Oefenbad IC

Het oefenbad van de Intensive Care van het Radboudumc is het eerste oefenbad ter wereld waarin ook patiënten kunnen oefenen die afhankelijk zijn van beademingsapparatuur. Ook de allerziekste patiënten kunnen zich hier enigszins vrij bewegen in water, veilig begeleid door een fysiotherapeut en een verpleegkundige.

Doel van het bad

Oefentherapie in het water (hydrotherapie) kan soms een meerwaarde hebben boven 'gewone' oefentherapie. Bijvoorbeeld voor patiënten met stabiele vitale functies, maar bij wie sprake is van een verlengde inactiviteit en immobilisatie. En bij wie geen prognose is op een herstel van de motoriek. Hydrotherapie is ideaal voor patiënten die zeer laag belastbaar zijn, omdat het erg moeilijk is om 'op het droge' oefeningen met hen te doen.

Voor wie?

Iedere patiënt van het  Radboudumc kan gebruikmaken van het oefenbad. Als u op de Intensive Care of Medium Care ligt, heeft u voorrang binnen de planning.

De fysiotherapeut coördineert de afspraken. Hij bepaalt in overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor het oefenbad en onder welke omstandigheden. Als u therapie krijgt in het oefenbad, moeten daar verschillende mensen bij zijn: een fysiotherapeut, een verpleegkundige en eventueel een arts(assistent). De fysiotherapeut begeleidt u in het oefenbad. De verpleegkundige of arts(assistent) zijn er ook om u te helpen en om er snel bij te zijn als er iets gebeurt.

Voordelen van het oefenbad

Het grote voordeel van oefenen in het water is dat u minder lichaamsgewicht ervaart. Ook verdwijnt uw eventuele angst om te vallen. En door het warme water kunt u gemakkelijker ontspannen, waardoor u minder pijn voelt. Daarnaast nemen spanningen af en zorgt de druk van het water ervoor dat overtollig extracellulair vocht (bijvoorbeeld bij oedeem) verdwijnt.
Afdelingen Intensive Care Inrichting en voorzieningen

Kamers en isolatiemogelijkheid

Alle IC units hebben eenpersoonskamers waarvan enkele met isolatiemogelijkheid. Op de MC en het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing zijn ook enkele tweepersoonskamers.

lees meer

Kamers en isolatiemogelijkheid

Alle IC units hebben eenpersoonskamers waarvan enkele met isolatiemogelijkheid. Hierdoor kunnen we ook patiënten ontvangen die in isolatie verpleegd moeten worden. Bijvoorbeeld patiënten met een bacterie of virus dat gevaarlijk kan zijn voor de omgeving of patiënten die zelf beschermd moeten worden voor bacteriën en virussen van anderen.
Op de MC en het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing zijn ook enkele tweepersoonskamers.
 

Bewakings­mogelijkheden en camera­observatie

Tijdens uw verblijf op de IC/MC bent u via kabels en slangen verbonden met allerlei elektronische apparatuur. Daarnaast wordt u bewaakt met behulp van een camera.

lees meer

Bewakings­mogelijkheden en camera­observatie

Tijdens uw verblijf op de IC/MC bent u via kabels en slangen verbonden met allerlei elektronische apparatuur. Deze apparatuur heeft een bewakingsfunctie, zoals registratie van hartritme, bloeddruk en temperatuur. Ook is er apparatuur voor het geven van infuusvloeistoffen en medicijnen.
Iedere patiënt kan geobserveerd worden met een camera die in de patiëntenkamer geplaatst is. De beelden worden niet opgeslagen, maar kunnen worden gezien op een monitor achter de centrale bewakingsbalie. Het deels sluiten van het patiëntengordijn rond het bed belemmert het camerazicht op de patiënt.
 

