Een afspraak bij ons
Wij maken onderdeel uit van het pijncentrum van het Radboudumc en zijn onderdeel van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde. Als uw kind is doorverwezen naar ons, dan zullen de poliklinische afspraken plaatsvinden op het terrein van het Universitair Centrum voor Chronische ziekten, te Dekkerswald, te Groesbeek.
Vragenlijsten vooraf
Medische informatie
Eerste intake
Multidisciplinair spreekuur
Behandelplan

Een afspraak bij ons

Wij maken onderdeel uit van het pijncentrum van het Radboudumc en zijn onderdeel van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde. Als uw kind is doorverwezen naar ons, dan zullen de poliklinische afspraken plaatsvinden op het terrein van het Universitair Centrum voor Chronische ziekten, te Dekkerswald, te Groesbeek.

Vragenlijsten vooraf


Over de vragenlijsten

Om van tevoren meer zicht te krijgen op de klachten van uw kind en de problemen die hij/zij hierbij ondervindt, zullen er een aantal vragenlijsten worden verstuurd met het verzoek of uw zoon/dochter deze wil invullen. lees meer

Over de vragenlijsten

Om van tevoren meer zicht te krijgen op de klachten van uw kind en de problemen die hij/zij hierbij ondervindt, zullen er een aantal vragenlijsten worden verstuurd met het verzoek of uw zoon/dochter deze wil invullen. Verder zijn er tevens vragenlijsten voor u als ouders/verzorgers toegevoegd, evenals eventuele toestemmingsformulieren. Wij beseffen dat deze vragenlijsten enige tijd vragen, maar verzoeken u deze in te vullen en aan ons te retourneren.
 

Contact

Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

Bereikbaar van 08.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00
(024) 685 95 66
contactformulier

Kinderpijn­centrum

In ons kinderpijncentrum richten wij ons op het behandelen en op de gevolgen van pijn bij kinderen. lees meer

Medische informatie


Medische informatie

Het is voor ons belangrijk te weten of er aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden en of er al behandelingen zijn gestart. lees meer

Medische informatie

In principe gaan we er van uit dat kinderen die naar ons centrum worden verwezen minimaal eenmaal zijn beoordeeld door een kinderarts. Dit om na te gaan of de pijn wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening. Het is voor ons belangrijk te weten of er aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden en of er al behandelingen zijn gestart. Wij vragen daarom altijd relevante medische gegevens op bij uw huisarts en andere behandelaren. Mocht u zelf ook in het bezit zijn van belangrijke medische informatie over uw kind, dan verzoeken wij u deze mee te nemen. 
 

Contact

Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

Bereikbaar van 08.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00
(024) 685 95 66
contactformulier

Kinderpijn­centrum

In ons kinderpijncentrum richten wij ons op het behandelen en op de gevolgen van pijn bij kinderen. lees meer

Eerste intake


Over de intake

Het doel van deze intake is de pijn in kaart te brengen en te bekijken wat eventuele mogelijkheden zijn voor behandeling. lees meer

Over de intake

De eerste afspraak bij ons centrum bestaat altijd uit een eerste intake door een van de anesthesioloog-pijnspecialisten. Dit zijn pijnartsen die zich hebben toegelegd op het behandelen van kinderen met pijn. Deze intake duurt ongeveer 1 uur. Het doel van deze intake is de pijn in kaart te brengen en te bekijken wat eventuele mogelijkheden zijn voor behandeling. We gaan in op de pijn zelf, medische voorgeschiedenis en de algemene gezondheid van uw kind. Meestal zullen er al diverse onderzoeken zijn verricht om een aantal oorzaken van de pijn uit te sluiten. Deze onderzoeken lopen wij na en we bekijken of er nog aanvullingen nodig zijn. Behalve naar de klachten alleen, kijken we altijd ook naar de problemen  die uw kind in het dagelijkse leven ondervindt door de pijn. Ook wordt er gekeken naar de invloed van de pijn op het gezin en vice versa. Tenslotte zullen we samen bespreken waar we denken dat de pijn vandaan komt, en wat we hieraan zouden kunnen doen.
 

Contact

Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

Bereikbaar van 08.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00
(024) 685 95 66
contactformulier

Kinderpijn­centrum

In ons kinderpijncentrum richten wij ons op het behandelen en op de gevolgen van pijn bij kinderen. lees meer

Multidisciplinair spreekuur


Over het spreekuur

Tijdens het multidisciplinaire spreekuur gaan we met een groter team van verschillende hulpverleners verder in op de grote gevolgen van langdurige pijnklachten in het dagelijks leven. lees meer

Over het spreekuur

Bij ingewikkelde en/of langdurige pijnproblemen heeft de pijn vaak grote gevolgen in het dagelijkse leven en de naaste omgeving. Tegelijkertijd beïnvloedt de omgeving weer de gedachten en gevoelens van uw kind. Ook kan de pijn een aanleiding zijn voor andere lichamelijke klachten, zoals problemen met normaal bewegen, vermindering van spierkracht en conditie en het ontstaan van pijn op meer en andere plekken van het lichaam. De mate waarin dit gebeurt is soms lastig in te schatten tijdens een eerste bezoek.

Daarom kunnen we tijdens deze vervolgafspraak met een groter team van verschillende hulpverleners verder ingaan hierop. We noemen dit een “MDS”, een multidisciplinair spreekuur. Hierbij zijn naast een van de pijnartsen ook een pijnverpleegkundige, een kinderfysiotherapeut en een kinderpsychologe aanwezig. Aangezien dit een zeer specialistisch speekuur is waar veel verschillende mensen bij betrokken zijn, is het helaas niet mogelijk om rekening te houden met individuele wensen omtrent planning. Wij vragen daarvoor uw begrip. De afspraak op het kinderMDS zal alles bij elkaar een dagdeel duren. Tussendoor zullen er korte pauzes worden ingelast en is er een mogelijkheid tot het drinken van koffie/thee/ranja/chocolade. Ook is er een kleine kinderspeelhoek en een verschoningsruimte.

Contact

Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

Bereikbaar van 08.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00
(024) 685 95 66
contactformulier

Kinderpijn­centrum

In ons kinderpijncentrum richten wij ons op het behandelen en op de gevolgen van pijn bij kinderen. lees meer

Behandelplan


Over het behandelplan

Nadat uw kind door ons gehele team is gezien is er een bespreking, waarbij we bespreken welk behandelplan we adviseren en waarom. lees meer

Over het behandelplan

Nadat uw kind door ons gehele team is gezien is er een bespreking, waarbij we bespreken welk behandelplan we adviseren en waarom. Het is goed mogelijk dat een deel van dit behandelplan op ons advies door anderen wordt uitgevoerd; als dat mogelijk is zo dicht mogelijk bij huis. Voor ons als behandelaars is het lastig dat er nog maar weinig ervaring is in de behandeling van kinderen met chronische pijn. Dit betekent dat we soms als team op zoek moeten gaan naar een geschikte behandelaar in uw regio.
 

Contact

Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

Bereikbaar van 08.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00
(024) 685 95 66
contactformulier

Kinderpijn­centrum

In ons kinderpijncentrum richten wij ons op het behandelen en op de gevolgen van pijn bij kinderen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet