Afdelingen Dermatologie Wetenschappelijk onderzoek Dermatologie

Op de afdeling Dermatologie van het Radboudumc hebben we regelmatig onderzoeken waar wij deelnemers voor zoeken. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om meer medische kennis over huidziekten en behandelingen te krijgen en/of  nieuwe behandelingen te kunnen ontwikkelen.

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het wetenschappelijk onderzoek op de polikliniek Dermatologie van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek kunt  u (onder andere) te maken krijgen met dermatologen, dermatologen in opleiding, artsen niet in opleiding, arts-onderzoekers en/of een researchverpleegkundige.

Het kan zijn dat u (of uw kind)  gevraagd wordt om aan onderzoek deel te nemen. Uw behandelaar zal u vragen of een van de onderzoekers u mag informeren.

De onderzoeker zal u uitgebreid informeren over het onderzoek. U bepaalt zelf of u eraan mee wil doen. Het weigeren van deelname aan een onderzoek zal geen consequenties hebben voor uw huidige of verdere behandeling. Bij deelname mag u ten alle tijden stoppen met het onderzoek zonder dat u er een reden voor hoeft te geven.

Onderzoek

Doel van onderzoek doen is meer inzicht krijgen in de oorzaken en/of het verbeteren van de behandelmogelijkheden van huidziekten. Wanneer u bent benaderd om aan een onderzoek mee te doen, krijgt u vaak een gesprek met de arts-onderzoeker en/of de researchverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u mondeling en schriftelijke informatie over de inhoud van het onderzoek en wat er van u tijdens de deelname verwacht wordt. Lees deze informatie zorgvuldig door en stel vragen indien u die nog heeft.

Het onderzoek

Er zijn diverse methoden van onderzoek. Tijdens het informatiegesprek krijgt u te horen wat er van u verwacht wordt.

Deelname

De deelname aan onderzoek is vrijwillig. U beslist zelf of u meedoet aan een onderzoek. Als u wilt meedoen, zal er u vóór het onderzoek gevraagd worden om een verklaring te tekenen: de toestemmingsverklaring. Met uw handtekening zegt u dat u vrijwillig meewerkt aan het onderzoek en dat de onderzoeker inzage in uw medisch dossier mag hebben. U krijgt een kopie van de getekende verklaring. Uw handtekening betekent niet dat u niet mag stoppen met het onderzoek. U heeft altijd het recht om toch niet meer mee doen. Ook mag u tijdens het onderzoek altijd stoppen. Dit zal geen consequenties hebben voor uw verdere behandeling.

Privacy

Tijdens het onderzoek worden er gegevens over u verzameld. Deze gegevens blijven geheim. Uw gegevens krijgen een code en uw naam wordt weggelaten.

Wat zijn uw plichten als proefpersoon?

Het is belangrijk dat u zich aan de regels van het onderzoek houdt. Anders kan het onderzoek niet goed uitgevoerd worden.

Risico’s en verzekering

In Nederland zijn strenge regels voor onderzoek met mensen. Alle onderzoeken worden in het ziekenhuis beoordeeld door de Commissie Mensgebonden Onderzoek. Deze commissie geeft al dan niet toestemming voor het uitvoeren van het onderzoek. De onderzoekers moeten in hun onderzoek de internationaal vastgestelde gedragslijnen (“Good Clinical Practice”) nauwkeurig in acht nemen.

Vergoeding

De vergoeding voor deelname aan onderzoek varieert per onderzoek. Indien er een vergoeding is, staat het bedrag vermeld in de informatie van het onderzoek. U mag dit ook aan de onderzoeker en/of researchverpleegkundige vragen. 

Informatie

Voor meer vragen kunt u een mail sturen naar: onderzoek.derma@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet