Onze mogelijkheden in het mortuarium

Aankleden in het mortuarium

Het aankleden van de overledene kan in het mortuarium gebeuren. U mag hierbij natuurlijk aanwezig zijn en ook helpen. Het is belangrijk dat u hiervoor een  afspraak maakt (dit gaat meestal  via de uitvaartverzorger), dan hebben wij alle tijd en rust om u te ontvangen en te begeleiden. In het mortuarium zijn verzorgingsspullen aanwezig maar u kunt deze ook zelf meebrengen (eigen nagellak, een geurtje, bodylotion).

Indien u liever niet helpt bij de verzorging van uw naaste doen wij dit voor u. Uiteraard met respect, zorgvuldigheid en aandacht voor de overledene. De uitvaartondernemer zorgt ervoor dat wij de kleding en eventueel eigen verzorgingsspullen van uw naaste ontvangen.

De verzorging van de overledene kan ook elders plaatsvinden. U beslist hier zelf over en geeft dat aan bij uw uitvaartverzorger.

Indien u besluit uw naaste in het mortuarium te (laten) verzorgen kan de overledene daarna, al dan niet in de kist, opgehaald worden om thuis of in een rouwcentrum opgebaard te worden.

Op bezoek

Wanneer uw naaste bij ons blijft is het mogelijk een of meer keer op bezoek te komen. Tijdens een rouwbezoek zorgen wij voor koffie, thee en water. U kunt uw eigen muziek meenemen of bijvoorbeeld een (ingelijste) foto van uw naaste, tekeningen of bloemen. Wij zorgen er graag voor dat u zich welkom en ‘thuis’ voelt in ons mortuarium en alle tijd heeft om rustig bij uw naaste te zijn. We geven u de ruimte om afscheid te nemen op uw eigen manier.

Rituele Wassing

In sommige culturen en religies is het belangrijk dat de overledene op een speciale manier gewassen wordt of volgens bepaalde rituelen verzorgd wordt. Vaak wordt dit gedaan door een geestelijk leider of een daarvoor aangestelde wasgroep. Voor deze rituelen beschikt  ons mortuarium over een rituele wasruimte. De nabestaanden kunnen terecht in onze bezoekruimte, grenzend aan de rituele wasruimte.

Afdelingen Mortuarium

Over de afdeling Mortuarium

De medewerkers van het Radboudumc condoleren u met het verlies van uw naaste. Wij kunnen u helpen met allerlei praktische zaken en voorzieningen rond het overlijden in het Radboudumc.

lees meer

Over de afdeling Mortuarium

De medewerkers van het Radboudumc condoleren u met het verlies van uw naaste. Wij kunnen u helpen met allerlei praktische zaken en voorzieningen rond het overlijden in het Radboudumc. Ook kunnen we u helpen met wat u kunt doen voor uw naaste tijdens zijn/haar verblijf in het ziekenhuis. Mogelijk helpt dit u bij het afscheid nemen.

We benadrukken dat het hier gaat om mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Indien u hier geen prijs op stelt, zullen de medewerkers van de afdeling en het mortuarium de zorg voor de overledene uitvoeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit met het grootst mogelijke respect.

Contact

Afdeling Mortuarium

(024) 361 43 47

Verzorging op de afdeling

Als iemand overlijdt vindt de eerste verzorging van de overledene plaats op de afdeling. In overleg met de verpleegkundige kunt u helpen met het wassen van uw naaste. Als er geen eigen pyjama is krijgt de overledene een OK jasje aan. Daarna gaat de overledene naar het mortuarium.

lees meer

Verzorging op de afdeling

Als iemand overlijdt vindt de eerste verzorging van de overledene plaats op de afdeling. In overleg met de verpleegkundige kunt u helpen met het wassen van uw naaste. Als er geen eigen pyjama is krijgt de overledene een OK jasje aan. Daarna gaat de overledene naar het mortuarium.

