Bij voortplantingsgeneeskunde houden we ons bezig met behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen en hormonale stoornissen.


Over voortplantingsgeneeskunde

Op deze webpagina's leest u meer over zwanger worden, onze onderzoeken naar vruchtbaarheid en de behandelingen om toch in verwachting te raken.

lees meer

Over voortplantingsgeneeskunde

De meeste stellen met een kinderwens zijn binnen een jaar zwanger. Maar wat als zwanger worden bij u niet lukt? Dat kan voor onzekerheid en verdriet zorgen. De afdeling Voortplantingsgeneeskunde kan onderzoeken of er meer aan de hand is. Daarnaast bieden we behandelingen om zwanger te worden; wij beschikken over alle mogelijkheden van in Nederland gangbare fertiliteitbehandelingen en sluiten niemand uit van een behandeling. Ook hebben wij mogelijkheden om uw vruchtbaarheid veilig te stellen wanneer u een behandeling gaat krijgen die de vruchtbaarheid beïnvloedt, bijvoorbeeld bij kanker.

Nieuws over Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID) Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID)

Recent is duidelijk geworden dat alleenstaande of lesbische vrouwen die via KID zwanger willen worden, geen recht meer hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering.

lees meer

Nieuws over Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID) Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID)

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) en de zorgverzekeraars zijn van mening dat de behandelingen niet meer vergoed moeten worden vanwege  het ontbreken van een medische noodzaak, zoals een verminderde vruchtbaarheid.
De NVOG is het hier niet mee eens en vindt dat KID voor alle vrouwen vergoed moet blijven.De afgelopen tijd heeft de NVOG intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS, ZiN, individuele verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), betrokken klinieken en behandelaars, COC Nederland en  patiëntenverenigingen. Helaas hebben al deze gesprekken niet geleid tot het gewenste resultaat en is ons duidelijk geworden dat KID bij alleenstaande en lesbische vrouwen niet meer vergoed  wordt vanuit het basispakket.
De NVOG maakt zich zorgen dat nu de toegankelijkheid en veiligheid van zorg in het geding komt. Op dit moment zorgen de spermabanken ervoor dat spermadonoren psychologisch gescreend worden, dat zij een goede spermakwaliteit hebben en dat hun sperma getest wordt op geslachtsziekten. Daarnaast registeren de klinieken het aantal kinderen per donor en leveren zij de persoonsidentificerende gegevens van de donoren aan bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), waardoor donorkinderen later hun biologische vader kunnen achterhalen. Wanneer KID niet meer vergoed wordt bestaat de mogelijkheid dat een deel van de vrouwen haar toevlucht neemt tot donoren die niet gescreend zijn op geslachtsziekten, van wie de spermakwaliteit onbekend is en bij wie het registreren en handhaven van het aantal nakomelingen onmogelijk is.  Dit vindt de NVOG onwenselijk en daarom zet ze zich er voor in dat KID voor alleenstaande en lesbische vrouwen vergoed blijft.
De NVOG roept behandelaars op om hun patiënten te adviseren contact op te nemen met hun verzekeraar om te informeren of KID vergoed wordt.
De NVOG blijft actief om deze zorg alsnog gefinancierd te krijgen. Er blijven nu twee mogelijkheden over om KID voor deze indicatie toch te financieren, alsnog opname in het basispakket of via een VWS subsidieregeling. Voor het eerste is een wetswijziging nodig en dat betekent een traject van meerdere jaren, ook voor de tweede optie is er politieke wil nodig. De NVOG doet hierbij dan ook een beroep op de politiek om dit te realiseren.  De NVOG ondersteunt de petitie die de patiëntenorganisaties zijn gestart om de vergoeding alsnog in het basispakket te krijgen.

https://petities.nl/petitions/vergoeding-vruchtbaarheidsbehandeling-voor-elke-vrouw?locale=nl
 

Wat betekent dit voor u in ons ziekenhuis?

