Afdelingen Reumatische Ziekten

Over de afdeling Reumatische Ziekten

De afdeling Reumatische Ziekten onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen.

lees meer

Over de afdeling Reumatische Ziekten

De afdeling Reumatische Ziekten onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. Daarnaast geven we onderwijs over en doen we onderzoek naar reumatische ziekten. Onze afdeling is wereldberoemd als expertisecentrum. Alle kennis die we in huis hebben, zetten we in voor een optimale behandeling van onze patiënten.

Contact

Afdeling Reumatische Ziekten

(024) 361 45 80


Naar uw afspraak

Ingang: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Volg route 433

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Reumatische Ziekten

Op de Polikliniek Reumatische Ziekten onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de reumatische ziekten.

lees meer

Dagbehandeling interne specialismen

U komt hier voor behandelingen van de afdelingen Hematologie, Algemene Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Verpleeg­afdeling Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten.

lees meer

Polikliniek Kinder­reumatologie

Het Radboudumc werkt samen met de Sint Maartenskliniek op het gebied van de kinderreumatologie. De poliklinische zorg is ondergebracht in de Sint Maartenskliniek.

lees meer

Meedenken over wetenschappelijk onderzoek

De afdelingen Reumatologie van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc willen patiënten mee laten denken over de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben hiervoor in 2015 de STAP-projectgroep opgericht. STAP staat voor: Sleutel Tot Actief Participatiebeleid.

lees meer

Meedenken over wetenschappelijk onderzoek

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat hebben ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Onderzoek naar de best mogelijke behandeling blijft daarom hard nodig. En dan vooral onderzoek dat aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten. Daarom hebben wij uw ervaring en kennis hard nodig.

STAP

De afdelingen Reumatologie van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc willen patiënten structureel mee laten denken over de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben hiervoor in 2015 de STAP-projectgroep opgericht. STAP staat voor: Sleutel Tot Actief Participatiebeleid.
 

Doelstellingen

De STAP projectgroep heeft voor de afdelingen Reumatologie van beide ziekenhuizen 3 doelen gesteld om patiënten daadwerkelijk een stem te geven in wetenschappelijk onderzoek:

  1. De oprichting van een STAP-panel. Het doel is het bevorderen van de dialoog tussen de researchmedewerkers van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc en patiënten. Daarvoor organiseren we 2 keer per jaar een bijeenkomst.
  2. Het structureel betrekken van patiënten bij onderzoek. De ambitie is dat bij tenminste 80% van de klinische onderzoeken van de Sint Maartenskliniek, patiëntvertegenwoordigers als adviseur worden betrokken. Dit bereiken we door aanpassingen in de toetsingsprocedure van onderzoek, en door onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers te ondersteunen in de samenwerking door middel van scholingsactiviteiten.
  3. Het verkennen van de mogelijkheden om patiëntvertegenwoordigers te betrekken bij het reumaonderzoek in het laboratorium van het Radboudumc.

Een uniek project

Het STAP-project is in alle opzichten uniek. De Sint Maartenskliniek en het Radboudumc zijn de eerste Nederlandse ziekenhuizen die structureel patiënten betrekken bij reuma-onderzoek. Daarbij is, voor zover bekend, elders nog niet eerder gekeken welke meerwaarde patiëntvertegenwoordigers kunnen hebben bij onderzoek dat plaatsvindt in een laboratorium.

Meedenken?

Wilt u als patiëntvertegenwoordiger meedenken bij reuma-onderzoek? Stuur dan een e-mail met daarin een korte motivatie naar de projectleider van het STAP-project, Yvette Neijland: y.neijland@maartenskliniek.nl.

Onderzoek systemische sclerose

Heeft u systemische sclerose (sclerodermie) en wilt u meedenken over wetenschappelijk onderzoek? Klik dan snel door en lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Meer lezen?


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Expertisecentra


Radboudumc Expertise­centrum Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie is een gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere medische specialismen een bijdrage moeten leveren.

lees meer

Expertisecentra

  • De afdeling Reumatische ziekten is in 2018 benoemd tot NFU expertisecentrum voor de aandoeningen systemische sclerose, morfea en eosinofiele fasciitis
    Lees meer

Onze mensen

  • Snel naar