Radboudumc

print
Heupprothese

Veel patiënten met heupklachten hebben pijn. Ook worden ze ernstig gehinderd in hun mobiliteit. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld minder goed kunnen lopen. Bij heupklachten kunnen patiënt en arts besluiten tot een heupprothese. Het Radboudumc vroeg patiënten wat zij verwachten van een heupprothese. Zij gaven aan dat ze met een heupprothese minder pijn verwachten te hebben en dat hun mobiliteit zal verbeteren. Hieronder vindt u de resultaten van deze twee aspecten. Daarnaast leest u informatie over de kans op infectie na een heupprothese. 

Na de heupprothese: afname pijn bij inspanning

grafiek over pijn bij inspanning na heupprothese

Patiënten gaven aan dat de pijn na de operatie wezenlijk is afgenomen. De pijn nam af van 7,1 tot 1,6.

Over de meting

Bovenstaande pijnscore is gemeten met een VAS-meting (Visual Analogue Scale). Patiënten geven op een 10-puntsschaal de pijn aan die ze ervaren bij inspanning, zoals bij lopen. De waarde 0 geeft een situatie aan zonder pijn. De waarde 10 geeft een situatie aan met de meest denkbare pijn.

De metingen vonden plaats vóór de operatie en op verschillende momenten na de operatie. De meting is gedaan bij 596 patiënten in de periode 2011-2013.

Na de heupprothese: verbetering mobiliteit

Grafiek over mobiliteit na heupprothese

Patiënten gaven aan dat hun mobiliteit aanzienlijk is toegenomen. 85% van de patiënten ervaart 12 maanden na de operatie een 'goede' of 'uitstekende' mobiliteit. Tweederde van de patiënten ervaart een uitstekende mobiliteit.

Over de meting

De afdeling Orthopedie meet uitkomsten van de heupoperatie onder andere met behulp van de Oxford Hip Score (OHS). In een vragenlijst worden vragen gesteld over lopen, rennen, springen en traplopen. Samengevat geven de inzichten uit die vragenlijst een beeld van de verbetering in mobiliteit. De meting is gedaan bij 596 patiënten in de periode 2011-2013.

Kans op infectie na plaatsing van een heupprothese

Hoeveel patiënten krijgen een diepe wondinfectie na plaatsing van een heupprothese in het Radboudumc? Die cijfers laten we hier zien. Alle patiënten bij wie in 2012 een primaire totale heupprothese is geplaatst, zijn tot een jaar na hun operatie gevolgd.

Cijfers Radboudumc
Aantal totale heupprothese-operaties 160
Aantal oppervlakkige wondinfecties 0
Aantal diepe wondinfecties 2
Infectiepercentage Radboudumc Landelijk
Patiënten zonder infectie 98,7% 97,9%
Patiënten met oppervlakkige infectie 0% 0,5%
Patiënten met diepe infectie 1,3% 1,6%

Landelijke registratie heupprothese-infectie

Het infectiepercentage na een primaire totale heupprothese binnen het Radboudumc wordt gevolgd via een onafhankelijke, landelijke registratie: de PREZIES-registratie. Patiënten worden gevolgd tot één jaar na de operatie. PREZIES staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Het PREZIES-netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende zorginstellingen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Lees meer over PREZIES

Voorzorgsmaatregelen infectie heupprothese

Een geïnfecteerde totale heupprothese is voor patiënten een bijzonder ernstige complicatie. Daarom nemen we op de operatiekamer voorzorgsmaatregelen om de kans op een infectie te minimaliseren. Ook op de verpleegafdeling is veel aandacht voor wondverzorging en het voorkomen van infecties.

Geef uw mening


Verzenden