Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 383
Afdelingen Keel-Neus-Oorheelkunde

Over de afdeling KNO

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie.

lees meer

Over de afdeling KNO

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

Landelijk, maar ook internationaal, worden patiënten naar onze afdeling verwezen vanwege de topzorg die wij bieden. Onze focus ligt op derdelijnszorg. Dat is de zorg voor patiënten die al onder behandeling zijn in het Radboudumc of een ander ziekenhuis. Het gaat dan vaak om heel specialistische zorg. Die focus heeft tot gevolg dat patiënten voor de tweedelijnszorg (bijvoorbeeld huisartsverwijzingen) vooral bij andere ziekenhuizen in de omgeving terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het knippen van amandelen en plaatsen van trommelvliesbuisjes.
 

Contact

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang West
Route: 383

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 383

Opname op de afdeling KNO

In overleg met uw behandelend arts is besloten u te opereren. De opname- en operatie planning van de afdeling KNO neemt contact met u op als de operatie is ingepland.

lees meer

Opname op de afdeling KNO

Anesthesie

De operatie voeren we uit onder algehele anesthesie (narcose), met sedatie (roesje) of onder lokale verdoving. Als u onder algehele anesthesie of sedatie (roesje) geopereerd wordt, moet de anesthesioloog (narcotiseur) hiervoor goedkeuring geven.

Planning

Voor de planning van uw operatie zijn meerdere factoren belangrijk. Bijvoorbeeld uw eigen voorkeur, de beschikbaarheid van de arts, de lengte van de opname, operatieduur en eventuele spoed. Hierdoor kan het zijn dat u soms langer moet wachten op uw operatie. Als er sprake is van een kwaadaardige aandoening plannen wij uw operatie op korte termijn in.

Om rekening te houden met uw wensen, vernemen wij graag wanneer u niet kunt (bijvoorbeeld door vakanties of bijzondere dagen). Het is mogelijk dat u op de polikliniek door een andere arts gezien bent, dan de arts die opereert. Heeft u hier vragen over neem dan gerust contact met ons op.
Wij ontvangen graag uw mobiele (telefoon)nummer en het mobiele (telefoon) nummer van een contactpersoon zodat wij u goed kunnen bereiken.

Zodra de opnamedatum bekend is, ontvangt u de datum per brief of via mijnRadboud. Neem direct na het ontvangen van dit bericht contact op met ons planningsbureau. Het is zinvol om mijnRadboud te activeren. Op deze manier heeft u snel alle informatie tot uw beschikking.

Opleidingsziekenhuis

Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat een arts-assistent (afgestudeerd arts in opleiding tot KNO-arts) onder supervisie van uw KNO-arts (een deel van) de operatie kan uitvoeren.
 

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze onderdelen


Stichting Gezins­begeleiding

Eén van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

lees meer

Hearing & Implants

U kunt bij Hearing & Implants terecht wanneer een normaal hoortoestel u niet meer voldoende spraakverstaan oplevert.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Hearing & Genes

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Hearing & Genes wordt specialistische (genetische) diagnostiek verricht voor diverse vormen van slechthorendheid.

lees meer

Centrum voor Schisis en aangeboren Schedel- en Gelaats­afwijkingen

Het schisisteam behandelt en begeleidt kinderen met een spleet van de lip en/of een spleet van de kaak en het gehemelte (schisis).

lees meer

Centrum voor Centrale Luchtweg­aandoeningen

De afdelingen Longziekten, Keel-Neus-Oorheelkunde en Cardio-Thoracale Chirurgie werken nauw samen op het gebied van centrale luchtwegaandoeningen.

lees meer

Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie expertise­centrum

Het Centrum voor Hoofd-Halsoncologie houdt zich bezig met patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied. Iedere patiënt wordt gezien en behandeld door een multidisciplinair team van specialisten uit verschillende disciplines. naar het expertisecentrum

Centrum voor Aangezichts­chirurgie

De aangezichtschirurgie houdt zich bezig met de behandeling van ernstige verminkingen van het aangezicht, verwijderen van huidtumoren, het herstel van vorm en functie bij een aangezichtsverlamming en cosmetische ingrepen van het aangezicht.

lees meer

Verpleeg­afdeling Hoofd Hals Chirurgie

De verpleegafdeling behandelt patiënten van de specialismen Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

lees meer

Audiologisch centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Schedelbasis­pathologie expertise­centrum

In ons expertisecentrum kunnen mensen met een aandoening ter plaatse van de schedelbasis terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling. naar het expertisecentrum

Onze mensen