ZiN heeft aangegeven dat de verzekeraar niet langer de KID vanuit het basispakket mag vergoeden . De zorgverzekeraar kan echter besluiten de zorg buiten het basispakket alsnog te vergoeden. Daarom adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar om te informeren of KID voor u vergoed wordt en om uw zorgverzekeraar te vragen om dit schriftelijk te bevestigen. Indien KID voor u niet vergoed wordt dan moet u deze behandeling helaas zelf betalen.
De kosten per behandeling kunt u navragen bij “kostenvanzorg “ via  https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/uw-eerste-afspraak/kosten-van-zorg.

 


Contact met de afdeling

Voortplantingsgeneeskunde

(024) 361 66 44


Naar uw afspraak bij voortplantings­geneeskunde

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 859

Freya Pluim 2018 - 2019

Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft een Pluim toegekend aan onze afdeling. De toegekende pluim geldt voor de periode 2018-2019 en daar zijn wij trots op!

Zwanger worden

Als zwanger worden niet meteen lukt of niet vanzelfsprekend is voor u, kan dat voor veel onzekerheid zorgen.

lees meer

Zwanger worden

Als zwanger worden niet meteen lukt of niet vanzelfsprekend is voor u, kan dat voor veel onzekerheid zorgen. Op deze pagina leest u meer over zwanger worden, verminderde vruchtbaarheid en wanneer het verstandig is om naar uw huisarts te gaan.

Hoe komt een zwangerschap tot stand?

Menstruatiecyclus en eisprong
Een menstruatiecyclus duurt bij de meeste vrouwen 25 tot 35 dagen. De dag waarop de menstruatie goed doorzet, telt als de eerste cyclusdag. 14 dagen vóór de menstruatie vindt de eisprong (ovulatie) plaats. Dan komt er uit de eierstok van de vrouw een eicel vrij. Na de eisprong maakt de eierstok nog minimaal tien dagen hormonen aan, om het slijmvlies van de baarmoederholte geschikt te maken voor innesteling van het bevruchte eitje.

Zaadcellen
Om tot een bevruchting te komen, zijn er voldoende bewegende zaadcellen nodig. Deze worden in de zaadballen (testikels) van de man aangemaakt. Bij een zaadlozing komen de zaadcellen samen met zaadvocht naar buiten (sperma). Het zaad moet tijdens de geslachtsgemeenschap via de vagina bij de baarmoederhals terechtkomen. De zaadcellen bewegen zich voort door het slijm van de baarmoederhals; via de baarmoederholte komen ze daarna in de eileider.

Bevruchting en innesteling
De eigenlijke bevruchting vindt plaats wanneer de eicel en de zaadcel elkaar ontmoeten in één van de eileiders. De bevruchte eicel begint zich meteen te delen, zodat meer cellen ontstaan. Dit zogenoemde embryo gaat vanuit de eileider naar de baarmoeder. Na enige dagen vindt daar de innesteling plaats.

Wanneer naar de huisarts?

Soms lukt het niet om zwanger te worden. Dat kan tot veel onzekerheid en zorgen leiden. Dat is heel begrijpelijk, maar in veel gevallen niet nodig. Meestal is er namelijk niets aan de hand. 70% van de Nederlandse stellen met een kinderwens is binnen een half jaar in verwachting. Ongeveer 85% is binnen één jaar zwanger. Ongeveer 15% van de stellen is langer één jaar bezig om zwanger te worden. In dat laatste geval is er reden om onderzoek te gaan doen naar de oorzaak en mogelijkheden. U kunt dan het beste eerst naar uw huistarts gaan om hierover te praten. Of hij u doorverwijst naar het ziekenhuis voor vruchtbaarheidsonderzoek, hangt van een aantal zaken af:

  • Hoe lang bent u al bezig met zwanger worden? Als u na 12 maanden onbeschermde geslachtsgemeenschap nog niet zwanger bent, kan de huisarts verder onderzoek doen en samen met u bepalen of u een doorverwijzing naar het ziekenhuis krijgt.
  • Leeftijd. Als u ouder bent dan 38, kan de huisarts u eerder doorverwijzen.
  • Menstruatiecyclus. Als u niet of nauwelijks (meer dan 35 dagen tussen de menstruaties) menstrueert, kunt u ook eerder doorverwezen worden. Het is dan namelijk onzeker of u wel een eisprong heeft.
  • Als uw huisarts aanwijzingen ziet voor problemen met de eileiders of het zaad, kan hij u eerder doorverwijzen.

Doorverwijzing naar Voortplantingsgeneeskunde
De huisarts kan u doorverwijzen naar onze afdeling. Wij onderzoeken vervolgens of u inderdaad verminderd vruchtbaar bent. Als dat zo is, bekijken we vervolgens samen met u of er een behandeling mogelijk is om toch zwanger te worden.

Verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaar?

Als de zwangerschap na een jaar nog steeds uitblijft, noemen we dat 'verminderde vruchtbaarheid'. Misschien bent u bang dat u dan onvruchtbaar bent, maar dat is iets anders. Als u verminderd vruchtbaar bent, is er altijd nog een kans om zwanger te worden: ongeveer de helft van de paren die verminderd vruchtbaar zijn, wordt uiteindelijk zwanger.

Oorzaken verminderde vruchtbaarheid
De oorzaak van verminderde vruchtbaarheid is meestal een stoornis. Die kan bij de vrouw liggen, bij de man, of bij beide partners. Bijvoorbeeld: geen of heel soms een eisprong, slechte zaadkwaliteit, of een eileiderprobleem. Bij 20-25% van de paren wordt geen duidelijke oorzaak gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid.


Kinderen mee tijdens het polibezoek?

Voor paren met een kinderwens kan het lastig zijn om kinderen tegen te komen bij hun afspraken op de afdeling. Bij een punctie en terugplaatsing mogen kinderen niet aanwezig zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als het kind zelf onder behandeling is, is bovenstaande niet van toepassing.

Voortplantings­geneeskunde Resultaten

Hier laten wij de resultaten van verschillende behandelingen zien om u een beeld te geven van de succeskans.

lees meer

Ervaringen van patiënten

Wilt u weten hoe andere patiënten de behandeling hebben ervaren? Mannelijke en vrouwelijke patiënten die een behandeling ondergingen om zwanger te kunnen worden, vertellen hun verhaal.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Onderzoeken en Behandelingen

Waarom lukt zwanger worden niet? Op die vraag proberen wij het antwoord te vinden met het vruchtbaarheidsonderzoek. Als we de oorzaak weten, bekijken we vervolgens samen met u of er een behandeling mogelijk is om toch zwanger te worden.

lees meer

Vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen

Bij vrouwen kunnen diverse problemen de oorzaak zijn van verminderde vruchtbaarheid. De meest voorkomende zijn hormonale stoornissen, verstopte eileiders en de verminderde kwaliteit van eicellen.

lees meer

Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen

Als een man verminderd vruchtbaar is, betekent dit meestal dat er een probleem is met zijn zaadcellen.

lees meer

Male Infertility Expertise center

Het Radboudumc heeft een expertise centrum voor mannelijke onvruchtbaarheid.

lees meer

Male Infertility Expertise center

Op dit moment is het Radboudumc het ziekenhuis in Nederland dat veel ervaring heeft op het gebied van mannelijke onvruchtbaarheid. Op de afdeling Voortplantingsgeneeskunden zijn combispreekuren waar u als paar op één dag gezien wordt door uroloog en verpleegkundig specialist. Tijdens deze uitleg wordt u beiden geinformeerd over de urologische ingrepen die nodig kunnen zijn in het kader van een vruchtbaarheidsbehandeling. 
Deze urologische ingrepen vinden plaats op dezelfde afdeling plaats waar u onder behandeling bent.

Fertiliteits­preservatie

Fertiliteitspreservatie is het behouden van uw vruchtbaarheid voor de toekomst. Dit kan door het invriezen van zaadcellen, eicellen, embryo's en eierstokweefsel.

lees meer

Wetenschap

Op onze afdeling lopen verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over onze onderzoeken en behandelingen.

lees meer

MyFertiCare

Krijgt u (mogelijk) een PESA-ICSI of TESE-ICSI behandeling in het Radboudumc? Dan kunt u in de app 'MyFertiCare' uw persoonlijke zorgtraject bekijken. Hierin staan alle stappen die u doorloopt en al uw afspraken. log in

Meer informatie

Op de websites van Freya en RIVM vind u informatie over onder andere vruchtbaarheidsbehandelingen en infectieziekten.

Onze mensen