MONITOR-IC project IC-zorg en kwaliteit van leven

Waarom het MONITOR-IC project?

Het leven kan ingrijpend veranderen na een ernstige ziekte en verblijf op de Intensive Care (IC) afdeling. We weten echter niet precies welke klachten mensen na een IC-opname ervaren, hoeveel mensen daar last van hebben en of deze klachten gerelateerd zijn aan een IC opname. Daarom heeft het Radboudumc het MONITOR-IC project opgezet. Het doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname. Dat inzicht draagt bij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten. Het project wordt uitgevoerd in het Radboudumc, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), het ziekenhuis Bernhoven en het Maasziekenhuis Pantein.

Wat is het MONITOR-IC project?

In het project verzamelen we informatie over de gezondheid van mensen tijdens en in de jaren na hun verblijf op de IC-afdeling. Ook brengen we de behoefte aan zorg in kaart en de zorg die mensen krijgen in de jaren na de IC-opname. Wanneer we de ervaringen en behoeften kennen van de mensen die op een IC hebben gelegen, kunnen we de zorg beter op hun wensen en behoeften afstemmen. Daarnaast kunnen wij hen beter informeren.

We nodigen alle patiënten uit die worden opgenomen op de IC om deel te nemen aan het MONITOR-IC project. Personen die toestemming geven krijgen tijdens en na de ziekenhuisopname enkele vragenlijsten toegestuurd.

Verwachte resultaten en toepassingen

Het project draagt bij aan nieuwe inzichten over de langetermijn effecten van IC-zorg vanuit de patiënt bezien. Deze inzichten zijn te gebruiken voor meerdere doeleinden:

 • betere informatieverstrekking aan patiënten en naasten
 • betere onderbouwing voor behandelkeuzes voor meerdere zorgspecialismen, in het bijzonder
 • voor de intensive care
 • betere zorgverlening door een op het proces en de persoon afgestemde nazorg voor ex-IC-patiënten
 • aanpassingen in zorgbeleid voor ex-IC-patiënten
 • meet- en onderzoekshulpmiddel voor vroegtijdig ontdekken van klachten en symptomen
 • informatie voor beroepsverenigingen voor richtlijnontwikkeling
 • het opsporen van onnodige IC-zorg

Meer informatie over het project kunt u vinden op: www.monitor-ic.nl.

Afdelingen Intensive Care

Over Intensive Care en Medium Care

Afdeling Intensive Care (IC) is een van de medisch specialismen in het Radboudumc. Er worden ernstig zieke patiënten opgenomen bij wie een of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd.

lees meer

Contact en route

Ingang: Hoofdingang
Route: Volg de route naar de unit waar uw naaste ligt.

bekijk route

Contact en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Intensive Care Unit C1a (024) 361 66 66  Route: 731
Intensive Care Unit C1b (024) 361 41 65 Route: 730
Intensive Care Unit C1c (024) 361 49 10 Route: 729
Intensive Care Unit C3a (024) 361 92 60  Route: 742
Intensive Care Unit C3b (024) 366 86 44  Route: 741
Intensive Care Unit C3c (024) 361 94 20  Route: 740
Medium Care Unit CMC  (024) 361 03 10  Route: 713
Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing         
(024) 366 62 04

Route: 713 (Per 12/8: C1c, route 729)
Secretariaat IC (024) 361 72 73 Route: 707
     

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route Volg de route naar de unit waar uw naaste ligt.

Praktische informatie


Onze zorglocaties

De intensive care (IC) units en de medium care (MC) unit zijn gevestigd in één gebouw binnen het Radboudumc: in zone C.

lees meer

Onze zorglocaties

Zone C


 • Op laag 1 bevinden zich 3 Intensive Care (IC) units voor volwassenen: C1a, C1b en de unit C1C Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing (zie ook hieronder). Iedere unit heeft 8 eenpersoons patiëntenkamers.

  Op deze units verplegen we patiënten die intensive care zorg nodig hebben, zoals chirurgische, interne, neurologische en traumatologische patiënten. Meestal zijn meerdere vitale functies ernstig verstoord; deze worden bewaakt, beschermd en gecorrigeerd, ondersteund of overgenomen.

  Patiënten van vrijwel alle specialismen kunnen op deze IC units worden opgenomen. Daarnaast heeft iedere unit eigen vakinhoudelijke aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van complexe medicatietoediening, speciale beademing of neurologische aandoeningen. 


Inrichting en voorzieningen

Hier vindt u informatie over inrichting van de IC en MC units en de patiëntenkamers. Ook lichten we diverse voorzieningen voor medewerkers en patiënten toe.

lees meer

Informatie voor familie en naasten

Er is geen vaste bezoektijd. Houd alstublieft wel rekening met afdelingsafspraken of afspraken over een individuele patiënt.

lees meer

Informatie­folders en websites

Hier vindt u folders van de afdeling Intensive Care.

lees meer

Zorg en behandeling


Zorg en behandeling op de IC-MC

Patiënten krijgen op de Intensive Care en Medium Care extra zorg en speciale bewaking. Lees hier meer over verschillende onderdelen van de behandeling op de Intensive Care en Medium Care.

lees meer

Behandeling Ontwennen van de beademing

Het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing helpt en begeleidt u en uw naasten op weg naar het weer zelfstandig kunnen ademen.

lees meer

Uw herstel na een IC opname

Na uw opname op de afdeling Intensive Care (IC) of Medium Care (MC), kan het een tijd duren voordat u goed hersteld bent. U kunt lichamelijke en geestelijke klachten hebben en problemen ervaren die uw vooruitgang kunnen beïnvloeden.

lees meer

Overplaatsing van de IC of MC naar de verpleegafdeling

U wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling als u niet meer afhankelijk bent van de bewakings- en behandelingsmogelijkheden op de IC en MC. U wordt op de verpleegafdeling verder behandeld en verzorgd.

lees meer

Uw kind op de Intensive Care/ High Care

Uw kind is of wordt opgenomen op een van de intensive care units van het Radboudumc: de Intensive Care & High Care Kinderen. Extra zorg en permanente bewaking zijn tijdelijk noodzakelijk omdat belangrijke lichaamsfuncties niet goed functioneren of zijn uitgevallen.

lees meer

Onderzoek


MONITOR-IC project IC-zorg en kwaliteit van leven

Het doel van dit project is inzicht verkrijgen in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Wij richten ons o.a. op inflammatieonderzoek, acuut optredende verwardheid en de langetermijngevolgen van een IC-opname. meer over ons onderzoek (in English)

Informatie voor zorgprofessionals


Werken bij Intensive Care

 • Ben jij benieuwd wat het betekent om als IC verpleegkundige in het Radboudumc te werken? Kom een dag meelopen en ervaar het zélf.

  naar meeloopdag