Afdelingen Longziekten Dekkerswald Verpleeg--afdeling

Over de verpleegafdeling

Het Radboudumc Dekkerswald heeft twee verpleegafdelingen met in totaal 41 bedden. Ook beschikt de verpleegafdeling over enkele isolatie-kamers en een tbc-unit.

Contact Verpleegafdeling Dekkerswald

Afdeling Longziekten

024 685 9510 / 024 685 9511

Bereikbaar­heid Dekkerswald

In Groesbeek ligt het Radboudumc Dekkerswald. Klik hier voor praktische informatie en bereikbaarheid

lees meer

Bezoektijden

 • Dagelijks van 15.00 - 20.00 uur. In overleg met de verpleging kan er van deze tijden worden afgeweken.Eten en drinken op Dekkerswald

Voor bezoek
Op elke afdeling van Radboudumc Dekkerswald staat een koffieautomaat waar u gratis koffie en thee kan pakken. Veel afdelingen beschikken tevens over een waterpunt waar u een bekertje koel water kan tappen.

Op de begane grond bij polikliniek A staat een automaat met verschillende soorten versnaperingen waar u tegen betaling iets uit kan halen.

Voor patiënten

Ontbijt en lunch
Het ontbijt en de lunch worden geserveerd door de voedingsassistente. Zij loopt met een goed gevulde broodbuffetwagen langs elke kamer. Patiënten hoeven niet van te voren aan te geven wat ze willen eten.

De warme maaltijd
Tussen 17:00 en 18:00 uur komt de voedingsassistente met de zogenaamde 'meals on wheels'-wagen naar elke kamer. Op deze wagen staan alle gerechten van de warme maaltijd waaruit die dag een keuze gemaakt kan worden.

Vragen of opmerkingen over de maaltijden kan men voorleggen aan de voedingsassistente.

Eigen etenswaren
Verpleegafdeling 1 beschikt over een patiëntenkoelkast. Hierin kunnen patiënten bederfelijke etenswaren bewaren, voorzien van naam, kamernummer en de datum waarop het artikel in de koelkast is gelegd.

Theehuis "Onder de Bogen"
De kapel Onder de Bogen beschikt over een theehuis. Het theehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur (schoolvakanties uitgezonderd). Bekijk hier de menukaart.

Restaurant Herstelhotel
Bij het restaurant van het Herstelhotel kunt u ontbijten, lunchen en dineren. Het restaurant is circa vijf minuten lopen vanaf Radboudumc Dekkerswald. Zie plattegrond.

Informatie over uw opname


Faciliteiten

 • U kunt lees- en luisterboeken lenen.

  lees meer


  Bibliotheek

  Het is mogelijk om tegen een kleine vergoeding boeken te lenen. De bibliotheek beschikt over leesboeken en luisterboeken. Wanneer het lastig is om naar de bibliotheek te komen dan kan de bibliothecaresse ook bij u langskomen.

 • Bloemen en planten

  Bloemen en planten zijn op de patiëntenkamers toegestaan maar dienen verzorgd te worden in de spoelkeuken. Handen kunnen naderhand in de keuken ontsmet worden.

  Op kamers waar patiënten in beschermende isolatie worden verpleegd zijn planten en bloemen niet toegestaan.


 • Geestelijk verzorger

  Als u wilt praten over uw geloofs- of levensovertuiging, als u worstelt met wezenlijke levensvragen, of als u gewoon behoefte heeft aan een goed gesprek en persoonlijke steun, dan kunt u aankloppen bij een geestelijk verzorger.

  Als u zelf of een familielid in het ziekenhuis verblijft, krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep raken in uw levens- en geloofsovertuiging. ‘Waarom overkomt dit mij?’ ‘Wat is nog de moeite waard in mijn leven?’ Hierbij komt u misschien voor ingrijpende beslissingen te staan. Het kan zijn dat u behoefte heeft aan een gesprekspartner die u kan steunen en helpen bij deze vragen. In Radboudumc Dekkerswald zijn geestelijk verzorgers aanwezig op wie u een beroep kunt doen. Zij zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, kerkelijk of niet. Zij kunnen u ook helpen contact te leggen met uw eigen pastor, predikant of andere geestelijk verzorgers zoals humanistisch raadsman of -vrouw, rabbijn, imam of pandit.


 • Internet

  Radboudumc Dekkerswald beschikt over gratis draadloos internet en internet via de kabel. Op polikliniek A is een draadloos gastennetwerk (gasten-UMCRadboud), het signaal van dit netwerk is op veel overige locaties in Radboudumc Dekkerswald ook op te vangen. 

  Op alle patiëntenkamers kunt u middels een netwerkkabel gebruik maken van internet. Eventueel kunt u een netwerkkabel vragen aan de verpleegkundige.


 • Kapel

  Elke zondag kan u een kerkdienst bijwonen in de kapel van Radboudumc Dekkerswald. Deze dienst begint om 10.00 uur en is ook te volgen op televisie, kanaal 0 of 36.

  Bij de verpleegkundige kunt u aangegeven wanneer u bij de dienst aanwezig wilt zijn. Indien nodig en als dit mogelijk is, begeleidt de verpleging u naar de kapel.

 • Post

  Van maandag tot en met vrijdag kunt u post ontvangen. De in- en uitgaande post wordt verzorgd door de receptie. Buiten bij de hoofdingang (ingang A) staat een brievenbus. Op de verpleegafdelingen en polikliniek zijn ansichtkaarten van Dekkerswald te koop.

 • Recreatieruimte

  In de recreatieruimte van verpleegafdeling 1 op de begane grond kan men bezoek ontvangen, televisie kijken, muziek luisteren, lezen en spelletjes doen.  In de zomermaanden kan iedereen gebruik maken van het terras in de tuin.

 • Telefoon

  Alle patiëntenkamers hebben een telefoon. Hiermee is iedereen altijd kostenloos telefonisch bereikbaar. Om zelf te kunnen bellen dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de afdelingssecretaresse of verpleegkundige.

  Telefoonkosten kunnen alleen per automatische incasso betaald worden. Hiervoor is een geldige bank- of giropas nodig. Contant betalen is niet mogelijk.

  De telefoon dient bij ontslag door de patiënt zelf afgemeld te worden. Op werkdagen kan hiervoor contact opgenomen worden met de telefooncentrale op toestel 999. In het weekend kan dit doorgeven worden aan de verpleging.

Nuttige informatie over uw opname

 • Ondervoeding door ziekte, een behandeling of een operatie is een veel voorkomend probleem. Ongeveer 60% van de mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, heeft een verhoogd risico op ondervoeding.

  Lees meer


 • Infectierisico verminderen

  Wat is een infectie?
  Infecties worden veroorzaakt door micro-organismen. Micro-organismen is een verzamelnaam voor onder andere bacteriën, virussen en schimmels. Ze worden zo genoemd omdat ze niet met het blote oog te zien zijn, maar wel met een microscoop. Elk mens draagt miljarden micro-organismen met zich mee. Dit zijn vooral bacteriën. In onze contacten met andere mensen of voorwerpen pakken we micro-organismen op en geven andere weer af. Dit gebeurt vele malen per dag.

  De meeste micro-organismen zijn niet ziekmakend. Ze helpen ons zelfs, bijvoorbeeld bij de vertering van voedsel. Er zijn maar enkele micro-organismen die mensen wel ziek kunnen maken. Een gezond persoon heeft hier een goede afweer tegen.

  In het ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar, waardoor de kans op verspreiding van micro-organismen wordt vergroot. Daarnaast hebben de patiënten in het ziekenhuis vaak een verminderde weerstand en kunnen ze sneller een infectie oplopen met ziekmakende micro-organismen. Signalen van infectie zijn roodheid, zwelling, koorts en pijn.

  Infecties voorkomen
  Bij uw verzorging, onderzoek en behandeling zijn veel mensen betrokken. Er worden veel micro-organismen uitgewisseld door handen, materialen en soms ook via de lucht. In ziekenhuizen zijn maatregelen genomen om die overdracht zoveel mogelijk te voorkomen:
  • Verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol. Hiermee doden ze een groot aantal van de micro-organismen die op de handen zitten. Ook mogen ze geen ringen, horloges of armbanden dragen waar de micro-organismen zich onder kunnen nestelen.
  • Als medewerkers zelf een infectie hebben, nemen ze maatregelen om te voorkomen dat u wordt besmet.

  Extra maatregelen
  Het kan dat u verzorgd wordt met ‘extra maatregelen’. Dan worden er handschoenen, schorten en/of mond-neusmaskers gedragen. Er hangt een kaart op de deur van uw kamer en/of aan uw bedeinde om dit aan te geven.

  Het kan ook dat u op een kamer apart komt te liggen. Dit heet isolatieverpleging en kan nodig zijn, omdat:
  • u bepaalde micro-organismen bij u heeft. De maatregelen voorkomen dat deze worden overgedragen op andere patiënten of op medewerkers.
  • u een bacterie bij u draagt die ongevoelig is voor bepaalde antibiotica en die helaas moeilijker te bestrijden is. De maatregelen zorgen er voor dat deze niet wordt overgedragen op andere patiënten of op medewerkers. Voor controle van de verspreiding van deze bacterie, kan uw medewerking worden gevraagd voor een uitstrijk van uw huid of slijmvliezen.
  • u een verminderde weerstand heeft en moet worden beschermd tegen micro-organismen van buitenaf (van andere patiënten, medewerkers en bezoek).

  De verpleegkundige of uw behandelend arts kan aan u uitleggen welke extra maatregelen nodig zijn en waarvoor ze dienen. U kunt ook de folder “Isolatiemaatregelen” raadplegen, hierin staat extra informatie over de verschillende vormen isolatie.

  Wat kunt u zelf doen?
  U kunt helpen besmettingen te voorkomen door:
  • Regelmatig uw handen te wassen, bijvoorbeeld altijd na gebruik van het toilet.
  • Goede hoesthygiëne toe te passen: hoest in een papieren zakdoek, gooi de zakdoek weg en desinfecteer daarna uw handen.
  • Bij het verlaten van de kamer altijd uw handen te desinfecteren.
  • Niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters te komen.
  • De extra maatregelen die voor u gelden goed op te volgen.
  • Bezoekers kunnen ook infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze verkouden zijn of een ontsteking hebben. Laat hen met de verpleging overleggen of het verstandig is om op bezoek te komen.
   


 • Isolatiemaatregelen

  Besmetting of infectie: de maatregelen
  Bij u is onlangs een besmetting of infectie door een micro-organisme aangetroffen. Wij treffen speciale maatregelen om verspreiding te voorkomen.

  De medewerkers nemen de volgende maatregelen:
  • Dragen van handschoenen bij direct contact met u of de directe omgeving
  • Dragen van een plastic schort als er kans is op contact tussen dienstkleding en de patiënt en/of lichaamsvloeistoffen
  • Desinfecteren van de handen na het uittrekken van de handschoenen

  Bezoekers nemen de volgende maatregelen:
  • Eerst melden bij receptie, direct na aankomst
  • Handen desinfecteren bij het verlaten van de kamer

  Isolatiemaatregelen
  Er zijn verschillende vormen van isolatie om verspreiding van een micro-organisme te voorkomen, te weten:
  1. Contactisolatie
  2. Contactisolatie Gastro-Enteritis
  3. Contactisolatie BRMO
  4. Contactisolatie/Druppel
  5. Aërogene isolatie (bijv. bij TBC)
  6. Strikte isolatie (i.v.m. MRSA)
  7. Beschermende isolatie

  1. Contactisolatie
  Contactisolatie wordt ingesteld om overdracht van het micro-organisme via direct contact (handen) of voorwerpen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een wond, diarree of bacteriën die op de huid voorkomen.

  Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen wordt u bij voorkeur op een eenpersoonskamer verpleegd. Bij inachtneming van goede basishygiëne kan het voorkomen dat u toch op een tweepersoonskamer verpleegd wordt.

  De kamerdeur mag open blijven. Indien u goede handdesinfectie toepast, mag u de kamer verlaten om naar buiten te gaan en/of over de gang te lopen. U maakt alleen gebruik van het sanitair op uw kamer. In sommige gevallen mag u ook naar het dagverblijf, dit kunt u het best overleggen met de verpleegkundige.

  2. Contactisolatie Gastro-Enteritis
  Gastro-Enteritis is een ontsteking van het maag-darmkanaal. Dit gaat meestal gepaard met diarree en soms met braken. De ontsteking is vaak een infectie door micro-organismen en kan gemakkelijk op andere patiënten en medewerkers worden overgedragen.

  Om verspreiding te voorkomen wordt u op een eenpersoonskamer verpleegd. De kamerdeur is gesloten bij braken. Indien u goede handhygiëne toepast mag u de kamer verlaten om naar buiten te gaan en over de gang te lopen. U maakt alleen gebruik van het sanitair op uw kamer.

  De medewerkers nemen de volgende maatregelen:
  • Handen wassen met water en zeep bij Clostridium (soort bacterie)
  • Dragen van een mond/neusmasker tijdens het braken

  Bezoekers nemen de volgende maatregelen:
  • Dragen van een mond/neusmasker tijdens het braken

  3. Contactisolatie BRMO
  BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Een BRMO is een micro-organisme dat ongevoelig is voor de meeste antibiotica. Daarom is het belangrijk dat deze micro-organismen niet verder worden verspreid. Patiënten kunnen deze bacterie bij zich dragen zonder hier ziek van te zijn.

  Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen wordt u bij voorkeur op een eenpersoonskamer verpleegd. Bij inachtneming van goede basishygiëne kan het ook voorkomen dat u toch op een tweepersoonskamer verpleegd wordt.
  De kamerdeur mag open blijven. Indien u goede handdesinfectie toepast mag u de kamer verlaten om naar buiten te gaan en over de gang te lopen. U maakt alleen gebruik van het sanitair op uw kamer. In sommige gevallen mag u ook in het dagverblijf zitten, dit kunt u het best overleggen met de verpleegkundige.

