Terbeschikking­stelling

U kunt ervoor kiezen uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan na het overlijden door een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor medisch onderwijs en onderzoek.

Hoe stelt u uw lichaam beschikbaar?

Om uw lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap vult u een formulier in dat een wilsbeschikking heet. Deze wilsbeschikking vult u met de hand in, volgens de bijgeleverde aanwijzingen. Ook vragen wij daarbij om een machtigingsformulier te tekenen Daarmee geeft u aan dat we na uw overlijden uw medisch dossier bij uw huisarts mogen inzien of hier een afschrift van mogen ontvangen.

Waar kunt u uw lichaam beschikbaar stellen? 

U kunt zich registreren bij 1 van de 8 Nederlandse anatomische instituten die verbonden zijn aan een Universitair Medisch Centrum. In Nederland vindt u ze in Amsterdam (2), Leiden, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. De procedure verschilt per instituut.

De procedure bij het Radboudumc    

Bij het Radboudumc kunt u voor een wilsbeschikking terecht bij de afdeling Anatomie. Wij accepteren wilsbeschikkingen van mensen die 60 jaar zijn of ouder. 

Inschrijven mogelijk vanaf januari 2019

Op dit moment is inschrijven niet mogelijk. In januari 2019 kunt u zich weer inschrijven. Neem hiervoor in januari 2019 telefonisch contact op met de afdeling Anatomie: (024) 361 33 41. Het aantal inschrijvingen is beperkt.

Inschrijven houdt in dat wij uw adresgegevens noteren en dat u een informatiebrief met bijlagen ontvangt. Deze bijlagen worden buiten de inschrijftermijn niet verstrekt. Nadat de bijlagen ingevuld zijn en naar ons zijn teruggestuurd, verwerken wij de inschrijving en ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Na uw overlijden zorgen wij voor toestemming van de burgemeester voor ontleding van uw stoffelijk overschot. Een door ons aangewezen begrafenisondernemer brengt het stoffelijk overschot naar ons instituut. De kosten hiervan zijn voor onze rekening. Na ontleding zorgt het anatomisch laboratorium voor anonieme crematie van de stoffelijke resten. Dit is anders dan een normale crematie.  

Wat als uw lichaam niet geschikt is voor ontleding? 

Het is belangrijk dat wij snel over het lichaam beschikken. Het liefst binnen 24 uur. Soms is een lichaam niet geschikt voor ontleding. Bijvoorbeeld bij:
 • Overlijden buiten Nederland. De afwikkeling van de toestemmingprocedures voor transport naar Nederland met de bevoegde autoriteiten kost te veel tijd.  
 • Ernstige verminking door een verkeersongeval. 
 • Bepaalde dodelijke infectieziekten. 
 • Overlijden tijdens een operatieve ingreep. 
 • Opening van het lichaam voor sectie of om organen voor transplantatie te verwijderen.  
 • Extreem overgewicht. 
In al deze gevallen is conservering of behandeling van het lichaam voor een goede ontleding niet meer mogelijk. Wij kunnen het lichaam dan niet accepteren. Daarom adviseren wij u een alternatief achter de hand te houden voor een eventuele reguliere begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld een begrafenisverzekering.

Herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden

De afdeling Anatomie van het Radboudumc houdt jaarlijks een herdenkingsplechtigheid voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor een uitnodiging van ons instituut. Deze bijeenkomsten worden altijd begin november gehouden.

Afdeling Anatomie


Over de afdeling Anatomie

Op de afdeling Anatomie bestuderen we het menselijk lichaam. Onze speerpunten zijn klinisch anatomisch onderwijs en neuroanatomisch wetenschappelijk onderzoek.


Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u allerlei mogelijkheden op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

lees meer

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden:
 • Cursussen voor onderwijs en opleiding
 • Onderwijshandleidingen
 • Goed gecatalogiseerd menselijk anatomisch materiaal voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
 • Goed uitgeruste practicumzalen met deskundige onderwijsassistentie
 • Onderzoek passend binnen de Radboudumc thema’s waar binnen onze afdeling actief is, hieruit vloeien ook wetenschappelijke publicaties en proefschriften/promoties.

Preparatorium

Sommige mensen staan bij ons ingeschreven en hebben in een wilsbeschikking staan dat na hun overlijden hun lichaam gebruikt mag worden voor onderzoek en onderwijs. Het stoffelijk overschot gaat dan naar het Preparatorium en is eigendom van de universiteit. Het Preparatorium heeft naast drie moderne snijzalen en een mortuarium ook een laboratorium voor plastinatie van preparaten.

Wat gebeurt er met een stoffelijk overschot?

In het Preparatorium kunnen we een stoffelijk overschot op drie manieren bewerken. In ieder geval richten we ons altijd op onderwijs en onderzoek. Maar ook, in een enkel geval, op tentoonstelling in het Museum voor Anatomie en Pathologie. Wat doen we:
 • Balsemen met formaldehyde
  Als we balsemen met formaldehyde zijn de stoffelijke overschotten langdurig houdbaar en kunnen ze lang gebruikt worden. De gebalsemde stoffelijke overschotten worden vooral gebruikt voor onderwijs aan studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en andere studies waarin studenten anatomieles krijgen.
 • Invriezen
  Ook door ze in te vriezen, kunnen stoffelijke overschotten lang bewaard worden. Als ze later ontdooid worden, benaderen ze het meest de 'levende' situatie. Deze stoffelijke overschotten worden vooral gebruikt voor postacademisch onderwijs en onderzoek.
 • Plastineren
  Bij plastineren vervangen we het water in het stoffelijk overschot door siliconen. Zo kan het stoffelijk overschot langdurig gebruikt worden voor onderwijs. 

Onderwijs

Het Preparatorium draagt bij aan onderwijs op verschillende niveaus. 
 • Universiteit
  • Geneeskunde
  • Biomedische wetenschappen
  • Tandheelkunde
  • Technische geneeskunde en biomedische technologie (in samenwerking met de Universiteit Twente)
  • Medische biologie
  • Medische psychologie
  • Cognitieve neuroscience 
 • Hbo
  • Fysiotherapie (HAN, Fontys)
 • Postacademisch
  • Het PAO Heyendael programma
  • Het PACONU programma (opleiding snijdend specialisten)
  • Around the nose (internationale cursus)
  • DSTC (internationale cursus voor traumachirurgen)
  • Regionale anesthesie voor anesthesiologen
  • En tal van andere jaarlijks terugkerende of eenmalige cursussen voor groepen of individuen

Onderwijs aanvragen

Aanvragen voor onderwijs met behulp van stoffelijke overschotten kunt u indienen via ons aanvraagformulier

Contact

Afdeling Anatomie
(024) 361 33 41
Route 109

neem contact op

Museum voor Anatomie en Pathologie

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is gevestigd in het studiecentrum van het Radboudumc in Nijmegen. De eerste collectie is in 1967 ingericht door de toenmalige hoogleraar in de anatomie, professor dr. H. J. Lammers.

lees meer

Terbeschikking­stelling

U kunt ervoor kiezen uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan na het overlijden door een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor medisch onderwijs en onderzoek.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

over ons onderzoek (in English)

Onze mensen

inloggen