Doel van de app

Het doel van voICe is de communicatiemogelijkheden voor beademde IC-patiënten sterk te verbeteren. Patiënten met een canule, tube of beademingsmasker kunnen niet praten. Dit maakt communiceren moeilijk. Patiënten en hun familie gaven in interviews aan dat zij deze communicatieproblemen als erg lastig ervaren. Door de app verbetert de communicatie voor en met patiënten.
 

voICe


Over voICe

VoICe is een app waarmee IC-patiënten die aan de beademing liggen, en dus niet kunnen praten, gemakkelijker kunnen communiceren. De app is ontwikkeld door de afdeling Intensive Care van het Radboudumc.

lees meer

Over voICe

VoICe is een app waarmee IC-patiënten die aan de beademing liggen, en dus niet kunnen praten, gemakkelijker kunnen communiceren. De app is ontwikkeld door de afdeling Intensive Care van het Radboudumc.

Eerder communiceerden patiënten die aan de beademing liggen met liplezen of een letterbord. Dit was voor patiënten, zorgmedewerkers en familieleden vaak geen goede manier van communiceren. Problemen met communiceren konden zorgen voor onbegrip, frustratie en machteloosheid.

Daarom bedacht Judith van Kol (kinder-IC-verpleegkundige) een applicatie voor de iPad. Ze ontwikkelde deze app samen met Pieter Reintjes (senior-IC-verpleegkundige) en Willem Roudijk (adviseur patiëntenzorg IC).

Alle Intensive Care-units en de Medium Care van het Radboudumc hebben nu een iPad met voICe.

Voordelen van voICe

 • De patiënt kan duidelijk maken welke problemen er zijn en wat hij of zij wil.
 • De patiënt kan een beetje de controle terugkrijgen en zelf weer keuzes maken.
 • Patiënten, familieleden en zorgmedewerkers begrijpen elkaar sneller en beter. Hierdoor is er minder frustratie.
 • De patiënt kan zich beter oriënteren omdat voICe datum, tijd en plaats aangeeft.
 • Familieleden of vrienden kunnen videoboodschappen opnemen voor de patiënt. Het zien van deze berichten kan de patiënt steunen.
 • De medewerkers kunnen makkelijker en beter communiceren met de patiënt. Daardoor kunnen ze de zorg beter aanpassen.

Hoe werkt voICe

De patiënt kan door het aanraken van pictogrammen laten weten ergens behoefte aan te hebben of een probleem duidelijk maken.

lees meer

Hoe werkt voICe

De patiënt kan door het aanraken van pictogrammen laten zien dat hij of zij ergens behoefte aan heeft, hoe hij of zij zich voelt, of dat er een probleem is. Na het aanraken van een pictogram spreekt de app uit wat de patiënt wil vertellen. Ook kunnen patiënten een tekst typen of iets tekenen of schrijven. De app ‘leert’ van de keuzes van de patiënt en past zich daaraan aan. VoICe kan ook de datum, dag en tijd uitspreken. Daarnaast kunnen familieleden of vrienden videoboodschappen opnemen voor de patiënt. Voor kinderen is een speciaal ontspanningsscherm ontwikkeld.

Thema's

VoICe heeft zes thema’s:
 • Mijn gevoelens
 • Mijn lichaam
 • Mijn behandeling
 • Mijn basiswoorden
 • Mijn ontspanning
 • Mijn verzorging

Pijn

Het onderwerp ‘pijn’ krijgt extra aandacht. Een patiënt kan in de app aangeven waar hij of zij pijn heeft en hoeveel pijn hij of zij heeft.

 

Doel van de app

Het doel van voICe is de communicatiemogelijkheden voor beademde IC-patiënten sterk te verbeteren.

lees meer

Afwezige handmotoriek

De app is ook te bedienen met een eenknopssysteem door gebruik te maken van een kleine adapter voor de iPad.

lees meer

Afwezige handmotoriek

De app is ook te bedienen met een eenknopssysteem. Hierdoor kunnen mensen met een afwezige handmotoriek - denk aan aandoeningen met verlammingen als gevolg - de pictogrammen scannen, kiezen en activeren. Dit kan met een enkele light pressure knop, een lipbel, een blaasbel of andere speciale bedieningsknop. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat er tot nu toe voor deze patiënten zeer weinig andere simpele communicatietechnieken waren.

Voor wie

VoICe is ontwikkeld voor IC-patiënten die aan de beademing liggen. Volwassenen en kinderen kunnen de app gebruiken. Voor het gebruik van voICe is weinig spierkracht en motoriek nodig. De app is gemakkelijk en begrijpelijk voor iedereen en speciaal gericht op wat een IC-patiënt wel en niet kan.

inloggen