Centrum voor Mindfulness

In ons Centrum voor Mindfulness behandelen wij patiënten met Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). Daarnaast doen wij toonaangevend onderzoek op het gebied van Mindfulness en leiden wij toekomstige Mindfulness trainers op volgens onze eigen methodiek.

Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland.

lees meer

Over de afdeling Psychiatrie

Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland. Het centrum bestaat uit een polikliniek, een psychiatrisch medische unit, een centrum voor Mindfulness en een consultatieve dienst. Wij bieden u diagnostiek en behandeling op onze expertisegebieden. Tot onze kerntaken behoren verder wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten, en opleiding van psychiaters en psychologen.

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is een academisch psychiatrisch kenniscentrum dat:

 • kennis ontwikkelt op geselecteerde gebieden van de psychiatrie;
 • kennis toepast in vernieuwende en hoogwaardige patiëntenzorg op elk niveau van complexiteit;
 • kennis overdraagt in de opleiding van medisch specialisten en het onderwijs aan studenten.

Zorg en onderzoek

Onze afdeling heeft een nauwe koppeling tussen hoogwaardige en vernieuwende zorg voor onze patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De principes van de ‘evidence-based psychiatry’ zijn daarbij belangrijk. Dat betekent dat we:

 • zoveel mogelijk behandelingen aanbieden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond;
 • onderzoek doen naar de werkzaamheid van nieuwe behandelvormen.

De afdeling Psychiatrie zet zich in voor de behandeling van en de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaalpsychiatrisch gezichtspunt. Onze kerntaken zijn:

 • patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek
 • opleiding van medisch specialisten (psychiaters)
 • onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen

Bezoekadres

Ingang: Ingang Oost
Route: volg 961

bekijk route

Bezoekadres

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

We hebben verschillende bezoekadressen:
 • Psychiatrie polikliniek 961
 • Medisch psychiatrische unit (MPU) 963
 • Centrum voor Mindfulness 974
Huispostnummer: 961

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route volg 961

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13

neem contact op

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Informatie­folders


Uw eerste afspraak poli psychiatrie

Ter voorbereiding op uw eerste afspraak ontvangt een uitnodiging. Voordat u naar de polikliniek komt, vult u een digitale vragenlijst in. Tijdens uw afspraak vindt er een gesprek, een lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek plaats.

lees meer

Uw eerste afspraak poli psychiatrie

U ontvangt ter voorbereiding op uw eerste afspraak (intake) een uitnodiging. In deze uitnodiging staat de afspraak en een persoonlijke inlogcode. Deze code gebruikt u om een digitale vragenlijst via de website in te vullen. U vult de vragenlijst in voordat u naar de polikliniek komt. De gegevens uit de vragenlijst hebben wij nodig om uw intake zorgvuldig voor te bereiden. Als u niet kunt op de afgesproken datum en tijd, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan ons weten. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren, anders brengen wij de kosten van het consult in rekening.

Meldt u zich vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij Ingang Oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Daarna kunt u zich melden bij de balie op onze polikliniek (route 961).

Tijdens de intake bespreken we uw klachten en hulpvraag. De intake duurt ongeveer 2 tot 4 uur. We beginnen met een gesprek met u en eventueel uw partner of een ander direct betrokkene van u. Na het gesprek vindt er een (bloed)onderzoek en  lichamelijk onderzoek plaats.

Het gesprek

Het intakegesprek heeft u met een psychiater (in opleiding), psycholoog, GZ psycholoog (in opleiding) of verpleegkundig specialist. Diegene wordt uw behandelaar. In dit eerste gesprek staan de klachten en de reden van uw aanmelding centraal. Verder bespreken we welke hulp u nodig denkt te hebben. Ook bespreken we het verloop van uw leven tot nu toe.

Lichamelijk onderzoek

Na het gesprek vind er een kort lichamelijk onderzoek plaats ook wordt er wat bloed bij u afgenomen. Soms gaan de klachten en problemen die u ervaart samen met lichamelijke afwijkingen. Met deze onderzoeken  proberen we dat uit te sluiten.

