Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Chirurgische Dagbehandeling
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Tijdelijke verhuizing CDB
Per 21 september 2021 verhuist de Chirurgische Dagbehandeling tijdelijk naar afdeling E21 op route 501. Deze verhuizing duurt tot 30 november 2021. Daarna verhuizen we weer terug naar onze oude plek op route 798.

 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 501 (Chirurgische Dagbehandeling)
Afdelingen Chirurgische Dagbehandeling CDB

Over de Chirurgische Dagbehandeling (CDB)

U komt op de Chirurgische Dagbehandeling als uw ingreep of onderzoek in dagbehandeling plaats vindt. Na de ingreep of het onderzoek krijgt u nog enkele uren verpleegkundige zorg. Als alles goed gaat mag u diezelfde dag naar huis.

Tijdelijke verhuizing CDB

Per 21 september 2021 verhuist de Chirurgische Dagbehandeling tijdelijk naar afdeling E21 op route 501. Deze verhuizing duurt tot 30 november 2021. Daarna verhuizen we weer terug naar onze oude plek op route 798.

Contact

Afdeling Chirurgische dagbehandeling

(024) 366 63 66

Maatregelen coronavirus

Veel van de geplande poliklinische afspraken en behandelingen gaan door. Soms ook telefonisch of in een videogesprek. Helaas moeten we sommige geplande opnames uitstellen. Wij nemen zelf contact met u op als dit voor u geldt. U kunt voor spoedgevallen altijd bij ons terecht.

lees meer

Geplande datum

Via het planbureau van uw behandelend arts krijgt u telefonisch of per mail een operatiedatum door.

Intake

Als u anesthesie (verdoving) krijgt dan gaat u eerst naar de polikliniek Anesthesiologie. Daarna krijgt u een intakegesprek. Als u geen anesthesie krijgt dan krijgt u alleen een intakegesprek.

lees meer

Intake

Met of zonder anesthesie

Wordt u opgenomen voor een operatie onder anesthesie dan gaat u eerst naar het spreekuur van de anesthesioloog. Aansluitend krijgt u een intakegesprek met de verpleegkundige. 

Ondergaat u een behandeling of ingreep zonder anesthesie dan krijgt u een intakegesprek bij de Dagbehandeling.  
 

Intagegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 10 minuten. Hier krijgt u onder andere informatie van de verpleegkundige over de gang van zaken rond de opname. 

Begeleider

Om te zorgen dat het niet te druk is in het ziekenhuis en iedereen 1,5 meter afstand kan houden, zijn bezoekers en begeleiders slechts beperkt welkom. Op het CDB mag u geen begeleiding meenemen en u mag opgehaald worden door één persoon.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Chirurgische Dagbehandeling voor kinderen

Op de Chirurgische Dagbehandeling (CDB) komen naast volwassenen ook kinderen die een ingreep of onderzoek krijgen waarbij ze dezelfde dag weer naar huis mogen.

lees meer

Over uw opname


Voor de opname

Twee dagen voor de geplande datum tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen op telefoonnummer (024) 366 63 72. U krijgt dan informatie over onder andere het tijdstip waarop we u verwachten.

lees meer

Voor de opname

Twee dagen voor de geplande datum tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen op telefoonnummer (024) 366 63 72. U krijgt dan informatie over:
  • het tijdstip waarop wij u verwachten,
  • vanaf hoe laat u niets meer mag eten en drinken,
  • of er nog veranderingen zijn in bijvoorbeeld de medicatie.
U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen. Hebt u onlangs in een buitenlands ziekenhuis gelegen? Meld het ons dan.

De opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de CDB. De verpleegkundige haalt u op en bereidt u voor op de operatie. Na de operatie komt u weer terug op de verpleegzaal.

lees meer

De opname

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de Chirurgische Dagbehandeling. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. De verpleegkundige haalt u daar op en neemt u mee naar de verpleegzaal. Daar vindt het opnamegesprek plaats en bespreken we de gang van zaken rondom uw operatie. Hierna kleedt u zich om voor de operatie, krijgt u een infuus en neemt u de afgesproken medicatie in.

Operatiekamer

Als het zover is brengt de verpleegkundige u naar de operatiekamer toe. De anesthesiemedewerker ontvangt u  en neemt u mee naar de operatiekamer. Voor de operatie vindt er nog een controlemoment plaats met het hele OK- team. 

Uitslaapkamer

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer waar u blijft tot u weer naar de verpleegzaal mag. Terug op de verpleegzaal mag uw begeleider er weer bij. De verpleegkundige voert enkele controles bij u uit en zorgt ervoor dat u eten en drinken krijgt als dat is toegestaan.

Weer naar huis

De dagbehandeling is een afdeling waar u enkele uren of een dagdeel verblijft. Het is de bedoeling dat u in de loop van de dag weer naar huis gaat.

lees meer

Weer naar huis

De dagbehandeling is een afdeling waar u enkele uren of een dagdeel verblijft. Het is de bedoeling dat u in de loop van de dag weer naar huis gaat. Voordat u naar huis gaat komt de arts die u geopereerd heeft bij u langs om u informatie te geven over de ingreep.

Ontslaggesprek

De verpleegkundige vertelt u in een ontslaggesprek wat voor u belangrijk is met betrekking tot nazorg. U krijgt  uitleg over:
  • het moment waarop een verband verwijderd mag worden,
  • wanneer u weer mag douchen,
  • het gebruik van de pijnmedicatie,
  • leefregels na de operatie.
Heeft u zelf nog vragen? Bijvoorbeeld over sporten of werken? Schrijf ze van tevoren al op en stel ze gerust aan de verpleegkundige of de arts.

Controleafspraak

Voordat u naar huis gaat, maakt de secretaresse een controleafspraak voor u.

Blijven

In een enkel geval beslist de arts dat het beter is dat u in het ziekenhuis blijft. U wordt dan opgenomen op een van de verpleegafdelingen.