Aanmelden

A5 training Beter Werken met Autisme


Over de training

De Beter Werken met Autisme training leidt tot meer inzicht, beter onderling begrip en daardoor betere communicatie.

Lees meer

Over de training

De training is praktijkgericht en combineert theorie met ervaringen. Iedere bijeenkomst beschrijven en bespreken de deelnemers bijzondere gebeurtenissen uit hun werk. Situaties op het gebied van:
 • Communicatie met collega's
 • Opdrachten krijgen
 • Opdrachten uitvoeren
 • Blokkades
 • Over- en onderprikkeling
 • Jezelf profileren

Door theorie te combineren met praktijkervaringen krijgen deelnemers inzicht in waar hun uitdagingen liggen en wat zij nodig hebben om optimaal te functioneren. De kompaan zorgt voor de transfer naar de eigen werkplek.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de training of wilt u de online screeningstest doen om te kijken of u in aanmerking komt voor de training?

lees meer

In het kort

 • De training wordt samen met een ‘kompaan’ (een collega) doorlopen. lees meer


  Rol van de kompaan

  De training wordt samen met een ‘kompaan’ (een collega) doorlopen. Gezamenlijk wordt, aan de hand van bovengenoemde thema’s, de werksituatie besproken en onderzocht waar veranderingen nodig zijn en verbeteringen mogelijk. Dit wordt vervolgens toegepast in de praktijk. Na de training blijft de kompaan beschikbaar zodat de steun en aanpassingen duurzaam gegarandeerd blijven.

 • Groepsgrootte

  De trainingsgroep bestaat uit maximaal 7 werknemers met (een vermoeden van) autisme en hun 7 kompanen (collega's). De kompanen zijn aanwezig bij 3 van de 8 bijeenkomsten. De training wordt uitgevoerd door betrokken en ervaren specialisten van het BwmA-team.

 • Zoveel tijd kost het

  De training bestaat uit totaal 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten: 6 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 2 groepsbijeenkomsten van 3 uur. Houd rekening met een voorbereidingstijd van gemiddeld 1,5 - 2 uur voor zowel de werknemer als de kompaan voorafgaand aan elke bijeenkomst.

Voor wie?

Deze training is voor werknemers met (een vermoeden van) autisme die problemen hebben met communicatie, organisatie van het werk en overprikkeling.

lees meer

Voor wie?

Deze training is voor werknemers met (een vermoeden van) autisme die problemen hebben met communicatie, organisatie van het werk en overprikkeling. Zij doen de training samen met een kompaan, die hen begeleidt en een aantal keer de bijeenkomsten bijwoont.

Als er bij de betrokken werknemer nog geen autisme is vastgesteld, moet sprake zijn van een duidelijk vermoeden. Dit vermoeden wordt door de psychiater van BWmA vooraf vastgesteld door middel van een diagnostische intake. U kunt op het aanmeldformulier aangeven als er in het verleden nog geen diagnose autisme is gesteld.

Trainers

De training wordt gegeven door ervaren autismespecialisten die werkzaam zijn op de polikliniek Psychiatrie van het Radboudumc in Nijmegen.

inloggen