U bent welkom om mee te komen naar het mortuarium, dan kunt u zien waar uw naaste naar toe gaat en (tijdens kantoortijden) de mensen ontmoeten die voor uw naaste zorgen. Het is verstandig persoonlijke bezittingen zoveel mogelijk mee naar huis te nemen, maar als er iets is waarvan het belangrijk is dat het bij uw naaste ligt dan kunt u dat bij de overledene achterlaten.

In het mortuarium

We leggen de overledene in het mortuarium over van het ziekenhuis bed op een koelingbrancard. Zolang de overledene in het mortuarium  blijft zal hij of zij op deze brancard blijven liggen, ook tijdens de verzorging. Mensen liggen naast elkaar in een grote koeling, we hebben geen koellades. Wij verrichten de noodzakelijke zorg, zoals het verwijderen van infusen,  verzorgen van wondjes en zo nodig het wassen van de haren. Wij vinden het belangrijk dat iedere overledene ons ziekenhuis netjes verzorgd verlaat.

Koelen

Voor een thuisopbaring adviseren wij de overledene een nacht bij ons in de koeling te laten. De overledene is dan goed rondom gekoeld, waar u bij de thuisopbaring (waar de overledene alleen van onderaf gekoeld wordt) voordeel van zult hebben. Bovendien geeft het u de tijd en ruimte om thuis alles in orde te maken voor de thuiskomst van uw naaste en andere praktische zaken te regelen. Uiteraard is dit slechts een advies, u beslist te allen tijde zelf wat er met uw naaste gebeurt.


Onderzoek of orgaandonatie

De arts op de afdeling overlegt met u over het eventueel verrichten van onderzoek naar de doodsoorzaak, door middel van een bodyscan en/of obductie. Bovendien kan het zijn dat er naar wens van uw naaste met uw toestemming orgaan- en/of weefseldonatie wordt uitgevoerd.

lees meer

Onderzoek of orgaandonatie

De arts op de afdeling overlegt met u over het eventueel verrichten van onderzoek  naar de doodsoorzaak, door middel van een bodyscan en/of obductie. Bovendien kan het zijn dat er naar wens van uw naaste met uw toestemming orgaan- en/of weefseldonatie wordt uitgevoerd.

De overledene blijft tot het onderzoek of de donatie in het mortuarium. Het is belangrijk dat te weten dat uw naaste in al deze situaties nog gewoon naar uw wens opgebaard kan worden.

Opbaren van de overledene

Als uw naaste in het mortuarium is kunt u daarna samen keuzes maken voor de dagen die volgen. U kunt alle praktische zaken afstemmen met een uitvaartverzorger.

lees meer

Opbaren van de overledene

Als uw naaste in het mortuarium is kunt u daarna samen keuzes maken voor de dagen die volgen. U kunt alle praktische zaken afstemmen met een uitvaartverzorger. Wat uw naaste betreft is het belangrijk te besluiten waar hij of zij opgebaard zal worden. Mogelijk wilt u dat uw naaste naar huis komt of overgebracht wordt naar een uitvaartcentrum.

Met de mensen die de overledene naar de gewenste locatie overbrengen maken we een afspraak over het tijdstip waarop dit gebeurt. Het is ook mogelijk uw naaste tot de dag van de uitvaart bij ons in het mortuarium verblijft. Lees hier wat onze mogelijkheden zijn.

Onze mogelijkheden in het mortuarium

U kunt helpen bij het aankleden van de overledene. Het is ook mogelijk om meerdere keren bij ons op bezoek te komen. Voor een rituele wassing hebben wij ook een ruimte beschikbaar.

lees meer

Afscheid van uw naaste

Op de dag van de uitvaart komt de uitvaartverzorger uw naaste ophalen met een rouwauto. Alle persoonlijke eigendommen die nog in het mortuarium aanwezig zijn geven wij mee aan de uitvaartverzorger. Eventueel meegebrachte of bezorgde bloemen gaan mee in de rouwauto.

lees meer

Afscheid van uw naaste

Op de dag van de uitvaart komt de uitvaartverzorger uw naaste ophalen met een rouwauto. Alle persoonlijke eigendommen die nog in het mortuarium aanwezig zijn geven wij mee aan de uitvaartverzorger. Eventueel meegebrachte of bezorgde bloemen gaan mee in de rouwauto.

