Over voICe

VoICe is een app waarmee IC-patiënten die aan de beademing liggen, en dus niet kunnen praten, gemakkelijker kunnen communiceren. De app is ontwikkeld door de afdeling Intensive Care van het Radboudumc.

lees meer

Over voICe

VoICe is een app waarmee IC-patiënten die aan de beademing liggen, en dus niet kunnen praten, gemakkelijker kunnen communiceren. De app is ontwikkeld door de afdeling Intensive Care van het Radboudumc.

Eerder communiceerden patiënten die aan de beademing liggen met liplezen of een letterbord. Dit was voor patiënten, zorgmedewerkers en familieleden vaak geen goede manier van communiceren. Problemen met communiceren konden zorgen voor onbegrip, frustratie en machteloosheid.

Daarom bedacht Judith van Kol (kinder-IC-verpleegkundige) een applicatie voor de iPad. Ze ontwikkelde deze app samen met Pieter Reintjes (senior-IC-verpleegkundige) en Willem Roudijk (adviseur patiëntenzorg IC). VoICe verbetert de communicatie voor en met patiënten op de IC. Het gebruik van de app vraagt weinig spierkracht en motoriek, werkt intuïtief en is eenvoudig en begrijpelijk voor iedereen. De app ‘leert’ van de keuzes van de patiënt en past zich daaraan aan. Tevens heeft de communicatie-app een mogelijkheid tot het opnemen van een videoboodschap voor de patiënt door een professional of naaste en bevat de app een duidelijke klok en datumaanduiding.

Alle Intensive Care-units en de Medium Care van het Radboudumc hebben nu een iPad met voICe.

VoICe als app niet beschikbaar

Om technische reden is de VoICe app niet meer beschikbaar in de App store. Als u de app al heeft download en gebruikt, kunt u hem gewoon blijven gebruiken. Het Radboudumc onderzoekt alternatieve mogelijkheden. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Contact

Nicole Leferink MSc, MA

contactformulier

Voor wie

VoICe is ontwikkeld voor IC-patiënten die aan de beademing liggen. Volwassenen en kinderen kunnen de app gebruiken.

lees meer

Voor wie

VoICe is ontwikkeld voor IC-patiënten die aan de beademing liggen. Volwassenen en kinderen kunnen de app gebruiken. Voor het gebruik van voICe is weinig spierkracht en motoriek nodig. De app is gemakkelijk en begrijpelijk voor iedereen en speciaal gericht op wat een IC-patiënt wel en niet kan.

Voordat we de app bij de patiënt en familie introduceren, moeten we controleren of de patient de app wel kan gebruiken. Dit voorkomt frustratie bij alle betrokkenen.
Zaken om rekening mee te houden:
 • ​Gebruikt de patiënt een hulpmiddel (bril/gehoorapparaat)? Zorg dan dat deze aangebracht zijn.
 • Spreekt de patiënt Nederlands?
 • Is de patiënt op dat moment alert en adequaat?
 • Kan hij antwoord geven op eenvoudige vragen met ‘ja’ of ‘nee’ signalen?
 • Kan de patiënt op verzoek zaken aanwijzen (bijv naar zijn teen/neus)?
Voor zorgprofessionals zijn de volgende gebruikscriteria van belang (Mary Beth Happ, 2015). De basis communicatiecriteria waar de patiënt aan moet voldoen, zijn; wakker zijn, alert zijn en reageren op verbale communicatie van intensive care verpleegkundigen. Om dit meetbaar te kunnen maken zijn er zes criteria opgesteld waar de patiënten aan moeten voldoen;
 • De patiënt moet reageren op een opdracht en/of voert een opdracht uit.
 • De intensive care verpleegkundige beschrijft de patiënt als alert, wekbaar, angstig of wakker.
 • De patiënt scoort een 6 bij de M van motoriek bij de Glasgow Coma Scale .
 • De patiënt scoort groter dan of gelijk aan 4 op de Riker Sedation Agitation Scale.
 • De patiënt scoort 1-3 op de Modified Ramsey Sedation Scale.
 • De patiënt reageert op verbale communicatie van de intensive care verpleegkundige met knikken, gebaren of andere niet-verbale methodes.
Dit alles moet de patiënt kunnen laten zien gedurende een 12-uurs dienst, terwijl hij aan de mechanische beademing ligt.

Stem

De app opent standaard in ‘hoofdmenu’ met de mannenstem. Stemmen kunnen naar wens aangepast worden bij ‘instellingen’. Hier kan men ook het uitspreken van hoofdmenu en thema’s uitschakelen. Dit is soms prettig als men de app al goed kent.

Hoe werkt voICe

De patiënt kan door het aanraken van pictogrammen laten weten ergens behoefte aan te hebben of een probleem duidelijk maken.

lees meer

Hoe werkt voICe

De patiënt kan door het aanraken van pictogrammen laten zien dat hij of zij ergens behoefte aan heeft, hoe hij of zij zich voelt, of dat er een probleem is. Na het aanraken van een pictogram spreekt de app uit wat de patiënt wil vertellen. Ook kunnen patiënten een tekst typen of iets tekenen of schrijven. De app ‘leert’ van de keuzes van de patiënt en past zich daaraan aan. VoICe kan ook de datum, dag en tijd uitspreken. Daarnaast kunnen familieleden of vrienden videoboodschappen opnemen voor de patiënt. Voor kinderen is een speciaal ontspanningsscherm ontwikkeld.

Thema's

VoICe heeft zes thema’s:

 • Mijn gevoelens
 • Mijn lichaam
 • Mijn behandeling
 • Mijn basiswoorden
 • Mijn ontspanning
 • Mijn verzorging

Pijn

Het onderwerp ‘pijn’ krijgt extra aandacht. Een patiënt kan in de app aangeven waar hij of zij pijn heeft en hoeveel pijn hij of zij heeft.

 


Voordelen van voICe

 • De patiënt kan duidelijk maken welke problemen er zijn en wat hij of zij wil.
 • De patiënt kan een beetje de controle terugkrijgen en zelf weer keuzes maken.
 • Patiënten, familieleden en zorgmedewerkers begrijpen elkaar sneller en beter. Hierdoor is er minder frustratie.
 • De patiënt kan zich beter oriënteren omdat voICe datum, tijd en plaats aangeeft
 • Familieleden of vrienden kunnen videoboodschappen opnemen voor de patiënt. Het zien van deze berichten kan de patiënt steunen.
 • De medewerkers kunnen makkelijker en beter communiceren met de patiënt. Daardoor kunnen ze de zorg beter aanpassen.


Veelgestelde vragen

Informatie


 • De app is te downloaden in de Appstore van itunes. Zoek op ‘voice intensive care’, ‘voice’ of ‘intensive care’. Er is een gratis versie met de basiswoorden en een betaalde, volledige versie. Deze kost €89,99. Voor grote hoeveelheden kan men de app aanschaffen via het VPP programma van Apple.

 • Medewerkers
 • Intranet