Radboudumc

print
Knieprothese

Veel patiënten met knieklachten hebben pijn. Ook worden ze ernstig gehinderd in hun mobiliteit. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld minder goed kunnen lopen. Bij knieklachten kunnen patiënt en arts besluiten tot een knieprothese. Het Radboudumc vroeg patiënten wat zij verwachten van een knieprothese. Zij gaven aan met een knieprothese minder pijn te verwachten en dat hun mobiliteit zal verbeteren. Hieronder vindt u de resultaten van deze twee aspecten.

Na de knieprothese: afname pijn bij inspanning

grafiek over pijn bij inspanning na knieprothese

Patiënten gaven aan dat de pijn na de operatie wezenlijk afnam. De ervaren pijn nam af van bijna 7 tot 2,3 na 12 maanden (op een schaal van 0-10).

Over de meting

Bovenstaande pijnscore is gemeten met een VAS-meting (Visual Analogue Scale). Patiënten geven op een 10-puntsschaal de pijn aan die ze ervaren bij inspanning. De waarde 0 geeft een situatie aan zonder pijn. De waarde 10 geeft een situatie aan met de meest denkbare pijn.

De metingen vonden plaats vóór de operatie en op verschillende momenten na de operatie. De meting is gedaan bij 261 patiënten in de periode 2011-2013.

Na knieprothese: verbetering pijn, stijfheid en lichamelijk functioneren

Grafiek met WOMAC-score knieprothese

De maximale score is 60. Als deze score afneemt, betekent dit dat de situatie van de patiënten verbetert. Patiënten gaven aan dat ze na de operatie minder last hebben van pijn en stijfheid, en ze gaven aan dat hun lichamelijk functioneren is verbeterd.

Over de meting

Patiënten vullen een vragenlijst in met vragen over pijn, stijfheid en lichamelijk functioneren. Dit doen ze voorafgaand aan de operatie en na de operatie (na drie, zes en twaalf maanden). De antwoorden leiden tot WOMAC-score (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). De grafiek toont een duidelijke daling aan in de WOMAC-score en dus een verbetering van de situatie van de patiënt.

De meting is gedaan onder 261 patiënten over de periode 2012-2014.

Geef uw mening


Verzenden