Natuurlijk mag u, na overleg met de uitvaartverzorger,  ook meekomen om uw naaste op te halen en te begeleiden van het mortuarium naar de plaats waar de uitvaart plaatsvindt.

Het is ook mogelijk om een afscheidsdienst in ons mortuarium te houden. Wij hebben plaats voor een gezelschap van ongeveer 40 personen.

Kosten van het mortuarium

Aan alle diensten die het mortuarium levert zijn kosten verbonden, zoals dat ook bij een uitvaartonderneming het geval is.

lees meer

Kosten van het mortuarium

Aan alle diensten die het mortuarium levert zijn kosten verbonden, zoals dat ook bij een uitvaartonderneming het geval is. Als u een uitvaartverzekering heeft worden de kosten mogelijk vergoed, u kunt uw uitvaartverzorger hier naar vragen. Voor de eerdergenoemde noodzakelijke zorg brengen we geen kosten in rekening.

Tarieven mortuarium 2019

Koelen  
Gebruik koeling < 3 uur € 0,00
Gebruik koeling > 3 uur (1e ligdag*) € 81,00
Gebruik koeling opvolgende ligdag(en) (per ligdag*) € 39,00
Vriezen (per ligdag*) € 81,00
Verzorgen  
Kleden (totale verzorging) en/of kisten € 118,00
Kleden (totale verzorging) en/of kisten met nabestaanden € 152,00
Bezoeken  
1e bezoek per uur € 125,00
Vervolgbezoek(en) per uur (per bezoek) € 92,00
Overig  
Pacemaker / ICD verwijderen € 49,00
Rituele wassing € 203,00
Uitstel voor uitvaart later dan de 6e dag of medical statement € 38,00
Extra zorg overledene i.v.m. wassen, hechten enz € 81,00
Assistentie justitie € 81,00
Uitgifte / binnenbrengen buiten werktijden € 91,00
Bodybag (plastic hoes) € 29,00
Gebruik ruimte door derden € 118,00
Toeslag buiten werktijden ** € 45,00
Rondleiding voor externen € 175,00

* ligdag = 24 uur
** werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 9.00 uur
zon- en feestdagen: 10.00 - 11.00 uur

Uitleg bij tarieven Mortuarium Radboudumc

Koelen
Koelkosten worden geteld vanaf 3 uur na het tijdstip van overlijden. Na een orgaan- of weefseldonatie procedure worden de eerste 24 uur na de eindtijd van de donatieprocedure geen koelkosten in rekening gebracht.

Ligdag
Een ligdag is bij ons altijd 24 uur. De eerste ligdag wordt geteld vanaf 3 uur na het tijdstip van overlijden.

Werktijden
Onze werktijden zijn:
  • Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30
  • Zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur
  • Zon- en feestdagen van 10.00 tot 11.00 uur
Weekendtoeslagen
In het weekend hanteren wij een aantal toeslagen. Voor het ophalen van de overledene buiten werktijden in het weekend en op feestdagen (voor tijden zie hierboven) betaalt u een tarief van € 91,00. Wanneer u in het weekend uw overledene wilt aankleden bij ons komt er bovenop het normale tarief voor kleden met nabestaanden een toeslag van € 45,00. Deze toeslag geldt ook voor bezoeken in het weekend; het normale tarief voor een bezoek plus € 45,00. Wanneer u naar aanleiding van onze kosten nog vragen heeft kunt u tijdens werktijden contact met ons opnemen: (024) 361 43 47.

Zorg na overlijden van uw baby

Er zijn veel mogelijkheden hoe wij, eventueel samen met u, voor uw kindje kunnen zorgen. Daarbij zorgen we niet alleen voor uw kindje, maar we willen er ook voor u zijn.

lees meer