Over de Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Daarnaast behandelen wij ook patiënten die zowel een psychiatrische als een somatische aandoening hebben.

lees meer

Over de Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit behandelen en onderzoeken wij psychiatrische patiënten met complexe problematiek. Daarnaast behandelen wij ook patiënten die zowel een psychiatrische als een somatische aandoening hebben. Op een deel van onze MPU, de High en Intensive Care, wordt aan deze patiënten zeer intensieve zorg en begeleiding geleverd. We beschikken over zeer moderne faciliteiten en een gespecialiseerde staf. Onze inrichting is gebaseerd op het concept 'healing environment' wat beoogt een positieve invloed te hebben op het welbevinden en het gedrag van patiënten en medewerkers.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 3400


Bezoekadres

Ingang: Ingang Oost
Route: 963

bekijk route

Bezoekadres

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 963

De verpleeg­afdelingen

De Medische Psychiatrische Unit bestaat uit twee verpleegafdelingen

open en gesloten verpleegafdeling

De verpleeg­afdelingen

De Medische Psychiatrische unit bestaat uit twee verpleegafdelingen: een gesloten verpleegafdeling (PUK1),  en een open verpleegafdeling (PUK2). Beide verpleegafdelingen richten zich op diagnostiek, stabilisatie en behandeling. Bij uw intake of tijdens het opnamegesprek wordt met u overlegd welke verpleegafdeling het beste bij uw problematiek past. 
Op de gesloten verpleegafdeling kunnen we zeer intensieve zorg en begeleiding bieden en daarom noemen we deze afdeling ook een High en Intensive Care unit, afgekort de HIC.  Op de open afdeling is de zorg minder intensief dan op de gesloten verpleegafdeling en spreken we van een Medium Care unit, afgekort MC.

Opname­planning en wacht­tijden

Uw behandelend arts kan in overleg met u besluiten tot een opname op de medische psychiatrische unit (MPU) van afdeling Psychiatrie.

lees meer

Opname­planning en wacht­tijden

Uw behandelend arts kan in overleg met u besluiten tot een opname op de Medische Psychiatrische Unit (MPU)  van de  afdeling Psychiatrie. De arts dient dan bij het aanmeldbureau een aanvraag in voor opname. Het bureau plant in overleg met u de opname in.

Spoedopname

In sommige gevallen is een acute opname noodzakelijk. Onze artsen en verpleegkundigen doen er dan alles aan om u de meest noodzakelijke en beste zorg te bieden. 

Meer informatie en wachttijd

Wilt u de wachttijd weten? Of wilt u meer informatie over de opname? Neem dan contact op met de medewerkers van het aanmeldbureau:

Het aanmeldbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina voor wachttijden.

Praktische informatie voor als u wordt opgenomen

Aanmelden

U kunt zich melden bij de secretaresse van de ontvangstbalie van de Medisch Psychiatrische Unit. Het is belangrijk dat u een aantal zaken bij u hebt.

lees meer

Aanmelden

U kunt zich melden bij de secretaresse van de ontvangstbalie van de verpleegafdeling. Het is belangrijk dat u onderstaande zaken bij u hebt:
  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw afsprakenkaart van de polikliniek (indien van toepassing)
  • een medicatielijst van uw apotheek met daarop de medicijnen die u gebruikt
  • uw huidige medicijnen, genoeg voor één dag
  • telefoonnummers van uw familie en/of kennissen die contactpersoon zijn
  • gegevens van uw thuiszorgorganisatie (indien van toepassing)
  • uw dieetlijst (indien van toepassing)


Persoonlijke eigendommen

U krijgt bij opname een eigen badge voor de kamer waar u gedurende de opname verblijft om zo diefstal te voorkomen. Daarnaast hebt u de beschikking over een afsluitbare kast in de kamer. Hierin kun u uw waardevolle eigendommen opbergen. Het advies is om kostbaarheden, zoals geld en sieraden, zoveel mogelijk thuis te laten. Ervaring heeft ons helaas geleerd dat er gevaar is voor zoekraken of diefstal. Het Radboudumc is een openbaar gebouw. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Verlof

Op de afdeling werken we met oefentijden. Zodra het mogelijk is, kunnen patiënten met verlof. Het is de bedoeling dat het verlof plaatsvindt in het weekend of buiten de therapietijden om.

lees meer

Verlof

Op de afdeling werken we met oefentijden. Dit betekent heel letterlijk tijd om buiten de afdeling te oefenen. Soms kunnen patiënten vanwege hun ziektebeeld tijdelijk niet of nauwelijks zelfstandig buiten de afdeling komen. Om ervoor te zorgen dat deze periode zo kort mogelijk is, maar wel veilig en verantwoord, werken we met oefentijden. De oefentijd bouwen we op en kan variëren van geen oefentijd, tot ‘tijd en doel’. Bij tijd en doel mogen patiënten zelfstandig maximaal 4 uur weg van de afdeling, nadat hierover met de verpleging afspraken zijn gemaakt.

Zodra het mogelijk is, kunnen patiënten met verlof. Het is de bedoeling dat het verlof plaatsvindt in het weekend of buiten de therapietijden om. Dit verlof bouwen we op. Het verlof varieert van dagdelen onder begeleiding van familie of bekenden, tot verlof met overnachting zonder begeleiding.

In de resocialisatiefase kan de patiënt 1 keer per week buiten de afdeling overnachten. Deze fase duurt maximaal 3 weken. De patiënt kan dit verlof zelf aanvragen, het liefst in overleg met familie of vrienden. Daarna geeft het behandelteam een advies. De patiënt moet de dag na het verlof met een overnachting uiterlijk om 20.00 uur terug zijn zodat er nog voldoende tijd is om het verlof te evalueren.

Bezoek

Bezoek is welkom tussen 9.00 uur en 20.30 uur. Doordeweeks kan bezoek na afstemming met de verpleging buiten het therapieprogramma om, tot 17.00 uur komen.

lees meer

Bezoek

Bezoek kan de patiënt ontvangen op zijn of haar eigen kamer, de centrale hal en bij de ziekenhuis lunchroom ZieZo. Het is niet toegestaan dat bezoek in de algemene ruimtes op de afdeling gaat zitten, zoals de keuken en de huiskamer. Dit in verband met de privacy van de andere patiënten. In de tuin op het terras mag een patiënt met bezoek aan de uiteindes van het terras zitten, niet in het midden. Bezoek is welkom tussen 9.00 uur en 20.30 uur. Doordeweeks kan bezoek na afstemming met de verpleging buiten het therapieprogramma om, tot  17.00 uur komen.


Basisprogramma

 volgt nog!

Voor familie en betrokkenen

Een familielid of bekende van u is opgenomen in het Radboudumc op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van de afdeling Psychiatrie. Dit is voor u als familie of naasten een ingrijpende gebeurtenis. Wij proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de behandeling.

lees meer

Voorzieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruik maken van de meeste diverse voorzieningen van het Radboudumc . Wilt u weten hoe het op uw afdeling met bepaalde voorzieningen is geregeld vraag het uw verpleegkundige.

naar voorzieningen

Onze mensen

inloggen