U kunt zelf een vakantie boeken of via de Nierstichting georganiseerd op vakantie gaan. In de vakantiegids van de Nierstichting vindt u alle informatie over de vakantiemogelijkheden. De vakantiegids is te vinden op www.nierstichting.nl. Uw medisch maatschappelijk werker kan u hierbij ondersteunen. 

Eerste stappen:

 • Toestemming vragen aan uw behandelend arts
 • Zoeken naar dialysecentrum (alleen voor hemodialyse; in binnen- of buitenland) waar en wanneer de vakantiedialyse plaats gaat vinden en dit doorgeven aan dialyseverpleegkundige.
 • Het dialysecentrum waar u wilt dialyseren moet wel toestemming geven of u daar terecht kunt. Een bevestiging hiervan meenemen op reis.
 • Contact opnemen met de zorgverzekeraar voor goedkeuring behandeling en vervoer van/naar de dialyselocatie (schriftelijke verklaring/machtiging krijgen)
 • Nagaan of alle reis/verzekeringsdocumenten in orde zijn
 • Overdrachtsformulieren (verpleegkundig en medisch) regelen via de dialyseverpleegkundige
 • Medisch paspoort of Geneesmiddelenpaspoort regelen bij de apotheek
 • Controleer of u beschikt over een Europeaan Health Insurance Card (EHIC).  Indien u hier niet over beschikt dan kunt u een EHIC aanvragen bij uw zorgverzekeraar

Aandachtspunten (voor hemodialyse en peritoneale dialyse: binnen- en buitenland)

 • De basisverzekering is GEEN complete reisverzekering, bijkomende medische kosten zijn niet per definitie gedekt. Reisverzekering/ annuleringsverzekering is dus noodzakelijk.
 • Zorg dat u beschikt over een mobiele telefoon waarmee u kunt bellen en noteer alle belangrijke telefoonnummers.
 • Let op goede hygiëne tijdens uw vakantie.
 • Als u wat verder weg op vakantie gaat, krijgt u al snel te maken met tijdsverschillen. Het is belangrijk dat u deze tijdsverschillen in acht neemt bij de inname momenten van uw medicatie. Vraag uw arts om een tijdschema voor u op te stellen.
 • Als u een uitkering ontvangt, dan hoeft u uw vakantieplannen alleen aan het UWV door te geven als u langer dan vier weken naar het buitenland gaat. Dit moet u minimaal twee weken voor vertrek melden.
 • Bij het zoeken naar een dialyseplek is het belangrijk om na te vragen of de manier van aansluiten (tesio-catheter, buttonhole) ook mogelijk is in dat centrum

Specifieke punten bij hemodialyse

 • Bewaar alle mogelijke rekeningen die u voor uw behandelingen in het buitenland betaalt (dus ook taxirekening bij hemodialyse).
 • Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar goedkeuring geeft dat het ziekenhuis waar u dialyseert de behandeling direct mag declareren. Zorg ervoor dat u deze goedkeuring in het Engels krijgt als u naar het buitenland gaat.
 • Het is raadzaam om tenminste 6 maanden voor de reisdatum te beginnen met de voorbereiding. Dit heeft vooral te maken met het feit dat u veel moet regelen van te voren (zoals zoeken naar dialyseplek en goedkeuring van de zorgverzekering krijgen).

Specifieke punten bij peritoneale dialyse:

 • Overleg met de leverancier van uw dialysevloeistof of deze op uw vakantieplek kunnen worden afgeleverd.
 • Navragen bij vakantieplek hoe het afval afgevoerd kan worden en of er mogelijkheden zijn voor extra stroomvoorzieningen voor de PD-apparatuur.

Websites voor relevante informatie omtrent hemodialyse in het buitenland: