Onderwijs en wetenschap

Wij vinden kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. We streven dit na door de juiste houding, kennis en vaardigheden te hebben en waar nodig te ontwikkelen.

Wetenschappelijk onderzoek

We doen veel wetenschappelijk onderzoek op ons vakterrein. Met de onderzoeken willen we patiëntenzorg verbeteren. Daarnaast willen we ook een toonaangevend centrum zijn voor het fundamentele onderzoek binnen de plastische chirurgie in Nederland.

Wij verrichten onderzoek op het gebied van microchirurgische reconstructies, wondgenezing en tissue engineering (weefsel, dat in het laboratorium wordt gemaakt). Daarnaast is er een onderzoekslijn voor composite tissue allotransplantation (gelaats- en handtransplantaties), vulva- en vaginareconstructies, nieuwe lappentechnieken en 3D-onderzoek na complexe reconstructies en esthetische ingrepen.

Kwaliteit in onderwijs

De afdeling is betrokken bij de masterfase van de opleiding Geneeskunde. Bovendien geven we onderwijs aan paramedici op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bieden we geregeld actuele onderwerpen aan via postacademisch onderwijs.

Afdeling Plastische Chirurgie


Over de afdeling Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Over de afdeling Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

Diverse aandoeningen

Wij behandelen diverse aandoeningen. Vooral voor handchirurgie, aangeboren afwijkingen en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte bent u bij de afdeling Plastische Chirurgie aan het juiste adres.

Esthetische operaties

Daarnaast voeren we ook esthetische operaties op topniveau uit. Bij de polikliniek Plastische Chirurgie hebben we een spreekuur voor esthetische behandelingen. 

Contact

Polikliniek Plastische Chirurgie
(024) 361 95 94

stel een vraag

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 727

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Bezoektijden Plastische Chirurgie

De verpleegafdeling plastische chirurgie kent geen vaste bezoektijden, bezoek is de gehele dag welkom. We kunnen hiervan afwijken wanneer dit beter is voor uw herstel. Onze verpleegkundigen zullen dit dan bij u aangeven.


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Onze speerpunten

Op onze afdeling is er een aantal speerpunten dat wij erg belangrijk vinden. Wij verlenen zorg met deze speerpunten in onze gedachten.

lees meer

Onze speerpunten

Patiënt centraal

De patiënt staat centraal op onze afdeling. Zijn veiligheid, gezondheid en tevredenheid zijn onze hoogste doelen. Een respectvolle houding tegenover de patiënten maakt deel uit van onze identiteit. We houden rekening met de individuele behoeften en wensen van onze patiënten en beschouwen hen als actieve partners in het behandelingsproces.

Topniveau

Medische zorg op topniveau vereist goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.  Om de individuele vaardigheden en motivatie van onze medewerkers te ontwikkelen en stimuleren  volgen ze  uitgebreide interne en externe opleidingen en ontwikkelingsprogramma's. Ook de samenwerking met externe partners, collegiale en coöperatieve vennootschap met huisartsen, collega’s van perifere ziekenhuizen en met andere partners in de gezondheidszorg dragen bij aan het topniveau.

Duurzaam handelen is de toekomst

Wij gaan verantwoord om  met de beschikbare middelen om
zo duurzaam- en economisch mogelijk te handelenom zo onze toekomstige levensvatbaarheid veilig te stellen.

Kwaliteit als een continu proces

Ons kwaliteitsmanagement systeem zorgt ervoor dat onze prestaties
steeds beter worden en we adequater op veranderingen kunnen reageren.

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Onderwijs en wetenschap

Wij vinden kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. We streven dit na door de juiste houding, kennis en vaardigheden te hebben en waar nodig te ontwikkelen.

lees meer

Ons specialisme


Borstchirurgie

Borstkanker komt bij vrouwen veel voor. De laatste jaren neemt ook het aantal vrouwen met een genetisch verhoogde kans op het krijgen van borstkanker toe. Directe borstreconstructie en reconstructie met eigen (autoloog) weefsel dragen sterk bij aan het herwinnen van ‘de kwaliteit van leven’.

lees meer

Nijmeegs Universitair Handen Team NUHT

Het Nijmeegs Universitair Handen Team (NUHT) is een samenwerkingsverband van artsen en therapeuten. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van handletsels en handaandoeningen.

lees meer

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen zoals een lipspleet (schisis), aangeboren hand- of voetafwijkingen, zeer grote moedervlekken (congenitale naevi) of vaatafwijkingen als wijnvlekken en hemangiomen (goedaardige tumoren) worden door ons behandeld.

lees meer

Aangeboren afwijkingen

Aangeboren afwijkingen zoals een lipspleet (schisis), aangeboren hand- of voetafwijkingen, zeer grote moedervlekken (congenitale naevi) of vaatafwijkingen als wijnvlekken en hemangiomen (goedaardige tumoren) worden door ons behandeld.

Schisisteam

Het multidisciplinaire Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen van het Radboudumc is één van de grootste in Nederland en levert toonaangevende kwaliteit dankzij een ervaren multidisciplinair team. Daardoor komen patiënten vanuit het hele land naar Nijmegen, vooral bij complexere ziekte oorzaken.

Hemangiomen en vaatafwijkingen

Onze plastische chirurgen maken deel uit van de Hecovan-werkgroep van het Radboudumc en zijn gespecialiseerd in hemangiomen en vaatafwijkingen (bijv. wijnvlekken of ooievaarsbeten). Kinderen uit het hele land worden voor deze (bloed)vaten afwijking doorgestuurd naar onze gespecialiseerde, multidisciplinaire werkgroep.

Complexe reconstructies

Wij zijn gespecialiseerd in complexe microchirurgische operaties van het hoofd-/halsgebied, borst, vulva/vagina, buikwand en extremiteiten voor mensen, die door kanker of ongevallen een reconstructie nodig hebben.

lees meer

Complexe reconstructies

Wij zijn gespecialiseerd in complexe microchirurgische operaties van het hoofd-/halsgebied, borst, vulva/vagina, buikwand en extremiteiten voor mensen, die door kanker of ongevallen een reconstructie nodig hebben. 

Naast voor de hand liggende trauma's als brandwonden en grote littekens wordt de plastisch chirurg vaak betrokken bij wonden waarbij bedekking van onderliggende structuren als botten, pezen, bloedvaten en dergelijke niet meer mogelijk is. Dit vereist microchirurgische expertise en behandeling om een functioneel en cosmetisch mooi resultaat te krijgen.

Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie NUCEC

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthestische Chirurgie, kortweg NUCEC, biedt topzorg op het gebied van de Esthetische Chirurgie binnen een academische zorgomgeving.

lees meer

Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie NUCEC

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Esthestische Chirurgie, kortweg NUCEC, biedt topzorg op het gebied van de Esthetische Chirurgie binnen een academische zorgomgeving. Onze specialisten van de afdeling Plastische Chirurgie voeren de operaties uit binnen het Radboudumc. U kunt bij ons terecht voor: boven- en onderooglidcorrecties, voorhoofdlift, facelift, neklift, lipofilling, liposuctie, borstlift, borstaugmentatie, borstreductie, buikwandplastiek, filler, Botox-behandeling.

Wond­problemen

Patiënten met decubitus (doorliggen), chronisch veneuze insufficiëntie (storing in de afvoerende vaten), probleemwonden bij diabetes of na radiotherapie worden in ons speciale wondexpertisecentrum behandeld.


Polikliniek Familiaire tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Informatie­folders

Hieronder vindt u de informatiefolders van de afdeling Plastische Chirurgie

lees meer

Onze mensen

inloggen