Hoe kom ik er?

Bezoekadres

Museum voor Anatomie en Pathologie
Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 101 (Museum voor Anatomie en Pathologie)
Afdelingen Anatomie Museum voor Anatomie en Pathologie

Over het museum

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is gevestigd in het studiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. De eerste collectie is in 1967 ingericht door de toenmalige hoogleraar in de anatomie, professor dr. H. J. Lammers. lees meer

Over het museum

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is gevestigd in het studiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. De eerste collectie is in 1967 ingericht door de toenmalige hoogleraar in de anatomie, professor dr. H. J. Lammers.

Het museum vervult een belangrijke studiefunctie voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en paramedische beroepen. Daarnaast trekt het veel bezoekers die uit interesse een kijkje komen nemen naar bouw en functie van het menselijk lichaam. Dat is bijna de helft van de in totaal bijna 15.000 bezoekers per jaar.

Veel middelbare scholen en zorg- en verpleegkundeopleidingen hebben een bezoek aan het museum als vast onderdeel in hun lespakket opgenomen.

Het museum

Het Museum voor Anatomie en Pathologie bestaat uit twee studie/expositiezalen: een studiezaal Anatomie en een studiezaal Pathologie. 

Mooie preparaten
De tentoongestelde preparaten zijn mooi om naar te kijken en wekken ieders belangstelling: je wilt er meer over weten. De meeste zijn dan ook voorzien van begeleidende documentatie. Wilt u uitgebreidere informatie, dan raden wij u aan een rondleiding aan te vragen. Het overbrengen van feitelijke anatomische kennis en het laten zien van de schoonheid van het menselijk lichaam gaan hier hand in hand.

Onderwijsfunctie

In de tentoonstelling staat de mens centraal. In een rustige, ruimtelijke opstelling is een groot aantal preparaten te zien van embryo’s, foetussen en delen van het menselijk lichaam. Voor embryologie en de anatomie van het hoofd-halsgebied is een belangrijke plaats ingeruimd. Ook voor het onderwijs aan studenten tandheelkunde is extra aandacht besteed, door de aanwezigheid van extra studiemateriaal.

Studiemateriaal
De preparaten zijn zo gegroepeerd dat zij een logisch geheel vormen en helder beeld geven van de complexiteit van het menselijk lichaam, voor zowel de student als de belangstellende leek. Het museum vervult daarmee een belangrijke functie als verlengstuk van de snijzaal. Daar is nu eenmaal niet voldoende materiaal voorhanden voor iedere student. De tentoongestelde preparaten zijn dan ook in eerste instantie bedoeld als studiemateriaal.

Anatomie als kunst

Anatomie was in vroeger tijden een inspiratiebron van kunstenaars. Maar dat niet alleen. Omdat de fotografie nog niet bestond, kregen kunstenaars de opdracht om afbeeldingen te maken die geschikt waren als studiemateriaal voor studenten. Ook moderne kunstenaars maken nog gebruik van de anatomische kennis. In het museum vindt u schilderijen van Erik van de Beek die gedurende zijn opleiding veelvuldig in het museum te vinden was om te tekenen en te schilderen. 


Contact

Museum voor Anatomie en Pathologie

(024) 361 33 01
contactformulier

Openingstijden van het museum

Van maandag tot en met donderdag van 09.00 – 17.00u en op vrijdag van 09.00 – 13.00u.


Toegangsprijs

De toegang tot het museum is gratis voor individuele bezoekers. Als u met een groep het museum wilt bezoeken zijn hier kosten aan verbonden. Voor bezoek met groepen dient u altijd telefonisch contact op te nemen (024-361 33 01).

Hoe kom ik er?

Ingang: Studiecentrum
Route: 101

bekijk route

Ontleed in Verwondering

Het museum heeft haar 50-jarige bestaan gevierd met het uitbrengen van het boek ‘Ontleed in Verwondering’. Dit fraai geïllustreerde boek is te koop in het museum voor € 15,00.

Rondleidingen

Het museum voor Anatomie en Pathologie bestaat uit twee musea, een museum dat de humane anatomie toont en een museum dat de humane pathologie toont. lees meer

Rondleidingen

Het museum voor Anatomie en Pathologie bestaat uit twee musea, een museum dat de humane anatomie toont en een museum dat de humane pathologie toont.

Individueel of in groepen

De toegang tot het museum is gratis voor individuele bezoekers. 

Rondleidingen voor groepen worden op maat aangeboden naar de wens van de aanvrager. Voor prijsopgave en verdere informatie dient u telefonisch contact op te nemen.

Als u met een groep het museum wilt bezoeken zonder rondleiding, dient u altijd een afspraak te maken.

Buiten de reguliere openingstijden bestaat ook de mogelijkheid voor rondleidingen op maandag tot en met donderdag in de avonduren tot 22.00 uur.

Afspraken voor rondleidingen

U kunt telefonisch van maandag t/m donderdag een afspraak maken voor een rondleiding. Daarvoor kunt u bellen met telefoonnummer  (024) 361 33 01.

Speurtocht voor kinderen

Kinderen kunnen een speurtocht doen en een reis maken door het menselijk lichaam. De speurtocht is in het museum te krijgen of hier te downloaden. download de speurtocht

Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Het Museum voor Anatomie en Pathologie wordt gesteund door de Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie. Deze stichting heeft tot doel dat de aard en de kwaliteit van het museum gegarandeerd blijven. lees meer

Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Het Museum voor Anatomie en Pathologie wordt gesteund door de Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie. Deze stichting heeft tot doel dat de aard en de kwaliteit van het museum gegarandeerd blijven. Verder wil de stichting dat het museum, naast de primaire onderwijstaak binnen het Radboudumc, zijn culturele functie voor het algemene publiek kan blijven vervullen.

Met fondsenwerving probeert de stichting vernieuwingen en uitbreidingen van de collectie mogelijk te maken. Ook thematentoonstellingen horen daarbij. De financiën zijn afkomstig uit jaarlijkse bijdragen van particulieren, sponsoring en schenkingen, en verder uit subsidies en legaten.

Aanvraag

Wilt u ook vriend worden? Het bestuur heet u graag welkom als donateur van de Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie. Stuur daarvoor een brief  naar het secretariaat met uw naam en adres. Vermeld hierin hoe hoog uw jaarlijkse donatie zal zijn. Het minimumbedrag is  €25,-. Met een eenmalige donatie van €1000,- wordt u zelfs Vriend voor het Leven! Als Vriend wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in en rond het museum en van speciale rondleidingen of initiatieven van medische of historische aard.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie ontvangen? Stuur dan een brief naar:

Radboudumc
Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie
T.a.v. Ir. L. Berrevoets, secretaris
Huispost 51, Radboud Zorgacademie  
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

E-mail: leo.berrevoets@radboudumc.n


Jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag van 2019. bekijk meer

Verhalen van vrienden


Otto Boerman


Erwin van Zoelen


Wout Feitz

Collecties van het museum


Anatomie

De collectie anatomie is een verzameling embryo's, foeten en preparaten die in een conserverende vloeistof zijn opgesteld. De embryo's en foeten geven informatie over de groei van de menselijke vrucht vanaf de conceptie tot aan de geboorte. bekijk de foto's

Pathologie

In de studiezaal pathologie is een groot aantal preparaten opgesteld van menselijke organen waarin afwijkingen te zien zijn. De preparaten zijn een aanvulling op de afbeeldingen uit de diverse leerboeken pathologie en laten ook duidelijk zien dat een afwijking nooit eenvormig is. bekijk de foto's
  • Medewerkers
  • Intranet