  4. Contactisolatie/Druppel
  Druppel/contact isolatie wordt ingesteld om overdracht van het micro-organisme via druppels over een afstand van ongeveer 1,5 meter te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hoesten en niezen, in geval van RS (verkoudheidsvirus) of Influenza (griepvirus).

  Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen wordt u op een eenpersoonskamer verpleegd. De kamerdeur is in principe gesloten tijdens uw verblijf (uitzondering in overleg met de verpleegkundige.) U mag indien gewenst naar buiten.

  De medewerkers nemen de volgende maatregel:
  • Dragen van een mond/neusmasker.

  Bezoekers nemen de volgende maatregel:
  • Dragen van een mond/neusmasker, deze liggen op de isolatiekar.

  5. Aërogene isolatie (bijv. bij TBC)
  Aërogene isolatie wordt toegepast bij tuberculose. Tuberculose is een infectieziekte. Een infectieziekte wordt veroorzaakt doordat een ziektekiem het menselijk lichaam binnendringt. Bij tuberculose vindt dit meestal plaats via de longen door hoesten en/of niezen. Bij hoesten ontstaan druppeltjes die de bacterie over grote afstand kunnen verspreiden. Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen wordt u op een eenpersoonskamer verpleegd. De kamerdeur blijft dicht. In overleg met uw behandelend arts wordt besloten of u in een kamer met of zonder sluis verpleegd wordt. U verblijft op de tuberculose-unit die voorzien is van een sluis bij binnenkomst. U maakt gebruik van het sanitair bij u op de kamer of op een voor u toegewezen badkamer op de gang.

  De patiënt neemt de volgende maatregelen:
  • Houd uw hand of papieren zakdoek voor de mond als u hoest of niest
  • Gebruik uw zakdoek eenmalig
  • Desinfecteer hierna uw handen

  De medewerkers nemen de volgende maatregelen:
  • Dragen van een mond/neusmasker
  • Dragen van handschoenen bij direct contact met u of de directe omgeving
  • Dragen van een plastic schort als er kans is op contact tussen dienstkleding en de patiënt en/of lichaamsvloeistoffen
  • Desinfecteren van de handen na het uittrekken van de handschoenen

  Bezoekers nemen de volgende maatregelen:
  • Eerst melden bij receptie, direct na aankomst
  • Dragen van een mond/neusmasker
  • Handen desinfecteren bij het verlaten van de kamer

  6. Strikte isolatie (i.v.m. MRSA)

  7. Beschermende isolatie
  De arts beslist bij ernstig verminderde weerstand dat de patiënt op een kamer apart verpleegd wordt en personen met infectierisico de kamer niet mogen betreden. Eventueel dragen medewerkers een isolatiejas, masker en handschoenen. Als de patiënt de kamer verlaat, krijgt hij/zij een neus/mondmasker voor.

  De soort isolatie die op u van toepassing is, wordt door middel van een kaart aan de kamerdeur gehangen.


   

 • Voedingsaanbod

  U kunt altijd aan de voedingsassitente van de verpleegafdeling een actueel overzicht van ons voedingsaanbod vragen.

  Drankenrondes
  Vier keer per dag vindt er een drankenronde plaats, tussen de hoofdmaaltijden door. U kunt dan twee drankjes bestellen. Tijdens de eerste drankenronde wordt u ook fruit aangeboden. U kunt één of twee
  stuks fruit nemen.

  Aanbod broodmaaltijden
  Het ontbijt en de lunch worden geserveerd met een broodbuffetwagen. Het ontbijt vindt plaats tussen 7.15 uur en 8.00 uur en de lunch tussen 12.00 uur en 12.45 uur. De voedingsassistente komt met deze wagen naar
  uw kamer zodat u zelf uw ontbijt en lunch kunt samenstellen.

  Aanbod warme maaltijd
  De warme avondmaaltijd wordt geserveerd tussen 17.00 uur en 17.45 uur ’s avonds vanuit onze “meals-on-wheels” wagen. De voedingsassistente komt met deze wagen naar uw kamer zodat u ter plekke een keuze kunt maken. Er worden dagelijks twee hoofdgerechten en twee nagerechten aangeboden. Bij de warme maaltijd kunt u appelmoes, rauwkost, mayonaise, ketchup en/of mosterd vragen.

  Elke zondagmiddag en twee woensdagmiddagen in de maand krijgt u tijdens de lunch soep aangeboden.
 • Medewerkers
 • Intranet