Afdelingen Psychiatrie Beter werken met autisme is gestopt

Helaas stellen wij u hierbij op de hoogte van het volgende:

Recentelijk heeft de directie van de afdeling poli psychiatrie, van het Radboudumc besloten om het initiatief “Beter Werken met Autisme” per 1 januari 2023 te beëindigen.

We kenden 7 succesvolle jaren waarin we veel werk hebben verzet ten behoeve van de werknemers met autisme, zoals:

  • A5-Trainingen voor in totaal 98 deelnemers
  • Symposia “Krachtig in het werk met Autisme”
  • Bijscholingen voor bedrijfsartsen over ASS in de spreekkamer
  • Workshops op maat in bedrijven
  • Consultatie
  • Gastsprekers, enz.

Dit besluit houdt uiteraard in dat het geheel aan werkzaamheden van Beter Werken met Autisme vervalt, ondanks het enthousiasme van ondergetekenden en allen waarvoor wij als initiatief een rol hebben gespeeld.

Wij willen u hartelijk danken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.

Gemmy Peters & Mieke de Kock

Projectleiders BWmA/Trainers A5-TrainingBeter werken met autisme

Sommige werknemers zijn goed in hun werk maar lopen toch geregeld tegen problemen aan. Er kan dan een verborgen problematiek spelen, zoals autisme. Werknemers met autisme lopen een groter risico om klachten te ontwikkelen en (permanent) uit te vallen. Dat is schadelijk voor hen én voor de werkgever. Die zijn bij arbeidsongeschiktheid verplicht twee jaar lang loon door te betalen en de kosten op zich te nemen voor re-integratie.
Het Radboudumc is een autoriteit op het gebied van autisme. Om onze expertise ook buiten het ziekenhuis beschikbaar te maken hebben we diverse trainingen ontwikkeld. De BWmA-training biedt de medewerker met (een vermoeden van) autisme, samen met collega’s, vaardigheden en inzicht waardoor communicatie, samenwerking en functioneren sterk verbeteren. Hiermee vermindert het risico op uitval en, als er al (gedeeltelijke) uitval is, verloopt de re-integratie sneller.


Contact

Gemmy Peters

06-15203297
contactformulier

Aanmelden A5-Training Beter werken met Autisme

Bent u geïnteresseerd in de training dan kunt u zich hier aanmelden. ga naar aanmeldformulier

Screeningstest autisme

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de training dan kunt u eerst online een screeningstest doen. screeningstest

A5-Training Beter Werken met Autisme Nu ook online van start!

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of bellen voor meer informatie.

Trainingen, workshops & evenementen


A5 training Beter Werken met Autisme

Voor werknemers met (een vermoeden van) autisme die problemen hebben met communicatie, organisatie van het werk en overprikkeling. lees meer

Bijscholing Bedrijfsartsen

De werknemer met -mogelijk- een autismespectrumstoornis op uw spreekuur Meer info en aanmelding

Bijscholing Bedrijfsartsen

De bijscholing bedrijfsartsen moet helaas geannuleerd worden. Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met BWMA.  Alvast bedankt.

Een autismespectrumstoornis (ASS) komt vaker voor dan vroeger werd
gedacht, ook bij werknemers die met psychische klachten op het spreekuur
van de bedrijfsarts komen. De effecten van de gebruikelijke interventies en
de voortgang van het re-integratieproces vallen vaak tegen, als het
onderliggende autisme niet tijdig door de bedrijfsarts herkend en
meegenomen wordt in het beleid. Daarom is deze bijscholing erop gericht
om de vaardigheden van de bedrijfsarts ten aanzien van autisme op het
werk te vergroten.

 

 

 

 


In company workshops

We organiseren ook in company-trainingen voor meerdere werknemers tegelijk of informatieve workshops voor collega’s en leidinggevenden. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Evenementen

We organiseren regelmatig workshops en evenementen om beter te werken met autisme. lees meer

Autisme

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende zogeheten autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat deze stoornissen de ontwikkeling van een persoon kunnen beïnvloeden op al zijn levensgebieden. lees meer

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet