Wanneer komt u in aanmerking voor de lifestyle-poli?

  • Metabool syndroom: Overgewicht, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol en suikerziekte staan in verband met het metabool syndroom. Daarbij speelt een verkeerde levensstijl een grote rol: inactiviteit, ongezonde voeding, stress, roken en alcohol gebruik. Op de polikliniek Heelkunde behandelen we patiënten met kenmerken van het metabool syndroom.
  • Galsteenlijden: Patiënten met galsteenlijden behoren onder andere tot deze specifieke groep. Galsteenlijden uit zich veelal op jonge leeftijd. Wij adviseren deze patiënten om een gezonde leefstijl aan te nemen.
Afdelingen Heelkunde Lifestyle-poli
In Nederland komt overgewicht veel voor. Mensen met overgewicht hebben meer last van ziekten zoals, suikerziekten, hart- en vaatziekten en galsteenlijden. 

Wat is de lifestyle-poli?

De afdeling Heelkunde biedt deze patiënten een lifestyle-interventietraject van 6 maanden aan. Een lifestyle-coach begeleidt de patiënten 6 maanden intensief. De arts bespreekt de resultaten met u na 3 en 6 maanden.

Wanneer komt u in aanmerking voor de lifestyle-poli?

De lifestyle-poli richt zich met name op patiënten met het metabool syndroom en galsteenlijden.

lees meer