Afdelingen Psychiatrie Medisch Psychiatrische Unit

Over de MPU

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Daarnaast behandelen wij ook patiënten die zowel een psychiatrische als een somatische aandoening hebben.

lees meer

Over de MPU

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Daarnaast behandelen wij ook patiënten die zowel een psychiatrische als een somatische aandoening hebben. Op een deel van onze MPU, de High en Intensive Care, wordt aan deze patiënten zeer intensieve zorg en begeleiding geleverd. We beschikken over zeer moderne faciliteiten en een gespecialiseerde staf. Onze inrichting is gebaseerd op het concept 'healing environment' wat beoogt een positieve invloed te hebben op het welbevinden en het gedrag van patiënten en medewerkers.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 3400

Bezoekadres

Ingang: Ingang Oost
Route: 963

bekijk route

Bezoekadres

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 963

De verpleeg­afdelingen

De Medische Psychiatrische Unit bestaat uit twee verpleegafdelingen

open en gesloten verpleegafdeling

De verpleeg­afdelingen

De Medische Psychiatrische unit van de afdeling psychiatrie van het Radboudumc is onderverdeeld in twee verpleegafdelingen: de open afdeling Puk 2 is een Medium Care (MC) en de gesloten afdeling Puk 1 is een High Intensive Care (HIC). De HIC is vervolgens weer onderverdeeld in een High Care (HC) en een Intensieve Care (IC). Op de gesloten verpleegafdeling kunnen we zeer intensieve zorg en begeleiding bieden. Op de open afdeling is de zorg minder intensief dan op de gesloten verpleegafdeling. Bij uw intake of tijdens het opnamegesprek wordt met u overlegd welke verpleegafdeling het beste bij uw problematiek past. Beide verpleegafdelingen richten zich op diagnostiek, stabilisatie en behandeling.

Opname­planning en wacht­tijden

Uw behandelend arts kan in overleg met u besluiten tot een opname op de medische psychiatrische unit (MPU) van afdeling Psychiatrie.

lees meer

Opname­planning en wacht­tijden

Uw behandelend arts kan in overleg met u besluiten tot een opname op de Medische Psychiatrische Unit (MPU)  van de  afdeling Psychiatrie. De arts dient dan bij het aanmeldbureau een aanvraag in voor opname. Het bureau plant in overleg met u de opname in.

Spoedopname

In sommige gevallen is een acute opname noodzakelijk. Onze artsen en verpleegkundigen doen er dan alles aan om u de meest noodzakelijke en beste zorg te bieden. 

Meer informatie en wachttijd

Wilt u de wachttijd weten? Of wilt u meer informatie over de opname op afdeling psychiatrie? Neem dan contact op met de medewerkers van het aanmeldbureau:

Het aanmeldbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina voor wachttijden.
Voor meer informattie over de voorbereiding van uw opname in het Radboudumc kunt u terecht op de pagina  'uw opname'


Uw opname

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Praktische informatie voor als u wordt opgenomen

Aanmelden

U kunt zich melden bij de secretaresse van de ontvangstbalie van de Medisch Psychiatrische Unit. Het is belangrijk dat u een aantal zaken bij u hebt.

lees meer

Aanmelden

U kunt zich melden bij de secretaresse van de ontvangstbalie van de verpleegafdeling. Het is belangrijk dat u onderstaande zaken bij u hebt:
 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw afsprakenkaart van de polikliniek (indien van toepassing)
 • een medicatielijst van uw apotheek met daarop de medicijnen die u gebruikt
 • uw huidige medicijnen, genoeg voor één dag
 • telefoonnummers van uw familie en/of kennissen die contactpersoon zijn
 • gegevens van uw thuiszorgorganisatie (indien van toepassing)
 • uw dieetlijst (indien van toepassing)


Persoonlijke eigendommen

U krijgt bij opname een eigen badge voor de kamer waar u gedurende de opname verblijft om zo diefstal te voorkomen. Daarnaast hebt u de beschikking over een afsluitbare kast in de kamer. Hierin kun u uw waardevolle eigendommen opbergen. Het advies is om kostbaarheden, zoals geld en sieraden, zoveel mogelijk thuis te laten. Ervaring heeft ons helaas geleerd dat er gevaar is voor zoekraken of diefstal. Het Radboudumc is een openbaar gebouw. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Verlof

Op de afdeling werken we met oefentijden. Zodra het mogelijk is, kunnen patiënten met verlof. Het is de bedoeling dat het verlof plaatsvindt in het weekend of buiten de therapietijden om.

lees meer

Verlof

Op de afdeling werken we met oefentijden. Dit betekent heel letterlijk tijd om buiten de afdeling te oefenen. Soms kunnen patiënten vanwege hun ziektebeeld tijdelijk niet of nauwelijks zelfstandig buiten de afdeling komen. Om ervoor te zorgen dat deze periode zo kort mogelijk is, maar wel veilig en verantwoord, werken we met oefentijden. De oefentijd bouwen we op en kan variëren van geen oefentijd, tot ‘tijd en doel’. Bij tijd en doel mogen patiënten zelfstandig maximaal 4 uur weg van de afdeling, nadat hierover met de verpleging afspraken zijn gemaakt.

Zodra het mogelijk is, kunnen patiënten met verlof. Het is de bedoeling dat het verlof plaatsvindt in het weekend of buiten de therapietijden om. Dit verlof bouwen we op. Het verlof varieert van dagdelen onder begeleiding van familie of bekenden, tot verlof met overnachting zonder begeleiding.