Behandelvoorstel

Aan het eind van de ochtend overleggen de hulpverleners die betrokken zijn bij uw intake met elkaar. Tijdens dit overleg stellen zij een voorlopig behandelplan op. Dit plan bespreken zij met u. Ook kunt u eventuele vervolgafspraken met hen maken. Het behandelvoorstel kan bestaan uit een aanvullend onderzoek of het starten met een behandeling. Het kan zijn dat de behandeling niet op de polikliniek plaatsvindt, maar dat we u doorverwijzen naar een andere instelling. De hulpverleners schrijven een verslagbrief met daarin de bevindingen van de intake. Deze brief sturen we naar uw huisarts en/of verwijzer. U ontvangt deze brief ook zelf.
 
Als de behandeling op de polikliniek zelf plaatsvindt, bespreekt u samen met de behandelaar hoe de behandeling eruitziet. U bepaalt samen het doel van de behandeling. U bespreekt wat u van de behandelaar mag verwachten en wat u zelf kunt doen om de behandeling te laten slagen. Uw behandeling op de polikliniek is van korte duur. Voor een langdurige behandeling verwijzen we u door.

Aanvullend onderzoek

Soms hebben we meer informatie nodig om tot een behandeladvies te komen. We stellen dan voor om aanvullend onderzoek te doen. Dit onderzoek kan bestaan uit 1 of meerdere gesprekken. Soms alleen met u en soms ook met bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Dit doen we alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt de behandelaar deze met u. In dit gesprek neemt de behandelaar het behandelvoorstel met u door.
 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

De verschillende onderdelen


Polikliniek Psychiatrie

Binnen de polikliniek werken verschillende disciplines samen. Het behandelaanbod van de polikliniek bestaat uit medicatie, diverse vormen van psychotherapie, psychiatrisch verpleegkundige hulp en begeleiding door maatschappelijk werk.

lees meer

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of het acute karakter niet thuis kunnen worden behandeld of op andere afdelingen binnen het Radboudumc.

lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

Wij zijn betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen.

lees meer

Psychiatrische Consultatieve Dienst

De psychiatrische consultatieve dienst is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Radboudumc vanwege lichamelijke problemen. Een arts werkzaam binnen het Radboudumc kan de psychiatrisch consultatieve dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen. Op verzoek van de poortarts of een somatisch specialist vinden ook psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Radboudumc,.Ook biedt deze dienst ondersteuning en bijscholing voor medewerkers op somatische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problematiek op een somatische afdeling te verbeteren.
 

Centrum voor Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen, onderscheid te maken tussen oordelen en waarnemen en de automatische piloot uit te schakelen. Centraal staat de aandacht voor het hier en nu.

lees meer

Onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek


Onderwijs en opleiding

Het Radboud ziekenhuis is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook onderwijs en het opleiden van (aankomende) artsen een belangrijke plaats innemen.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op een beter begrip van psychiatrische stoornissen om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

lees meer

Extra informatie


Medisch maatschappelijk werk

Als u opgenomen bent of behandeld wordt op de afdeling Psychiatrie, dan kunt u een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk.

lees meer

Medisch maatschappelijk werk

Als u opgenomen bent of behandeld wordt op de afdeling Psychiatrie, dan kunt u een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk. Ook uw familie en directe netwerk kan hier terecht voor informatie en hulp bij het regelen van praktische zaken.

Om u goed te helpen, is er overleg en samenwerking tussen de maatschappelijk werker en andere partijen. Zoals bijvoorbeeld uw verwijzer, CIZ (indicatieorgaan), GGZ, Transferpunt, UWV Werk Bedrijf, Sociale Dienst, Gemeente, Entrée, MEE en Bureau Jeugdzorg.
 
Neem gerust contact op met de maatschappelijk werkers:
 • Petra de Lange (afdelingen)
 • Gemmy Peters (polikliniek)
Telefoonnummer (024) 361 35 13

Stichting Psychiatrie Nijmegen

Donaties die de Stichting Psychiatrie Nijmegen ontvangt, worden gebruikt om onderzoek te doen naar de oorzaken van psychiatrische aandoeningen en de werkzaamheid van nieuwe psychiatrische behandelingen.

lees meer

Beter werken met autisme

Het Radboudumc is een autoriteit op het gebied van autisme. Om onze expertise ook buiten het ziekenhuis beschikbaar te maken hebben we diverse trainingen ontwikkeld.

lees meer

Onze mensen

Op onze afdeling werken verschillende disciplines samen in verschillende teams om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden

inloggen