Apparatuur rond het bed

Rond het bed van de patiënt ziet u allerlei apparaten voor ondersteuning van de belangrijke lichaamsfuncties, en behandeling en bewaking van de patiënt.

lees meer

Apparatuur rond het bed

  1. De computer verzamelt en registreert gegevens van onder andere de bewakingsmonitor, de bloeduitslagen en de röntgenfoto’s. Alle informatie samen vormt het digitale patiëntendossier. Dit biedt de behandelend artsen en verpleegkundigen een duidelijk overzicht van de situatie van de patiënt.
  2. De bewakingsmonitor registreert alle metingen bij de patiënt, zoals hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed.
  3. De beademingsmonitor toont alle gegevens en metingen over de beademing van de patiënt.
  4. Als de patiënt niet (goed) kan ademen, gebruiken we een beademingsmachine. Deze machine kan de ademhaling ondersteunen of helemaal overnemen. De patiënt krijgt een buisje, een zogenaamde tube. De tube gaat via de mond of neus in de luchtpijp. Omdat de tube tussen de stembanden ligt, kan de patiënt niet praten of ander geluid maken.
  5. De patiënt krijgt via deze infuuspomp medicijnen toegediend. Bijvoorbeeld slaap-, rustgevende en pijnmedicatie, bloeddrukondersteunende medicatie en antibiotica.
  6. Deze infuuspomp zorgt voor de vochttoediening bij de patiënt. Meestal is dit een vochtoplossing met zout en/of glucose. Als een patiënt sondevoeding krijgt, sluiten we een voedingsinfuus aan op de voedinspomp. Sondevoeding is vloeibare voeding via bijvoorbeeld een neussonde.
Alle apparatuur kan een hoorbaar alarmsignaal geven. De verpleegkundigen beoordelen het signaal. 

Centrale balie

Alle patiëntenkamers staan in verbinding met de centrale balie. Patiënten worden vanaf de centrale balie bewaakt. Er staat een centrale monitor waar de bewakingsmonitoren van alle patiënten op samenkomen. De bereiding van medicijnen vindt hier plaats en bezoekers melden zich hier.

Elektronisch Patiëntendossier

Al uw medische en zorggegevens slaan we op in een individueel digitaal patiëntendossier (EPIC). Iedere medewerker die bij uw zorg en behandeling is betrokken legt observaties, behandelingen, afspraken, verslagen en bevindingen vast in dit unieke dossier.

lees meer

Elektronisch Patiëntendossier

Al uw medische en zorggegevens slaan we op in een individueel digitaal patiëntendossier (EPIC). Iedere medewerker die bij uw zorg en behandeling is betrokken legt observaties, behandelingen, afspraken, verslagen en bevindingen vast in dit unieke dossier. Ook worden alle onderzoeks- en meetgegevens en laboratoriumgegevens er in opgeslagen. Dat kan via een computer op de patiëntenkamer of op een andere plek in het ziekenhuis. Uitgebreide veiligheidssystemen zorgen ervoor dat onbevoegden en buitenwereld geen toegang hebben tot het dossier. Vragen over uw dossier kunt u stellen aan uw behandelend arts.
 

Persoonlijke bezittingen

Het is verstandig om eigen bezittingen van naam te voorzien om vermissing en misverstanden te voorkomen. We adviseren om waardevolle spullen thuis te laten of mee naar huis te laten nemen.

lees meer

Persoonlijke bezittingen

Doordat u verbonden bent met allerlei slangen, kabels en apparatuur is het dragen van eigen (nacht)kleding meestal niet goed mogelijk. De verpleegkundige van de unit zorgt dan voor aangepaste kleding. Eigen toiletartikelen worden wel graag gebruikt. Om hygiënische- en veiligheidsredenen doen we uw sieraden bij opname af en geven deze aan uw familie of naasten mee. Het kan goed zijn om iets mee te nemen waaraan u gehecht bent, bijvoorbeeld een foto naast uw bed. Het is verstandig om eigen bezittingen van naam te voorzien om vermissing en misverstanden te voorkomen. We adviseren om waardevolle spullen thuis te laten of mee naar huis te laten nemen.
Op de Intensive Care kan het ook prettig zijn om naar uw favoriete muziek te luisteren. Muziek kan rustgevend zijn en u helpen in een moeilijke periode. Het is mogelijk om uw favoriete muziek te beluisteren via een iPod met koptelefoon of via een CD-speler met of zonder koptelefoon. Overleg van tevoren eerst met uw verpleegkundige of uw situatie dit toelaat.

Oefenbad IC

Het oefenbad van de Intensive Care van het Radboudumc is het eerste oefenbad ter wereld waarin ook patiënten kunnen oefenen die afhankelijk zijn van beademingsapparatuur.

lees meer

voICe

VoICe is een app waarmee IC-patiënten die aan de beademing liggen, en dus niet kunnen praten, gemakkelijker kunnen communiceren.

lees meer