Over SGA

SGA staat voor Subjective Global Assessment. Het is een subjectieve globale beoordeling van uw voedingstoestand. Dit onderzoek bestaat uit een aantal vragen en een lichamelijk onderzoek.

lees meer

Over SGA

Het SGA-onderzoek bestaat uit een aantal vragen en een lichamelijk onderzoek. SGA staat voor Subjective Global Assessment. Het is een subjectieve globale beoordeling van uw voedingstoestand. De uitkomst van het onderzoek geeft aan hoe uw voedingstoestand is. Er zijn drie uitkomsten: normaal gevoed, matig tot licht ondervoed of ernstig ondervoed. Het onderzoek voert de diëtist of verpleegkundige bij u uit.
 
Ongeveer de helft van de nierpatiënten is ondervoed. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals een verminderde eetlust, de medische behandeling, vermoeidheid of een depressie. Een slechte voedingstoestand heeft een negatief effect op de kwaliteit van uw leven. Ook vermindert het uw algehele weerstand en verhoogt het de kans op infecties en ziekten. De SGA maakt het mogelijk om een slechte voedingstoestand tijdig op te sporen, zodat we u kunnen behandelen.

Onderdelen SGA

De uitvoering van een SGA bestaat uit 3 onderdelen, namelijk het anamnese deel (A), het lichamelijk onderzoek (B) en een eindscore over uw voedingstoestand (C).

 • Allereerst wegen we u. Vervolgens stellen we u vragen over uw gewichtsverandering tijdens de afgelopen 6 maanden.

  lees meer


  Deel A: Anamnese

  Allereerst wegen we u. Vervolgens stellen we u vragen over uw gewichtsverandering tijdens de afgelopen 6 maanden. Naast deze vragen stellen we u vragen over uw huidige voedingsinname en of u last heeft van maag- en/of darmklachten, zoals een gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en diarree.

 • Deel B: Lichamelijk onderzoek

  Het tweede deel van de SGA is het lichamelijk onderzoek. Hierbij onderzoekt de diëtist of verpleegkundige de conditie van uw lichaam. Dit doet hij of zij om te bepalen of er tekenen zijn van een slechte voedingstoestand. Hij of zij kijkt naar uw gezicht, schouders, rug, armen, benen en handen. Daarna bepaalt de diëtist of verpleegkundige of er sprake is van een afname van spier- en vetmassa.

 • Deel C: Eindscore

  Bij het laatste deel van de SGA geven we een eindscore. Afhankelijk van deze score bepalen we of verbeteringen van uw voedingsinname wenselijk zijn.
  • Als u een 6 of 7 scoort, bent u normaal gevoed. Na 6 maanden doen we opnieuw een SGA bij u.
  • Als u een 5 scoort, bent u licht ondervoed. De diëtist bekijkt samen met u hoe uw voedingsinname verbeterd kan worden. Vervolgens herhalen we de SGA na 6 maanden.
  • Bij een score van een 4 en lager, bent u matig tot ernstig ondervoedt. In dit geval bekijkt de diëtist samen met u hoe uw voedingsinname verbeterd kan worden. Na 3 maanden krijgt u nogmaals een SGA.

Het onderzoek

Als u hemodialyse ondergaat, stellen we u een aantal vragen tijdens de dialyse. Het lichamelijk onderzoek voeren we na de dialyse uit. Dit duurt ongeveer 10 minuten. We raden aan kleding te dragen die u gemakkelijk uit kunt trekken.

lees meer

Het onderzoek

Als u hemodialyse ondergaat, stellen we u een aantal vragen tijdens de dialyse. Het lichamelijk onderzoek voeren we na de dialyse uit. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Voor het lichamelijk onderzoek raden we u aan kleding te dragen die u gemakkelijk uit kunt trekken. Tijdens het onderzoek kunt u uw ondergoed aanhouden. Het onderzoek voeren we in principe 2 keer per jaar uit. Als u in het pre-dialyse traject zit, nachtdialyse of peritoneaal dialyse doet, dan voeren we de SGA tijdens uw bezoek aan de polikliniek uit. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.