoening en komt voor bij verschillende ziektebeelden. Er is een zogenaamde idiopathische vorm (dit betekent dat de oorzaak van de aandoening onbekend is), een erfelijke vorm en het komt ook voor bij reumatische ziekten en aangeboren hartafwijkingen.

Omdat de aandoening zeldzaam is en de symptomen in eerste instantie niet alarmerend zijn, denkt een arts niet direct aan deze aandoening. Daardoor wordt de diagnose soms laat gesteld.

De laatste jaren zijn er grote ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van pulmonale arteriële hypertensie.

  • Nadat we de oorzaak van de pulmonale hypertensie hebben vastgesteld, selecteren we de best passende behandeling. Bij de meeste vormen van pulmonale hypertensie volstaat behandeling van de onderliggende ziekte. Dit kan vaak plaatsvinden in een algemeen ziekenhuis. Behandeling met specifieke middelen tegen pulmonale hypertensie kan alleen in een kenniscentrum zoals het Radboudumc. Dit is vanwege de complexiteit en de hoge kosten. Patiënten die deze behandeling krijgen, worden begeleid door twee gespecialiseerde verpleegkundigen.

Maak een afspraak

Functieafdeling Cardiologie
T (024) 361 45 34