In de resocialisatiefase kan de patiënt 1 keer per week buiten de afdeling overnachten. Deze fase duurt maximaal 3 weken. De patiënt kan dit verlof zelf aanvragen, het liefst in overleg met familie of vrienden. Daarna geeft het behandelteam een advies. De patiënt moet de dag na het verlof met een overnachting uiterlijk om 20.00 uur terug zijn zodat er nog voldoende tijd is om het verlof te evalueren.

Bezoek

Bezoek is welkom tot 20.30 uur, behalve tijdens uw therapie of andere (behandel) afspraken. Stem het bezoek daarom zoveel mogelijk af met de verpleging.

lees meer

Bezoek

Bezoek kunt u ontvangen op uw kamer, in de centrale hal of bij lunchroom ZieZo (ingang oost). Het is niet toegestaan dat bezoek in de eet- en huiskamergedeelte van de verpleegafdeling gaat zitten. Dit in verband met de privacy van de andere patiënten. In de tuin op het terras mag u met bezoek aan de uiteindes van het terras zitten, niet in het midden. Bezoek is welkom tussen 9.00 uur en 20.30 uur, behalve tijdens uw therapie of andere (behandel)afspraken. Stem het bezoek daarom zoveel mogelijk af met verpleging.


Basisprogramma

De dagindeling:
 • opstaan
 • ontbijt
 • dagopening
 • therapie
 • broodmaaltijd
 • therapie
 • warme maaltijd
 • bezoektijd
Dagopening:
Elke werkdag is er een dagopening, op de gesloten afdeling om 08:45 uur, op de open afdeling om 09:30uur. Tijdens de dagopening bespreken we de afspraken of plannen voor die dag en kunt u eventuele vragen voor uw behandelaar aan de verpleegkundige doorgeven. We verwachten van de patiënten dat ze bij de dagopening aangekleed aanwezig zijn. De verpleegkundige(n) zit de dagopening voor. U kunt voor en /of na de dagopening ontbijten.
In de huiskamer kunt u lezen welke verpleegkundige u zal begeleiden overdag en 's avonds.

Therapieprogramma
Wanneer u bent opgenomen krijgt u ook te maken met de verschillende vaktherapieën. Op onze afdeling is dat beeldende therapie en psychomotorische therapie. Deze therapieën zorgen ervoor dat u gedurende uw verblijf een zinvolle dagbesteding krijgt aangeboden. Het is bekend dat wanneer mensen op een of andere manier aan psychische klachten lijden, het goed is om een vaste structuur te volgen en tot activiteiten te komen. Daarnaast kunt u binnen de verschillende therapieën werken aan individuele behandeldoelen.

Voor alle therapieën geldt dat positieve ervaringen met wat u doet of laat zien kunnen bijdragen aan een beter psychisch functioneren. Ook krijgt u vaak een beter zicht op uw sterke en minder sterke kanten en kunt u leren of ervaren hoe u daar zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

In uw behandelplan kunt u terugvinden welke therapieën in overleg met u zijn afgesproken.
Op het wekelijkse therapierooster in de huiskamer staat vermeld wanneer u bij welke therapieën bent ingedeeld. De verpleegkundige kan u daarbij begeleiden en informeren hoe het rooster in elkaar steekt.

Avonduren
Uw vrije tijd kunt u zelf invullen (bijvoorbeeld bij familie), rekening houdend met de oefentijden en behandelafspraken. We verwachten dat u bij de verpleegkundige aangeeft wanneer u de afdeling verlaat en hoelang u denkt weg te blijven. U wordt in ieder geval vòòr 22:00 uur op de afdeling terug verwacht.
's Avonds en in het weekend is er, bij voldoende animo en afhankelijk van de drukte op de afdeling, de mogelijkheid om te sporten in de sportzaal. Dit mag alleen onder begeleiding van een verpleegkundige.

De nacht
Tussen 22:00 uur en 07:00 uur is het rustig op de afdeling zodat iedereen kan gaan slapen en vanaf 22:30 uur gaan de tuindeuren dicht.Tussen 22:30 en 07:00 uur kan er niet op de afdeling worden gerookt. Als u hier veel moeite mee heeft, is er de mogelijkheid een nicotinepleister te krijgen.
De verpleegkundige komt zowel aan het begin als aan het einde van de nacht bij u kijken. De eerste drie nachten van uw opname een extra keer. Om 22:45 uur is de overdracht van de verpleegkundigen..Vòòr deze tijd verwachten we dat u de avondmedicatie heeft gehaald.

De maaltijden
wordt vervolgd
 

Patiënt­vertrouwens­persoon

Heeft u ondersteuning nodig bij vragen over uw rechten, of overweegt u een klacht in te dienen? Dan kunt u zich ook wenden tot een patiëntenvertrouwenspersoon.

lees meer

Patiënt­vertrouwens­persoon

Heeft u ondersteuning nodig bij vragen over uw rechten, of overweegt u een klacht in te dienen? Dan kunt u zich ook wenden tot een patiëntenvertrouwenspersoon. Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een patiëntenvertrouwenspersoon. Het maakt niet uit of u thuis behandeld wordt of dagbehandeling krijgt. Ook als u vrijwillig of gedwongen opgenomen bent in een zorginstelling heeft u recht op een patiëntenvertrouwenspersoon. De hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Psychiatrie of op kijk op de website van Stichting Vertrouwenspersonen in de zorg.

Voor familie en betrokkenen

Een familielid of bekende van u is opgenomen in het Radboudumc op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van de afdeling Psychiatrie. Dit is voor u als familie of naasten een ingrijpende gebeurtenis. Wij proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de behandeling.

lees meer

Voorzieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruik maken van de meeste diverse voorzieningen van het Radboudumc . Wilt u weten hoe het op uw afdeling met bepaalde voorzieningen is geregeld vraag het uw verpleegkundige. naar voorzieningen

Onze mensen